Νίκος
Καραγιάννης

Θέμα ημερών είναι η δημοπράτηση του έργου κατασκευής ύδρευσης των νομών Πρέβεζας-Αρτας-Λευκάδας. Το ποσό με το οποίο θα προχωρήσει η υλοποίηση του έργου είναι 140 εκατ. ευρώ, το οποίο δεσμεύτηκε με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το σύνολο των έργων ύδρευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας, έχουν χαρακτηριστεί ως έργα μείζονος σημασίας και συνεπώς αποτελούν ειδικά και σημαντικά έργα, καθώς και έργα Εθνικού Επιπέδου. Παράλληλα έχουν κηρυχθεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

Το έργο έχει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο ενέταξε το έργο στις 14 Ιουνίου 2022. Το αντικείμενο αφορά στην κατασκευή έργων
μεταφοράς πόσιμου νερού από τις πηγές του Αγ. Γεωργίου Λούρου προς οικισμούς και τα αστικά κέντρα των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το τέταρτο τρίμηνο του 2022 θα πρέπει να έχει υπογραφεί η σύμβαση , μέχρι το τέλος του 2024 θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το 60% των έργων και η ολοκλήρωση των έργων θα πρέπει να έχει συμβεί μέχρι το τέλος του 2025. Αυτό θα πιστοποιηθεί με έκθεση ολοκλήρωσης από τον ανεξάρτητο μηχανικό.

Αντικείμενο του έργου

Τα έργα μεταφοράς πόσιμου νερού από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου Λούρου είναι υπερτοπικής σημασίας. Εξυπηρετούν οικισμούς και αστικά κέντρα των σε Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Τα έργα που περιλαμβάνονται είναι:

-Έργα υδροληψίας και κεφαλής τα οποία αφορούν στη διάταξη για τη συλλογή των υδάτων από τις πηγές Αγίου γεωργίου και τη διοχέτσυη τους στα έργα μεταφοράς και διανομής. Περιλαμβάνονται τα έργα σύνδεσης με τις υφιστάμεες δεξαμενές υδροληψίας και ο νέος θάλαμος υδροληψίας από την έξοδο του οποίο ξεκινά ο νέος αγωγός μεταφοράς.
-Αγωγός μεταφοράς προς Λευκάδα μήκους 87.903,25 μέτρων
-Αγωγός Άρτας συνολικού μήκους 10.509,05 μέτρων
-Αγωγός προς τη νέα δεξαμενή Σμυρτούλας συνολικού μήκους 608,65 μέτρων για την τροφοδοσία της νέας δεξαμενής Σμυρτούλας
-Αγωγός προς υφιστάμενο αντλιοστάσιο Κυγιάς συνολικού μήκους 1.389 μέτρων. Ο υπόψη αγωγός καταλήγει στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Λυγιάς
-Αγωγός προς νέα δεξαμενή στη θέση Φρύνι, συνολικού μήκους 3.252,77 μέτρων.
-Έργα ταμίευσης τα οποία αφορούν στην κατασκευή δύο νέων δεξαμενών για την αποθήκευση και διανομή του νερού. Η μία δεξαμενή προβλέπεται να γίνει κοντά στον οικισμό της Νικόπολης στην περιοχή της Σμυρτούλας (όγκου 4.000 κυβικών) και η άλλη δεξαμενή στη θέση Φρύνο Λευκάδας (όγκου 1.200 κυβικών).
-Νέο αντλιοστάσιο Αγίου Νικολάου

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV