Νίκος
Καραγιάννης

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) διαψεύδει κατηγορηματικά τις αναφορές του Συλλογικού Συστήματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» για παραβίαση κανόνων κατά τη λειτουργία του Οργανισμού και του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης,  ο οποίος αποτελεί το αρμόδιο όργανο της πολιτείας που εποπτεύει και ελέγχει όλα τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης της χώρας μας για τη λειτουργία τους, κάνει γνωστό ότι όλα τα μέλη του ΔΣ του ΕΟΑΝ ασκούν τα καθήκοντά τους απολύτως αμερόληπτα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ ΕΟΑΝ ουδέποτε συνεδρίασε με πέντε μέλη και χωρίς την απαραίτητη απαρτία, η δε αντικατάσταση του Προέδρου του ΔΣ για την εξέταση της αίτησης εξαίρεσής του αποδεικνύει την τήρηση της διαδικασίας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος, ουδέποτε αναγνώρισε καθ’ οιονδήποτε τρόπο την δήθεν «έλλειψη αμεροληψίας» κατά την εξέταση των θεμάτων που αφορούν στο ανωτέρω Συλλογικό Σύστημα. Απείχε δε από το ΔΣ λόγω δηλωθέντος προσωπικού κωλύματος  που είχε κοινοποιήσει προγενέστερα στον Οργανισμό.

Είναι προφανές ότι το Συλλογικό Σύστημα «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» επιλέγει με κάθε μέσο να διακόψει τη συζήτηση για την εξέταση του εξαετούς επιχειρησιακού του σχεδίου το οποίο βρίσκεται υπό κρίση κατά τα δύο τελευταία Διοικητικά Συμβούλια του Οργανισμού. Η προσαρμογή του Συστήματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» στις θεσμικές απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόσει, βάσει του νόμου 4496/2017 και η επίτευξη των στόχων που του έχουν τεθεί για την ανακύκλωση δεν μεταβάλλονται από οποιουσδήποτε πολιτικούς συσχετισμούς.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το Συλλογικό Σύστημα της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» οφείλει να εγγυάται για λογαριασμό των συμβεβλημένων παραγωγών του την επίτευξη των στόχων του μέσα από την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών τους, αλλά και την απεικόνιση των απολογιστικών αποτελεσμάτων διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαχείριση του κοινωνικού πόρου λόγω της ιδιότητας του και εφ’ όσον εισπράττει χρήματα από τους εν λόγω παραγωγούς.

Για όλα όσα έχουν διαπραχθεί δε σε βάρος του ΕΟΑΝ και των νόμιμων οργάνων του το τελευταίο διάστημα από το Συλλογικό Σύστημα της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» με σκοπό την παρεμπόδιση της νόμιμης λειτουργίας του, αλλά και τον εκφοβισμό των μελών του Δ.Σ., ο ΕΟΑΝ επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία του κύρους του, αλλά και για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των οργάνων του επ’ ωφέλεια του κοινωνικού αγαθού της ανακύκλωσης, το οποίο αποτελεί το μοναδικό γνώμονα δράσης και λειτουργίας του, μη υποκύπτοντας σε καμία έκνομη ή αθέμιτη ενέργεια σε βάρος του.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV