Νίκος
Καραγιάννης

Σε δημοπράτηση βγήκε ακόμα ένα έργο για αναβάθμιση Κέντρων Υγείας. Αυτή τη φορά πρόκειται για έργο με αντικείμενο την ανακατασκευή επέκταση και προσαρμογή στα νέα πρότυπα του του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Νοσοκομείου “Αττικόν”. Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό της 2ης Υγειονομικής Διοίκησης Περιφέρειας Αττικής του υπουργείου Υγείας.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 3,47 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 2,8 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει στις 18 Μαϊου 2023.

Αντικείμενο του Έργου είναι η ανακατασκευή, αναδιαρρύθμιση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό όλων των χώρων του υπάρχοντος Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ, που καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 1350 τ.μ. περίπου και βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου και την κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση συνολικής επιφάνειας 465 τ.μ. περίπου.

Σκοπός του έργου είναι προσαρμογή, στα νέα Πρότυπα του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ. Με στόχο την στοχευμένη λειτουργική αναβάθμιση των έργων Τ.Ε.Π. συνοδευτικά των τεχνικών τευχών παρέχεται η κάτοψη του «πρότυπου» Τ.Ε.Π. και η σχετική έκθεση «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ», βάσει των οποίων θα εκπονηθούν οι μελέτες του έργου και θα
κατασκευαστούν τα σχετικά έργα.

Πρόκειται για ένα από τα έργα του πλάνου του ΤΑΙΠΕΔ για την ενεργειακή αναβάθμιση Υποδομών Υγείας ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ. Αφορά στην ανακαίνιση και λειτουργική αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών σε 156 κέντρα υγείας, και άλλες ανάλογες βαθμίδες, ανά την Ελλάδα, αλλά και στον εκσυγχρονισμό 80 νοσοκομείων σε όλη την επικράτεια.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 390 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV