Connect with us

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Deloitte: Επίδραση τεχνολογίας-νέων επιχειρηματικών μοντέλων στην αγορά LNG

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Αγωγός Φυσικού Αερίου

Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα πόρων, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και οι νέες πηγές ζήτησης σχηματίζουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία επιδρούν στην αγορά του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), σύμφωνα με όσα αναφέρει η έρευνα Remodel, reinvent: How technology and changing business models are impacting the future of LNG της Deloitte.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της νέας έρευνας, στην οποία διευρύνεται το πλαίσιο της αντίστοιχης που είχε πραγματοποιηθεί το 2016, η παγκόσμια αγορά προμήθειας φυσικού αερίου μετακινείται σταδιακά από το παραδοσιακό καθετοποιημένο μοντέλο, στο οποίο οι παραγωγοί κυριαρχούσαν μέσω μεγάλων εγκαταστάσεων εξόρυξης και υγροποίησης φυσικού αερίου και στη συνέχεια πωλούσαν τα φορτία LNG κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Στην έρευνα που διεξήχθη, στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας αναδεικνύονται σημαντικά νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνολογίες που οδηγούν την εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων της μικρής κλίμακας LNG (small scale LNG), της πλωτής υγροποίησης και επαναεριοποίησης (π.χ. FSRU), των νέων κόμβων εμπορίας φυσικού αερίου (trading hubs), του ψηφιακού μετασχηματισμού (π.χ. τεχνολογίας blockchain, δεδομένων ανάλυσης και του Internet of Things), καθώς και της πιο ευέλικτης χρηματοδότησης. Επιπλέον, περιγράφονται ενδελεχώς οι παράγοντες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αγοράς LNG, η οποίο προβλέπεται να είναι περισσότερο ευέλικτη, προσβάσιμη και με μεγαλύτερη ρευστότητα.

Παράλληλα, αναμένεται ταχύτατη αύξηση του εφοδιασμού από την Αμερική που οφείλεται στα μεγάλης εμβέλειας έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την επικύρωση σημαντικού έργου LNG στον Καναδά.

Σε αντίθεση όμως με τον εφοδιασμό, δημογραφικοί και οικονομικοί παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλότερη ζήτηση να εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Ενδεικτικά, η Κίνα έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές σε φυσικό αέριο, λόγω της προσπάθειας μείωσης των περιβαλλοντικών εκπομπών και της εξάρτησής της από τον άνθρακα. Στο ίδιο μήκος κύματος συντονίζονται και άλλες χώρες όπως η Ινδία, που επίσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα.

Τεχνολογία, βραχυπρόθεσμες συμβάσεις και μοντέλα διοδίων

Με δεδομένο ότι παρουσιάζεται αύξηση στον αριθμό των αγοραστών, με τους νέους να εμφανίζουν πιο απαιτητικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με τους παραδοσιακούς αγοραστές, ο μεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος του αντισυμβαλλομένου αποτελεί μία πραγματικότητα. Γι’ αυτό το λόγο, εφαρμογές μικρής κλίμακας και σπονδυλωτές – πλωτές τεχνολογίες πλοίων LNG πιθανότατα θα αποκτήσουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για να αντισταθμίσουν τους νέους εμπορικούς κινδύνους που δεν παρατηρούνται στους μεγαλύτερους και πιο παραδοσιακούς αγοραστές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 76% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις LNG θα αυξηθούν γρηγορότερα από το συνολικό εμπόριο LNG. Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα να οδηγήσουν σε χαμηλότερη προσφορά νέων υποδομών.

Ένα τρίτο και εξίσου σημαντικό ζήτημα που ανέδειξε η έρευνα είναι το γεγονός ότι η δραματική αύξηση στην παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών LNG. Έχει διατυπωθεί η πρόβλεψη ότι στα επόμενα πέντε χρόνια οι εξαγωγές θα αυξηθούν πάνω από 10 bcfd. Σε συνδυασμό με τη βελτίωση της πρόσβασης σε φυσικό αέριο μέσω διαφανούς τιμολόγησης, γεννάται ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται σε συμφωνίες πληρωμής (tolling agreements) που παρέχουν ευελιξία στον αγοραστή, επιτρέποντάς του να προμηθεύεται το δικό του φυσικό αέριο και να αποσυνδέει τις τιμές LNG από την τιμολόγηση άλλων σχετικών προϊόντων π.χ. πετρελαίου.

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, όπως η ψηφιοποίηση μέσω ανάλυσης big data, η εκπαίδευση μηχανών και οι blockchain εφαρμογές, θα έχει ισχυρή επίδραση στη διαμόρφωση του μέλλοντος της αγοράς του LNG, μέσω έξυπνων / ευέλικτων εμπορικών συμβολαίων, βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και βελτίωσης της διαφάνειας.

Ρόλος του βραχυπρόθεσμου εμπορίου και ανάγκη προσαρμοστικότητας

Οι μεγάλης κλίμακας καθετοποιημένοι παραγωγοί, οι εταιρείες με σημαντικό χαρτοφυλάκιο εργασιών, οι traders, οι αγοραστές ευρείας χρήσης και οι κοινοπραξίες πιστεύουν ότι οι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές θα διαδραματίσουν ενδιαφέρον ρόλο στο LNG.

Είναι πλέον σαφές ότι υπάρχουν ευκαιρίες για μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς και η ανάγκη για προσαρμογή εκ μέρους των παραδοσιακών βιομηχανικών ομίλων, ενώ παράλληλα η αγορά εξελίσσεται.

Η έλλειψη προσαρμοστικότητας από τις μεγάλες εταιρείες δημιουργεί εμπόδια σε μικρότερους συμμετέχοντες να εισχωρήσουν.

Καταλύτης η τεχνολογία

Η έρευνα υποστηρίζει ότι υπάρχουν ευκαιρίες να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ πωλητών και αγοραστών LNG, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο σύζευξης. Απαραίτητες προϋποθέσεις η ευελιξία, η διαφάνεια και η αποδοτικότητα.

Τα τρία βασικά σημεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι τα ευέλικτα έργα, η τεχνολογία blockchain και τα big data, μέσω των οποίων θα αξιοποιηθεί σωστά και αποδοτικά η τεχνολογία στην αγορά του LNG.

Η αγορά του LNG στην Ελλάδα

«Η αγορά του LNG στην Ελλάδα αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, διασφαλίζοντας σημαντική ευελιξία στους τελικούς χρήστες, συνεισφέροντας παράλληλα στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας», δηλώνει ο Σωτήρης Μπατζιάς, Consulting Principal της Deloitte Ελλάδος, συμπληρώνοντας ότι «Παραδείγματα εφαρμογών LNG μικρής κλίμακας, καθώς και πλωτών τεχνολογιών έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν σημαντικά στο εξωτερικό, αξιοποιώντας συνεργασίες και αναγνωρίζοντας επίπεδα κινδύνων που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση σχετικών εμπορικών συμφωνιών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας. Παράλληλα, ο ρόλος της τεχνολογίας και των δεδομένων (big data) παρέχει πλέον τη δυνατότητα βελτιστοποίησης των επιμέρους τμημάτων λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας του LNG, αλλά και ενίσχυσης της αποδοτικότητας των υποδομών υγροποίησης και επαναεριοποίησης. Ειδικά στην Ελλάδα, μέσω του LNG μπορούν να αναπτυχθούν λύσεις που διαθέτουν σημαντική ευελιξία και εμπορική δυναμική, ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια απανθρακοποίησης της παραγωγής και να επιταχύνουν την περεταίρω προώθηση του φυσικού αερίου, στηρίζοντας ουσιαστικά το ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας».

Το μέλλον του LNG

Τα επόμενα πέντε χρόνια θα σημειωθούν μεγάλες αλλαγές στην αγορά του LNG, καθώς η ταχύτατα μεταβαλλόμενη αγορά απαιτεί την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών αλλά και επιχειρησιακών μοντέλων διαφοροποιημένων από τα παραδοσιακά. Μέσω της έρευνας τονίζεται ότι η βιομηχανία του LNG διαρκώς εφευρίσκει εκ νέου τον εαυτό της, ώστε να τροφοδοτεί με ενέργεια τον μεταλλασσόμενο κόσμο.

image_printΕκτύπωση

Φυσικό Αέριο-LPG

Εξεδώθη η άδεια από τη ΡΑΕ για την κατασκευή του Αγωγού IGB

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Αγωγός Φυσικού Αερίου

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας χορήγησε την άδεια για ελληνικό τμήμα του ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου που σημαίνει ότι μπορούν να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΠΑ.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕ χορήγησε χθες Πέμπτη στην εταιρεία ICGB AD που υλοποιεί το έργο, άδεια για Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ). Η άδεια αφορά στο ελληνικό τμήμα του Διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB) και η διάρκειά της άδειας είναι 50 έτη.

Με την χορήγηση της άδειας ΑΣΦΑ, η ICGB κατέχει όλες τις απαραίτητες άδειες για την έναρξη των εργασιών κατασκευής αγωγού Ελλάδας Βουλγαρίας, που αναμένεται να ξεκινήσουν στο επόμενο διάστημα.

Όπως αναφέρει η απόφαση, ο IGB θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου Τrans Αdriatic Pipeline (TAP) καθώς και το σύστημα μεταφοράς της Βουλγαρίας και θα ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου της χώρας μας και δημιουργώντας οφέλη τόσο για τους εγχώριους καταναλωτές όσο και για τους καταναλωτές της Βουλγαρίας.

Η εταιρία ICGB με έδρα την Βουλγαρία έχει μετόχους κατά 50% την κρατική βουλγαρική BEH και κατά 50% την ΥΑΦΑ Ποσειδών Α.Ε (IGI POSEIDON). Μέτοχοι της IGI POSEIDON είναι κατά 50% η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και κατά 50% η Ιταλική Edison.

image_printΕκτύπωση
συνέχεια ανάγνωσης

Περιβαλλοντικά έργα

Χατζηδάκης: Συνεργάτες μας οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης είχε σήμερα συνάντηση γνωριμίας με περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Δημήτρης Οικονόμου και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι από τις ακόλουθες περιβαλλοντικέςοργανώσεις: Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, MOm, WWF ΕΛΛΑΣ, Medasset, Καλλιστώ, Greenpeace, Ecocity, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Αρχέλων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ANIMA, The Green Tank, Αρκτούρος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και Οργάνωση Γη.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πριν από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης είδα τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αφενός για τα ενεργειακά και το μεγάλο πρόβλημα της ΔΕΗ και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις αφετέρου. Γιατί τις περιβαλλοντικές οργανώσεις; Γιατί όσο κι αν είναι επείγον το ζήτημα της ΔΕΗ δεν πρέπει να υποτιμούμε καθόλου σε αυτή τη χώρα το ζήτημα του περιβάλλοντος. Δεν είναι θέμα πολιτικής ορθότητα. Είναι θέμα ποιότητας ζωής, είναι θέμα μέλλοντος. Εγώ αντιμετωπίζω τις περιβαλλοντικές οργανώσεις ως συνεργάτες.

Δεν είμαστε καταδικασμένοι να συμφωνούμε, αλλά είναι πολύ
σημαντικό για την ελληνική κυβέρνηση να ακούει τους προβληματισμούς τους, τις ευαισθησίες τους, τις προτάσεις τους. Συμφωνήσαμε να βρισκόμαστε κάθε δίμηνο έτσι ώστε να συζητάμε μια σειρά από μεγάλα ζητήματα, όπως είναι τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας και φυσικά το μείζον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής».

image_printΕκτύπωση
συνέχεια ανάγνωσης

Πετρέλαιο

Αλεξόπουλος (ΕΛΠΕ): Αισιοδοηία για τον εντοπισμό Υδρογονανθράκων

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Συγκρατημένα αισιόδοξος για την θετική έκβαση του κολοσσιαίου εγχειρήματος εντοπισμού Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, μιλώντας στις εργασίες της 23ης Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση, που διοργανώνει το περιοδικό ECONOMIST στο Λαγονήσι.

«Τις δικές μας προσδοκίες ενθαρρύνουν, περαιτέρω, οι πρόσφατες ανακαλύψεις σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες σε συνδυασμό με την πιθανή ανακάλυψη αντίστοιχων εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων στη Δυτική Ελλάδα θα αναβαθμίσουν περισσότερο τις ενεργειακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής, θα διευκολύνουν την ολοκλήρωση έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή τώρα δρομολογούνται στη χώρα μας, ενώ παράλληλα θα καταστήσουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου ενεργειακών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιφερειακό ενεργειακό κόμβο στρατηγικής σημασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αλεξόπουλος.

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΧΡΟΝΟ

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι «η εξερεύνηση και ανάπτυξη Υδρογονανθράκων δεν είναι αγώνας ταχύτητας, αλλά ένας μαραθώνιος», καθώς θα απαιτηθούν αρκετά χρόνια για τη διεξαγωγή γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών, την απόκτηση και ερμηνεία των σεισμικών δεδομένων, την προετοιμασία και εκτέλεση γεωτρήσεων, αλλά και –σε περίπτωση ανακαλύψεων- την ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής παραγωγής.

Όπως επεσήμανε ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων του Ομίλου, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αξιοποιεί τη μακροχρόνια εμπειρία και τη συσσωρευμένη γνώση των καταρτισμένων στελεχών της για την γεωλογία του ελλαδικού χώρου και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα Έρευνας και Παραγωγής.

Υλοποιώντας με επιτυχία τον στρατηγικό της σχεδιασμό, έχει ήδη συνάψει συμβάσεις μίσθωσης για πέντε (5) χερσαίες και υπεράκτιες περιοχές σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα, ενώ εκκρεμεί η κύρωση άλλων τεσσάρων (4) Συμβάσεων από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Την ίδια ώρα, ενδυναμώνει αποφασιστικά την συνεργασία της με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες όπως η ExxonMobil, η Total, η Repsol και η Edison, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο εθνικό εγχείρημα για ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια εφοδιασμού.

«Σήμερα προετοιμαζόμαστε για την εκτέλεση της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης, που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2020 στο block του Πατραϊκού Κόλπου», δήλωσε ο κ. Αλεξόπουλος και πρόσθεσε ότι τόσο ο Όμιλος ΕΛΠΕ όσο και οι μεγάλες διεθνείς εταιρίες με τις οποίες συμπράττει, δεσμεύονται να εφαρμόσουν πλήρως όλα τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που προβλέπονται στο εθνικό και στο κοινοτικό Δίκαιο και τα οποία είναι τα αυστηρότερα διεθνώς.

ΤΙ ΕΙΠΕ

Μιλώντας στην ενότητα του Συνεδρίου του ECONOMIST με θέμα «Ένας ενεργειακός κόμβος στη νοτιοανατολική Ευρώπη: Η επιχειρηματική προοπτική», ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νέων Δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΠΕ ανέλυσε τις συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια στην διεθνή αγορά Ενέργειας, αλλά και τις σύνθετες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα.

Όπως υπογράμμισε, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υιοθετεί τους παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς στόχους για την μετάβαση προς μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και υποστηρίζει τους στόχους που έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμβλυνση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής. Για τον σκοπό αυτό, προωθεί ενεργά τον Ενεργειακό Μετασχηματισμό:

-Εστιάζοντας στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη μείωση της ενεργειακής έντασης, και
-Επενδύοντας σε νέες δραστηριότητες και αναπτύσσοντας σύγχρονες τεχνολογίες χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Πιο συγκεκριμένα, το πενταετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Ομίλου ΕΛΠΕ προβλέπει – μεταξύ άλλων – την περαιτέρω μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στα Διυλιστήρια κατά 5% και στα πρατήρια κατά 30%, την υλοποίηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και ανάκτησης ενέργειας, την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για Ψηφιακό και Ενεργειακό Μετασχηματισμό, την ανάπτυξη και παραγωγή βιοκαυσίμων νέας γενιάς και νέων προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και την ταχεία αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα του Ομίλου.

Ήδη, ο Όμιλος διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ 600ΜW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης – εκ των οποίων 26 MW σε λειτουργία – και έχει θέσει ως ενδιάμεσο στόχο εγκατεστημένης ισχύος τα 300 MW -κυρίως από φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΕ

Παράλληλα, ο κ. Αλεξόπουλος επεσήμανε τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πετρελαϊκών Εταιρειών, να συνδράμει ουσιαστικά στους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. «Ο τομέας διύλισης της ΕΕ αναγνωρίζει την πρόκληση της αλλαγής του κλίματος και την ανάγκη για παγκόσμια δράση και θέλει να αποτελέσει μέρος της λύσης» δήλωσε με έμφαση, προσθέτοντας ότι το πετρέλαιο θα εξακολουθήσει και τις επόμενες δεκαετίες να κατέχει σημαντικό μερίδιο στο ενεργειακό μείγμα παγκοσμίως, ενώ η ζήτηση υγρών καυσίμων θα συνεχίσει να αυξάνεται μετά το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα παρουσιάστηκε η ολοκληρωμένη πρόταση της ευρωπαϊκής διύλισης για την μετάβασή της στην οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα με τίτλο “Vision 2050”, όπου δεσμεύεται ότι θα εξακολουθήσει να μειώνει τις εκπομπές CO2 μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας της παραγωγικής της διαδικασίας και της σταδιακής μετάβασης σε νέες πρώτες ύλες χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, όπως τα βιοκαύσιμα, τα απόβλητα, το πράσινο H2, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ακόμη και το CO2 μέσω αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης άνθρακα.

Έτσι, το Διυλιστήριο του Μέλλοντος θα διαφέρει σημαντικά από την σημερινή του εικόνα, καθώς θα μετασχηματιστεί σε ένα ενεργειακό κέντρο χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, σε συνέργεια με άλλους τομείς όπως οι ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, τα βιοκαύσιμα, ή η τηλεθέρμανση. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρίες θα προμηθεύουν την αγορά με υγρά καύσιμα και προϊόντα με προοδευτικά χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίμα.

«Φιλοδοξία και μέλημα του Ομίλου ΕΛΠΕ, είναι η συνεχής μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος, της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, έτσι ώστε να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη και καινοτόμο εταιρεία παροχής ενεργειακών λύσεων χαμηλών εκπομπών», κατέληξε στην ομιλία του στο ετήσιο Συνέδριο του ECONOMIST ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων του Ομίλου κ. Γιώργος Αλεξόπουλος.

Ομιλίες στη θεματική ενότητα του Συνεδρίου για την Ενέργεια απηύθυναν, επίσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης και ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης, ενώ στο πάνελ των συνομιλητών συμμετείχαν ο κ. Pierre Vergerio Διευθύνων Σύμβουλος του IGI Poseidon, ο κ. Nicola Battilana Ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του ΔΕΣΦΑ, η κα Κατερίνα Παπαλεξανδρή Διευθύντρια του Trans Adriatic Pipeline, ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της M-NG TRADING S.A., ο κ. Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος εντεταλμένος σύμβουλος στην ICGB AD και ο κ. Ορέστης Ομράν, Ανώτερος σύμβουλος και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού-Ελληνικού Τμήματος της DLA Piper.

Στο 23ο διήμερο Συνέδριο του ECONOMIST για την Ελλάδα, έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της πολιτικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και διακεκριμένες προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις και αναλύσεις τους σε ένα ευρύ πεδίο ζητημάτων, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η Ενέργεια, οι προοπτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα, το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, οι ευκαιρίες για τους νέους στην Ελλάδα, ο Τουρισμός και τα στερεότυπα σε σχέση με την κρίση.

image_printΕκτύπωση
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα