Connect with us

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Deloitte: Επίδραση τεχνολογίας-νέων επιχειρηματικών μοντέλων στην αγορά LNG

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Αγωγός Φυσικού Αερίου

Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα πόρων, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και οι νέες πηγές ζήτησης σχηματίζουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία επιδρούν στην αγορά του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG), σύμφωνα με όσα αναφέρει η έρευνα Remodel, reinvent: How technology and changing business models are impacting the future of LNG της Deloitte.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της νέας έρευνας, στην οποία διευρύνεται το πλαίσιο της αντίστοιχης που είχε πραγματοποιηθεί το 2016, η παγκόσμια αγορά προμήθειας φυσικού αερίου μετακινείται σταδιακά από το παραδοσιακό καθετοποιημένο μοντέλο, στο οποίο οι παραγωγοί κυριαρχούσαν μέσω μεγάλων εγκαταστάσεων εξόρυξης και υγροποίησης φυσικού αερίου και στη συνέχεια πωλούσαν τα φορτία LNG κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Στην έρευνα που διεξήχθη, στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας αναδεικνύονται σημαντικά νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνολογίες που οδηγούν την εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων της μικρής κλίμακας LNG (small scale LNG), της πλωτής υγροποίησης και επαναεριοποίησης (π.χ. FSRU), των νέων κόμβων εμπορίας φυσικού αερίου (trading hubs), του ψηφιακού μετασχηματισμού (π.χ. τεχνολογίας blockchain, δεδομένων ανάλυσης και του Internet of Things), καθώς και της πιο ευέλικτης χρηματοδότησης. Επιπλέον, περιγράφονται ενδελεχώς οι παράγοντες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της αγοράς LNG, η οποίο προβλέπεται να είναι περισσότερο ευέλικτη, προσβάσιμη και με μεγαλύτερη ρευστότητα.

Παράλληλα, αναμένεται ταχύτατη αύξηση του εφοδιασμού από την Αμερική που οφείλεται στα μεγάλης εμβέλειας έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την επικύρωση σημαντικού έργου LNG στον Καναδά.

Σε αντίθεση όμως με τον εφοδιασμό, δημογραφικοί και οικονομικοί παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλότερη ζήτηση να εμφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Ενδεικτικά, η Κίνα έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές σε φυσικό αέριο, λόγω της προσπάθειας μείωσης των περιβαλλοντικών εκπομπών και της εξάρτησής της από τον άνθρακα. Στο ίδιο μήκος κύματος συντονίζονται και άλλες χώρες όπως η Ινδία, που επίσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα.

Τεχνολογία, βραχυπρόθεσμες συμβάσεις και μοντέλα διοδίων

Με δεδομένο ότι παρουσιάζεται αύξηση στον αριθμό των αγοραστών, με τους νέους να εμφανίζουν πιο απαιτητικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με τους παραδοσιακούς αγοραστές, ο μεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος του αντισυμβαλλομένου αποτελεί μία πραγματικότητα. Γι’ αυτό το λόγο, εφαρμογές μικρής κλίμακας και σπονδυλωτές – πλωτές τεχνολογίες πλοίων LNG πιθανότατα θα αποκτήσουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για να αντισταθμίσουν τους νέους εμπορικούς κινδύνους που δεν παρατηρούνται στους μεγαλύτερους και πιο παραδοσιακούς αγοραστές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 76% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις LNG θα αυξηθούν γρηγορότερα από το συνολικό εμπόριο LNG. Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα να οδηγήσουν σε χαμηλότερη προσφορά νέων υποδομών.

Ένα τρίτο και εξίσου σημαντικό ζήτημα που ανέδειξε η έρευνα είναι το γεγονός ότι η δραματική αύξηση στην παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών LNG. Έχει διατυπωθεί η πρόβλεψη ότι στα επόμενα πέντε χρόνια οι εξαγωγές θα αυξηθούν πάνω από 10 bcfd. Σε συνδυασμό με τη βελτίωση της πρόσβασης σε φυσικό αέριο μέσω διαφανούς τιμολόγησης, γεννάται ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται σε συμφωνίες πληρωμής (tolling agreements) που παρέχουν ευελιξία στον αγοραστή, επιτρέποντάς του να προμηθεύεται το δικό του φυσικό αέριο και να αποσυνδέει τις τιμές LNG από την τιμολόγηση άλλων σχετικών προϊόντων π.χ. πετρελαίου.

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, όπως η ψηφιοποίηση μέσω ανάλυσης big data, η εκπαίδευση μηχανών και οι blockchain εφαρμογές, θα έχει ισχυρή επίδραση στη διαμόρφωση του μέλλοντος της αγοράς του LNG, μέσω έξυπνων / ευέλικτων εμπορικών συμβολαίων, βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και βελτίωσης της διαφάνειας.

Ρόλος του βραχυπρόθεσμου εμπορίου και ανάγκη προσαρμοστικότητας

Οι μεγάλης κλίμακας καθετοποιημένοι παραγωγοί, οι εταιρείες με σημαντικό χαρτοφυλάκιο εργασιών, οι traders, οι αγοραστές ευρείας χρήσης και οι κοινοπραξίες πιστεύουν ότι οι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές θα διαδραματίσουν ενδιαφέρον ρόλο στο LNG.

Είναι πλέον σαφές ότι υπάρχουν ευκαιρίες για μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς και η ανάγκη για προσαρμογή εκ μέρους των παραδοσιακών βιομηχανικών ομίλων, ενώ παράλληλα η αγορά εξελίσσεται.

Η έλλειψη προσαρμοστικότητας από τις μεγάλες εταιρείες δημιουργεί εμπόδια σε μικρότερους συμμετέχοντες να εισχωρήσουν.

Καταλύτης η τεχνολογία

Η έρευνα υποστηρίζει ότι υπάρχουν ευκαιρίες να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ πωλητών και αγοραστών LNG, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο σύζευξης. Απαραίτητες προϋποθέσεις η ευελιξία, η διαφάνεια και η αποδοτικότητα.

Τα τρία βασικά σημεία που προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι τα ευέλικτα έργα, η τεχνολογία blockchain και τα big data, μέσω των οποίων θα αξιοποιηθεί σωστά και αποδοτικά η τεχνολογία στην αγορά του LNG.

Η αγορά του LNG στην Ελλάδα

«Η αγορά του LNG στην Ελλάδα αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, διασφαλίζοντας σημαντική ευελιξία στους τελικούς χρήστες, συνεισφέροντας παράλληλα στη διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας», δηλώνει ο Σωτήρης Μπατζιάς, Consulting Principal της Deloitte Ελλάδος, συμπληρώνοντας ότι «Παραδείγματα εφαρμογών LNG μικρής κλίμακας, καθώς και πλωτών τεχνολογιών έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν σημαντικά στο εξωτερικό, αξιοποιώντας συνεργασίες και αναγνωρίζοντας επίπεδα κινδύνων που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση σχετικών εμπορικών συμφωνιών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας. Παράλληλα, ο ρόλος της τεχνολογίας και των δεδομένων (big data) παρέχει πλέον τη δυνατότητα βελτιστοποίησης των επιμέρους τμημάτων λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας του LNG, αλλά και ενίσχυσης της αποδοτικότητας των υποδομών υγροποίησης και επαναεριοποίησης. Ειδικά στην Ελλάδα, μέσω του LNG μπορούν να αναπτυχθούν λύσεις που διαθέτουν σημαντική ευελιξία και εμπορική δυναμική, ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια απανθρακοποίησης της παραγωγής και να επιταχύνουν την περεταίρω προώθηση του φυσικού αερίου, στηρίζοντας ουσιαστικά το ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας».

Το μέλλον του LNG

Τα επόμενα πέντε χρόνια θα σημειωθούν μεγάλες αλλαγές στην αγορά του LNG, καθώς η ταχύτατα μεταβαλλόμενη αγορά απαιτεί την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών αλλά και επιχειρησιακών μοντέλων διαφοροποιημένων από τα παραδοσιακά. Μέσω της έρευνας τονίζεται ότι η βιομηχανία του LNG διαρκώς εφευρίσκει εκ νέου τον εαυτό της, ώστε να τροφοδοτεί με ενέργεια τον μεταλλασσόμενο κόσμο.

image_pdfimage_print

Περιβαλλοντικά έργα

Συνάντηση Μώραλη-Γραφάκου για τη διαχείριση απορριμμάτων

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Φορτηγό αποκομιδής ανακυκλώσιμων

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλη Γραφάκο, όπου συζήτησαν θέματα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων και την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, που θα δίνουν τη δυνατότητα στον δήμο να αυξήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης που παράγει.

Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι το προηγούμενο διάστημα δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες τόσο εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης όσο και εκ μέρους των δήμων, οι οποίοι με τα μειωμένα μέσα που διαθέτουν δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε καινοτόμες διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εφαρμογή τεχνικών διαλογής των αστικών στερεών αποβλήτων στην πηγή, με έμφαση τα βιοαπόβλητα. Μάλιστα, έγινε αναφορά στην πρόταση που έχει καταθέσει ο Δήμος Πειραιά στo πλαίσιο του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορά προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων, απορριμματοφόρων βιοαποβλήτων, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, συνολικού ποσού 6.148.198,00 €.

Ο κ. Γραφάκος μετέφερε στον κ. Μώραλη την πρόθεση της Κυβέρνησης να ενισχύσει τις δράσεις προς αυτή τη κατεύθυνση, προκειμένου οι δήμοι να μπορούν να αξιοποιούν στο μέγιστο τα βιοαπόβλητά τους μέχρι το τέλος του 2020.

Οι κ.κ. Γραφάκος και Μώραλης συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων και η λήψη στοιχείων από όλους τους φορείς με τους οποίους οι δήμοι συνεργάζονται για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμών τους.

Τέλος, επισημάνθηκε και από τον Γενικό Γραμματέα αλλά και από τον Δήμαρχο, ότι θα πρέπει να ανασταλούν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4609/19, σχετικά με την επιβολή περιβαλλοντικής εισφοράς στους ΟΤΑ α’ βαθμού για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας, δηλαδή την επιβολή 10 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων από 01.01.2020, το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά ανά έτος 5 ευρώ ανά τόνο, έως τα 35 ευρώ ανά τόνο.

Πρόκειται για μια επιβάρυνση η οποία εάν εφαρμοστεί από 01.01.2020 θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην οικονομική διαχείριση των δήμων, δεδομένου ότι δεν είναι έτοιμοι ακόμα για την ορθή διαλογή και διαχείριση των ανακυκλώσιμών τους.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρική ενέργεια

Αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι για τα καλωδιακά τμήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Πόντιση καλωδίων Υψηλής Τάσης ΑΔΜΗΕ

Η Αριάδνη Interconnection, θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα καλωδιακά τμήματα της Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής και την ανάδειξη των αναδόχων για τα τέσσερα επιμέρους τμήματα του έργου.

Μετά τη διενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στις 14 Νοεμβρίου 2019, μειοδότριες εταιρείες ανακηρύχθηκαν οι κάτωθι:

1. Η Prysmian, για το πρώτο τμήμα το οποίο αφορά στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση του ενός από τα δυο υποβρύχια καλώδια που θα συνδέουν την Κρήτη με την Αττική και των σταθμών ηλεκτροδίων σε Κρήτη και Αττική.

2. Η Nexans, για το δεύτερο τμήμα το οποίο αφορά το δεύτερο υποβρύχιο καλώδιο.

3. Οι εταιρείες Ελληνικά Καλώδια-ΝΚΤ για το τρίτο τμήμα το οποίο αφορά στα υπόγεια καλωδιακά τμήματα που θα συνδέσουν τους Σταθμούς Μετατροπής σε Κρήτη και Αττική με τα υποβρύχια καλωδιακά τμήματα.

4. Η Prysmian, για το τέταρτο τμήμα το οποίο αφορά στην μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση οπτικών ινών.

Το έργο έχει ενταχθεί στα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Ο Πρόεδρος της «Αριάδνη Interconnection» και Πρόεδρος και CEO του μητρικού ομίλου ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά:

«Η ανάδειξη αναδόχων για τα καλωδιακά τμήματα του έργου επιβεβαιώνει την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου υποδομής στην Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς καθυστερήσεις.

Η διασύνδεση της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που αποτελεί προτεραιότητα του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα έως το 2023, εισέρχεται με επιτυχία στη φάση υλοποίησης».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Από σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για ΔΕΗ και ΔΕΠΑ

Φίλιππος Παναγόπουλος

Δημοσιεύθηκε

στις

Εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ

Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για το μετασχηματισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, τη στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την εν γένει απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Παρασκευή το ν/σ είχε τεθεί προς δημόσια διαβούλευση η οποία έληξε την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας συνολικά 220 σχόλια. Επόμενα βήματα είναι η εισαγωγή του νομοσχεδίου στις Επιτροπές της Βουλής προς συζήτηση και κατόπιν η ψήφισή του από την Ολομέλεια.

Όπως είναι ήδη γνωστό, στο επίκεντρο των αλλαγών που νομοσχεδίου βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, για την οποία προβλέπεται μία ευρεία δέσμη μέτρων προκειμένου να καταστεί πιο ανταγωνιστική και να είναι σε θέση να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία, στο πλαίσιο του νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος με τους ιδιώτες παίκτες.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται -μεταξύ άλλων- προσέλκυση στελεχών από την αγορά, νέο καθεστώς πρόσληψης των εργαζομένων αορίστου χρόνου, με εκ των υστέρων έλεγχο νομιμότητας από τον ΑΣΕΠ, άρση της μονιμότητας σε νεοπροσλαμβανόμενους, ενίσχυση της ευελιξίας στις προμήθειες -με σεβασμό στη διαφάνεια- και ενίσχυση της κινητικότητας τόσο μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ (δηλ. ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗΑΝ) όσο και προς το Δημόσιο γενικότερα, για την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού.

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται επίσης και ο εταιρικός μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ, προκειμένου να προχωρήσει η αποκρατικοποίησή της, μία διαδικασία που ενδέχεται να ξεκινήσει, σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου, ήδη μέσα στο 2019 ή στις αρχές του 2020.

Υπενθυμίζεται ότι ο μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ συνίσταται σε διάσπαση των κλάδων υποδομών, διεθνών έργων και εμπορίας με την ίδρυση δύο νέων εταιρειών, της ΔΕΠΑ Υποδομών και της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, ενώ η παλαιά εταιρεία θα παραμείνει ως ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Στο χαρτοφυλάκιο της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων θα περιέλθουν τα μεγάλα διεθνή project στα οποία συμμετέχει η ΔΕΠΑ, δηλαδή ο αγωγός IGB -που βρίσκεται πλέον υπό κατασκευή- και 2 ακόμη αγωγοί που βρίσκονται υπό ανάπτυξη και ωρίμανση: IGI Poseidon και EastMed.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα