Connect with us

Ηλεκτρική ενέργεια

Νέα έργα ενεργειακών υποδομών 1,6 δισ. στο νέο Σχέδιο Ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ – Ποιά έργα πρωταγωνιστούν

Δημοσιεύθηκε

στις

Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Eurokinissi/Lato Klodian
Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Eurokinissi/Lato Klodian

Το πράσινο φως για το νέο Σχέδιο Ανάπτυξης (ΣΑΔ) του ΔΕΔΔΗΕ έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτοντας πλώρη για έργα συντήρησης δικτύου, δημιουργίας νέων υποδομών και νέων νησιωτικών διασυνδέσεων (μέσω υποβρυχίων καλωδίων).

Πρόκειται για το ΣΑΔ του ΔΕΔΔΗΕ που αφορά την περίοδο 2021-2025 και το εκτιμώμενο κόστος των επενδύσεων ανέρχεται στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ με τα περισσότερα εξ’ αυτών να αφορούν κατά κύριο λόγο τις υποδομές δικτύου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα έργα αναβάθμισης, σε Συνδέσεις, στην Ενίσχυση και την Αντικατάσταση των Δικτύων ιδιαίτερα στις δασικές περιοχές, καθώς και την ανθεκτικότητα

Από αυτά τα 217 εκατομμύρια αφορούν σε έργα ενίσχυσης δικτύου, τα 40 σε έργα Αντικατάστασης και Ανακαίνισης, τα 335 σε Συνδέσεις, τα 85 σε παραλλαγές, τα 223 σε Ενίσχυση & Αντικατάσταση/Ανακαίνιση, τα 100 σε αναβάθμιση των δικτύων σε δασικές περιοχές, τα 133 σε ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων και τα 7 σε αισθητική αναβάθμιση.

Advertisement

Επώνυμα και στρατηγικά έργα

Τα επώνυμα έργα που δρομολογεί ο διαχειριστής αγγίζουν τα 347 εκατομμύρια ευρώ. Μερικά από αυτά εμφανίζονται για πρώτη φορά στο νέο ΣΑΔ, ενώ κάποια έχουν ενταχθεί στο ΣΑΔ 2019-2023.

Στο σύνολό τους τα έργα για την ενίσχυση του δικτύου, τα οποία πρωτοεμφανίζονται στο πρόσφατο ΣΑΔ ανέρχονται στα 117,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έργα που έχουν εγκριθεί από το προηγούμενο ΣΑΔ ανέρχονται στα 99,7 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά στα έργα ανακαίνισης και αντικατάστασης των υφιστάμενων υποδομών τα πρωτοεμφανιζόμενα έργα εκτιμώνται στα 15,9 εκατ. ευρώ , ενώ τα εγκεκριμένα από το προηγούμενο ΣΑΔ στα 40 εκατ. Ευρώ.

Μάλιστα έως ή έως τα τέλη του 2020 εκτιμάται πως έχουν επενδυθεί 40 εκατ. Ευρώ σε έργα του Διαχειριστή, ενώ έως το 2025 θα έχουν επενδυθεί 719 εκατ. Ευρώ που θα αφορούν σε επώνυμα έργα

Advertisement

Να επισημάνουμε, επίσης, πως στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το στρατηγικό έργο της κατασκευής και της εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών, το οποίο εκτιμάται στα 830 εκατ. Ευρώ και έχει ήδη εγκριθεί από το ΣΑΔ 2019-2023.

Επομένως εάν λάβουμε τα παραπάνω στοιχεία υπόψην μιλάμε για ένα επενδυτικό πλάνο του Διαχειριστή, το οποίο έως του 2025 θα έχει ξεπεράσει τα 1,9 δισ. Ευρώ.

Επίσης, τα έργα επαναληπτικού χαρακτήρα που αφορούν σε σε έργα υποδομών δικτύου (συνδέσεις, ενισχύσεις, παραλλαγές, αισθητική αναβάθμιση, αναβαθμίσεις σε δασικές περιοχές, ενίσχυση ανθεκτικότητας) δεν εντάσσονται στο συγκεκριμένο ΣΑΔ και ανέρχονται στα 940 εκατ. Ευρώ με το μέσο όρο επενδύσεων κατ’ έτων να ανέρχεται στα 188 εκατ. ευρώ.

ΑΠΕ και Νησιωτικές διασυνδέσεις

Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ δρομολογεί και τρεις κατηγορίες έργων που αφορούν στη διείσδυση των ΑΠΕ στο σύστημα καθώς και τη διασύνδεση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας. Τα έργα αυτά ακολουθούν τα εξής Κριτήρια:

Advertisement

Εξέλιξη ζήτησης & σύνδεση ΑΠΕ: Έργα υποσταθμών και κέντρων διανομής (ανάπτυξη νέων ή επαύξηση δυναμικότητας) και υποβρύχιων καλωδίων ΜΤ (επαύξηση δυναμικότητας διασυνδέσεων) για λόγους αξιοπιστίας εξυπηρέτησης φορτίων και σύνδεσης ΑΠΕ.

Έργα Διασύνδεσης ΜΔΝ με το ΕΣΜΗΕ: Έργα ανάπτυξης νέων υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ και υποβρύχιων καλωδίων ΜΤ σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά των Νότιων και Δυτικών Κυκλάδων, του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου που προγραμματίζεται να συνδεθούν με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς.

Ενίσχυση δικτύου για αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ: Έργα επαύξησης υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ που προσδιορίζονται με βάση μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις για τη βέλτιστη ανάπτυξη,αναδιάταξη των γραμμών ΜΤ και την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ με βάση τους στόχους του ΕΣΕΚ, σε συνδυασμό με τα επικαιροποιημένα στοιχεία αιτημάτων στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές καθώς και τις χωροταξικές δυνατότητες εντός των γηπέδων των υποσταθμών.

Υποβρύχιες Διασυνδέσεις ( Δ Φάση Διασύνδεσης Κυκλάδων)

Σημαντικό ρόλο όπως έχει φανεί και από την ολοκλήρωση της μικρής διασύνδεσης της Κρήτης με τη Πελοπόννησο, την εξέλιξη της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική και τη δημοπράτηση της Δ΄ Φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων (Νάξος-Σαντορίνη), ο ΔΕΔΔΗΕ δίνει ιδιαίτερο βάρος σε παρόμοια έργα και δρομολογεί έως το 2025 τα κάτωθι:

Advertisement

Νέες υποβρύχιες διασυνδέσεις Σέριφος ‐ Σίφνος ,Σέριφος ‐ Κύθνος , Νάξος ‐ Δονούσα ,Νάξος‐ Αμοργός και Σαντορίνη‐Ανάφη: Τα έργα αυτά περιλαμβάνονται στη Δ΄ Φάση της Ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων και αφορούν σε υποβρύχιες διασυνδέσεις ΜΤ με υποβρύχια καλώδια ΜΤ 3×95 Cu με μόνωση XLPE, οι οποίες αποτυπώνονται με πράσινο χρώμα στον παρακάτω πίνακα

Πηγή Φωτογραφίας: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Πηγή Φωτογραφίας: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για τη μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή των νέων υποβρυχίων καλωδίων ΜΤ. Τα εκτιμώμενα μήκη των εν λόγω υποβρύχιων διασυνδέσεων είναι τα ακόλουθα:

Υποβρύχια Καλώδια (km) Σέριφος ‐ Σίφνος (2×35 km)

Υποβρύχια Καλώδια (km) Σέριφος ‐ Κύθνος (2×30 km)

Υποβρύχια καλώδιο Νάξος ‐ Δονούσα (2×23 km)

Advertisement

Υποβρύχια καλώδιο Νάξος‐ Αμοργός (2×33 km)

Υποβρύχια καλώδιο Σαντορίνη‐Ανάφη (2×25 km)

Επίσης δρομολογείται και η διασύνδεση της Αστυπάλαιας ύστερα από το 2025 και αναμένεται ειδική μελέτη λόγω του μεγάλου μήκους της καλωδιακής σύνδεσης (60 χιλιόμετρα) γεγονός και το οποίο μπορεί να προκαλέσει και ζήτημα μη επιτρεπτών τασεων.

Επιπλέον υποβρύχιες διασυνδέσεις

Εκτός από το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων ο ΔΕΔΔΗΕ εντάσσει στο νέο ΣΑΔ του εξής έργα για τη διασύνδεση των νησιών με το ΕΣΜΗΕ

Advertisement

Νέο υποβρύχιο καλώδιο Πάρος – Αντίπαρος: εγκατάσταση ενός (1) νέου τριπολικού υποβρυχίου καλωδίου (μήκους περίπου 2 km) νοτιότερα της υφιστάμενης θέσης διασύνδεσης,
προκειμένου η εναλλακτική τροφοδότηση να γίνει από άλλη γραμμή ΜΤ της Πάρου. Το νέο υποβρύχιο καλώδιο θα είναι 3×95 mm2 Cu με μόνωση XLPE μήκους 2 km.

Νέα υποβρύχια διασύνδεση Κάλυμνος – Λέρος: απαιτείται η πόντιση τριών (3) υποβρυχίων καλωδίων ΜΤ, προκειμένου να ικανοποιηθεί το κριτήριο (Ν‐1). Το καθένα υποβρύχιο καλώδιο θα είναι 3×95 mm2 Cu με μόνωση XLPE μήκους 8 km το καθένα. τα εν λόγω καλώδια θα αξιοποιηθούν και κατά τη μελλοντική υποβρύχια διασύνδεση ΜΤ της Πάτμου με το σύμπλεγμα Κάλυμνος ‐ Λέρος –Λειψοί ενόψει της διασύνδεσης των νησιών του ΒΑ Αιγαίου με το ηπειρωτικό μέσω ΥΤ από τον ΑΔΜΗΕ.

Νέα υποβρύχια διασύνδεση στον κόλπο Καλλονής Λέσβου. απαιτείται η εγκατάσταση και δευτέρου υποβρυχίου καλωδίου, καθώς η υφιστάμενηεναέρια γραμμή ΜΤ δεν μπορεί να διατηρηθεί ως εφεδρεία. Συνεπώς, θα εγκατασταθούν δύο νέα υποβρύχια καλώδια 3×95 mm2 Cu με μόνωση XLPE, μήκους 1,6 km το καθένα.

Νέο υποβρύχιο καλώδιο Κεραμωτή – Θάσος : Λόγω της αλματώδους αύξησης της ζήτησης κατά τους θερινούς μήνες, δρομολογείται πόντιση πέμπτου υποβρυχίου καλωδίου ΜΤ μεταξύ Κεραμωτής – Θάσου

Advertisement

Νέο υποβρύχιο καλώδιο Άγιος Κωνσταντίνος – Αργοστόλι . Προβλέπεται η πόντιση νέου καλωδίου 3×95 mm2 Cu, μήκους 1,5 km και κατάλληλη προστασία αυτού (π.χ. ταφή λόγω
αγκυροβόλησης κρουαζεριόπλοιων

Νέα υποβρύχια διασύνδεση Σκορπιός‐Λευκάδα (βρόχος) 7,6 km πόντιση τριών νέων υποβρυχίων καλωδίων 3×95 mm2 Cu με μόνωση XLPE, σε βρογχοειδή διάταξη, για την τροφοδότηση του νησιωτικού συμπλέγματος Σπάρτης ‐ Σκορπιού από τον Υ/Σ Λευκάδας, κατόπιν αιτήματος ιδιώτη, ο οποίος θα επιβαρυνθεί με το συνολικό κόστος υλοποίησης (μελέτη‐κατασκευή) του έργου.

Έργα Ενίσχυσης και Ανάπτυξης Δικτύου

Ως προς τα έργα για την ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου ο ΔΕΔΔΗΕ δρομολογεί τα εξής έργα:

Κ/Δ Χανίων ΙΙ και καλωδιακή γραμμή: Ο νέος Υ/Σ Χανιά ΙΙ θα είναι κλειστού τύπου με σύνδεση διπλής καλωδιακής γραμμής 150 kV σε δύο νέες πύλες στον Υ/Σ Χανιά Ι. Στο νέο Κ/Δ προβλέπεται η εγκατάσταση 2 Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA και οι αναγκαίοι πίνακες ΜΤ. Το έργο είναι σε φάση ανάδειξης του Αναδόχου.

Advertisement

Επισης δρομολογείται η Κατασκευή διπλής καλωδιακής γραμμής 150 kV για τη σύνδεση του Υ/Σ Χανιά ΙΙ με τον Υ/Σ Χανιά Ι μήκους 4,3 km η καθεμία. Το έργο είναι σε φάση διακήρυξης σχετικού διαγωνισμού

Σκιάθος: νέο εναέριο τμήμα γραμμής 150 kV, υποβρυχίου καλωδίου μεταξύ Εύβοιας ‐ Σκιάθου και κατασκευής νέου Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS) με εγκατάσταση 2 Μ/Σ 40/50 MVA στη Σκιάθο). Το έργο του νέου Υ/Σ και της υποβρύχιας διασύνδεσης ΥΤ τελούν υπό εξέλιξη

Κ/Δ Κερατέας: εγκατάσταση 3 Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA και οι αναγκαίοι πίνακες ΜΤ

Κ/Δ Ιλίου και καλωδιακή γραμμή: η εγκατάσταση 2 Μ/Σ ισχύος 100 MVA και οι απαιτούμενοι
πίνακες ΜΤ και Κατασκευή διπλής καλωδιακής γραμμής 150 kV, μεταξύ Κ/Δ Ιλίου και ΚΥΤ Αχαρνών, μήκους 12 km η καθεμία.

Advertisement

Επαύξηση η Υ/Σ Κέρκυρα ΙΙ: αντικατάσταση των δύο Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA από δύο (2) Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA.

Ανακατασκευή με επαύξηση Υ/Σ Κέρκυρα Ι:Έχουν δρομολογηθεί τα αναγκαία έργα για τη μετάβασή του στα 150 kV, την εγκατάσταση υπογείου καλωδίου ΥΤ μεταξύ των Υ/Σ Κέρκυρα Ι και ΙΙ, με την προσθήκη μίας πύλης ΥΤ σε καθένα από τους δύο Υ/Σ, και την εγκατάσταση δύο (2) Μ/Σ ισχύος 40/50 ΜVA

Ανακατασκευή με επαύξηση Υ/Σ ΑΗΣ Αλιβερίου: αντικατάσταση ενός από τους δύο Μ/Σ
ισχύος, που δεν διέθετε ρυθμιστή τάσης, με νέο Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA, καθώς και η αλλαγή της τάσης από 15 στα 20 kV στην τροφοδοτούμενη από αυτόν πλευρά ΜΤ

Ανακατασκευή Υ/Σ εντός του ΥΗΣ Εδεσσαίου: Ανακατασκευή με κατάργηση της χρήσης από τον ΔΕΔΔΗΕ του Μ/Σ 3 τυλιγμάτων, εγκατάσταση δύο (2) Μ/Σ 20/25 MVA και αντικατάσταση των υφιστάμενων διακοπτών αναχωρήσεων ΜΤ.

Advertisement

Επαύξηση Υ/Σ Γρεβενών: αντικατάσταση των δύο (2) Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA από δύο (2) Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA

Επαύξηση του Υ/Σ Γρεβενών με Ανακατασκευή και επαύξηση Υ/Σ εντός του ΥΗΣ Πηγών Αώου: παραμονή του Μ/Σ 10/12,5 MVA για τα φορτία του σταθμού παραγωγής και προσθήκη νέου Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA για την εξυπηρέτηση των φορτίων. Επιπρόσθετα, απαιτείται διασύνδεση ζυγών ΜΤ.

Επαύξηση Υ/Σ εντός του ΥΗΣ Στράτου: επαύξηση του Υ/Σ με προσθήκη δεύτερου Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA ενώ η παραλαβή των φορτίων από τους παρακείμενους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ, σε περίπτωση βλαβών του πρωτεύοντος εξοπλισμού του εν λόγω Υ/Σ, είναι δυσχερής

Επαύξηση Υ/Σ Κασσανδρείας: ε εγκατάσταση τρίτου Μ/Σ 40/50 MVA, λόγω της μεγάλης αύξησης της ζήτησης

Advertisement

Eπαύξηση Υ/Σ εντός του ΚΥΤ Αράχθου: προσθήκη 3ου Μ/Σ ισχύος 40/50 ΜVA στον Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ εντός του ΚΥΤ Αράχθου με την ανάλογη ανάπτυξη της πλευράς ΜΤ.

Eπαύξηση Υ/Σ Ιωάννινα Ι: Η ενίσχυσή του με τρίτο Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA και ανάλογη ανάπτυξη της πλευράς ΜΤ. Η σύμβαση με τον ανάδοχο για τις εργασίες της εν λόγω επαύξησης είναι προς υπογραφή.

Νέο Κ/Δ Γλυφάδας και τροφοδοτικές γραμμές:Στην περιοχή πρόκειται να κατασκευαστεί το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού του οποίου οι ενεργειακές απαιτήσεις είναι της τάξης των 80 MW και τα έργα πρόκειται να ολοκληρωθούν σε 4 φάσεις. Στη διάρκεια της πρώτης και δεύτερης φάσης των έργων, που θα ολοκληρωθούν η κάθε μία σε 5 χρόνια, δηλαδή σε έναν ορίζοντα 10ετίας, θα απαιτηθούν 35 MW.

Το φορτίο αυτό, στην πρώτη φάση, θα τροφοδοτηθεί από το Κ/Δ Ελληνικού ,του οποίου, λόγω της ανάπτυξης της περιοχής, τείνει να αυξηθεί σημαντικά. Το νέο Κ/Δ Γλυφάδας θα αναλάβει φορτία από τους όμορους Υ/Σ Ελληνικού, Βάρης και Φαλήρου.

Advertisement

Το νέο Κ/Δ θα περιλαμβάνει τρεις Μ/Σ 40/50 MVA και θα εγκατασταθεί στο χώρο του υφιστάμενου Υ/Σ 22/6.6 kV Γλυφάδας, ο οποίος θα καταργηθεί και τα φορτία του, της τάξης των 5 MW, θα αναληφθούν από το νέο Κ/Δ.

Το νέο Κ/Δ Γλυφάδας προτείνεται να τροφοδοτηθεί από τους Υ/Σ Βάρης και Αργυρούπολης. Θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με τον ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις πύλες ΥΤ στους Υ/Σ Βάρης και Αργυρούπολης.

Υ/Σ Αμφιλοχία Ι: θα κατασκευαστεί από Παραγωγό για τη σύνδεση ΑΠΕ και μετά την κατασκευή του θα περιέλθει στην κυριότητα του ΔΕΔΔΗΕ. Θα περιλαμβάνει δύο
Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA

Νέο ΚΥΤ Πάτρας: Κατασκευή νέου Υ/Σ υποβιβασμού εντός του χώρου του νέου ΚΥΤ Πάτρας. Το έργο συναρτάται με την κατασκευή του νέου ΚΥΤ και θα περιλαμβάνει 2 M/Σ 40/50MVA καθώς και 1 πυκνωτή ΜΤ 12MVAr

Advertisement

Υ/Σ Τήνου: Έπειτα από τη συνεργασία των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, προγραμματίζεται εκ νέου η κατασκευή του Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ επί της Νήσου Τήνου με δύο Μ/Σ 20/25 MVA

Υ/Σ Θήρας, Μήλου, Φολέγανδρου και Σερίφου: Κατασκευή νέων Υ/Σ 150/20kV στο πλαίσιο της Δ’ Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων, που αφορά στη διασύνδεση των Νήσων της Θήρας, της Μήλου, της Φολεγάνδρου και της Σερίφου με το ΕΣΜΗΕ

Υ/Σ Μαστιχαρίου: Κατασκευή νέου Υ/Σ 150/20kV στο πλαίσιο της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων με το ΕΣΜΗΕ στην περιοχή Μαστιχαρίου για την τροφοδότηση των διασυνδεδεμένων νησιών (Κάλυμνο, Λέρο, Λειψούς, Ψέριμο, Τέλενδο, Γυαλί και Τήλο)

Υ/Σ Κω: Κατασκευή Υ/Σ 150/20kV στο πλαίσιο της διασύνδεσης των νησιών του ΒΑ Αιγαίου με το ΕΣΜΗΕ,

Advertisement

Υ/Σ Λέσβου και Καλλονής: κατασκευή δύο νέων Υ/Σ 150 kV/ΜΤ και του απαιτούμενου δικτύου 150 kV. Η κατασκευή του νέου Υ/Σ Λέσβου αναφέρεται στο ΔΠΑ του ΑΔΜΗΕ, ενώ προτείνεται η ανακατασκευή του Υ/Σ Καλλονής και μετατροπή σε Υ/Σ 150 kV/MT.

Νέος Υ/Σ Σιδάρι: η τροφοδότηση του νέου Υ/Σ από την ΥΤ με υπόγεια καλώδια 150 kV. O νέος Υ/Σ θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 2×40 MVA.

Επαύξηση Υ/Σ Μυκόνου: εγκατάσταση τρίτου Μ/Σ ισχύος 50 MVA στον Υ/Σ Μυκόνου.

Επαύξηση Υ/Σ Καλλιστηρίου: εγκατάσταση τρίτου Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA

Advertisement

Επαύξηση Υ/Σ Πτολεμαΐδας ΙΙ (Εορδαίας): αντικατάσταση των 2 Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA με 2 Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA και ανάπτυξη της πλευράς ΜΤ

Επαύξηση Υ/Σ ΒΙΠΕ Πρέβεζας: εγκατάσταση Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA

Επαύξηση Υ/Σ Μεγάρων :αντικατάσταση 2 Μ/Σ 20/25 MVA με Μ/Σ 40/50 MVA, καθώς και επέκταση της πλευράς ΜΤ

Επαύξηση Υ/Σ Μαγικού: προσθήκη 1 Μ/Σ 40/50 MVA

Advertisement

Επαύξηση Υ/Σ Σπερχειάδας : προσθήκη 1 Μ/Σ 40/50 MVA.

Επαύξηση Υ/Σ Στυλίδας: αντικατάσταση 2 Μ/Σ 20/25 MVA με 2 Μ/Σ 40/50 MVA

Επαύξηση Υ/Σ Σκάλας προσθήκη 1 Μ/Σ 40/50 MVA.

Επαύξηση Υ/Σ εντός ΚΥΤ Μελίτης προσθήκη 1 Μ/Σ 40/50 MVA.

Advertisement

Επαύξηση Υ/Σ Φλώρινας αντικατάσταση 2 Μ/Σ 20/25 MVA με 2Μ/Σ 40/50 MVA – επέκταση της πλευράς ΜΤ.

Επαύξηση Υ/Σ Αμφίκλειας 2 Μ/Σ 20/25 MVA με 2 Μ/Σ 40/50 MVA.

Επαύξηση Υ/Σ Οινοφύτων αντικατάσταση 2 Μ/Σ 20/25 MVA με 2 Μ/Σ 40/50 MVA.

Επαύξηση Υ/Σ Ολυμπιακού Χωριού προσθήκη τρίτου Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA

Advertisement

Επαύξηση Υ/Σ Σερβίων Προσθήκη πύλης ΥΤ, Μ/Σ ισχύος 20/25 MVA και ανάπτυξη πλευράς ΜΤ για τη σύνδεση Παραγωγού

Advertisement
 SINTECNO
Advertisement

Facebook

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα