Νίκος
Καραγιάννης

Δελτίο Τύπου εξέδωσε  ΔΕΣΜη σχετικά με τη συμμετοχή της στις εκλογές του ΤΕΕ και την οποία σας παρουσιάζουμε αυτούσια παρακάτω:

“Οι ανεξάρτητες παρατάξεις Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (ΕλΕΜ) και η Περιφερειακή Συνεργασία Μηχανικών αποφασίσαμε να ενώσουμε δυνάμεις σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο την Δημοκρατική Επιμελητηριακή Συμπαράταξη Μηχανικών (Δ.Ε.Σ.Μη).

Ο κατακερματισμός παρατάξεων που «στεγάζουν» ή στηρίζονται σε συναδέλφους που δεν υπακούουν σε σκληρές κομματικές γραμμές, είναι η αιτία που λείπει από το ΤΕΕ μια δυναμική έκφραση του δημοκρατικού-προοδευτικού χώρου με όλα τα χαρακτηριστικά της ελεύθερης σκέψης. Σκέψης και στάσης που στοχεύουν συλλογικά χωρίς περιορισμούς από τις κομματικές περιχαρακώσεις.

Αυτός είναι ο λόγος που θεωρήσαμε αναγκαία, σήμερα περισσότερο από ποτέ, τη συγκρότηση συλλογικού χώρου μέσα στο ΤΕΕ, με θεσμικά χαρακτηριστικά ανοιχτών λειτουργιών, σκέψεων και δράσεων, βασισμένων σε τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις. Αυτόν το συλλογικό χώρο στον οποίο θα συμμετέχουν, ισότιμα, συνάδελφοι όλων των ηλικιών και ειδικοτήτων που είναι επιστημονικά και κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι, με αυτοτελή παρουσία, μακριά από δογματισμούς και κατευθύνσεις που επιβάλλονται από κομματικούς ή άλλους, εκτός ΤΕΕ, χώρους.

Λέμε ΟΧΙ στο Τ.Ε.Ε που διαμορφώνει η πολιτική κοινοπραξία ΔΚΜ-ΔΗΣΥΜ-ΔΗΠΑΜ και το καθιστά κομματικό λάφυρο και ιδιόκτητο μονοπρόσωπο φορέα.

Λέμε ΝΑΙ στο Τ.Ε.Ε του μέλλοντος μας που θα αναγνωρίζεται ως

 • καθοριστικός φορέας για την εξέλιξη και την πρόοδο της χώρας μέσα από τη συνεχή στήριξη των μελών του, διαμορφώνοντας προοπτικές για την καταπολέμηση της ανεργίας, της υποαπασχόλησης, την αναστροφή του κύματος μετανάστευσης των Μηχανικών, αλλά και για τη διαμόρφωση ενός Δημόσιου βιώσιμου, ανθρωποκεντρικού και αναπτυξιακού Ασφαλιστικού και Φορολογικού συστήματος.
 • ανεξάρτητος και ακηδεμόνευτος σύμβουλος της πολιτείας και της κοινωνίας με θεσμικό και επιστημονικό κύρος, χωρίς να χειραγωγείται με παρεμβάσεις που θα είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων και όχι κομματικού lobbying, ή/και προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει σήμερα.
 • εθνικός φορέας που αξιοποιεί το πλούσιο επιστημονικό έργο και τις παρεμβάσεις των Περιφερειακών του Τμημάτων ανά την επικράτεια
 • επιστημονικός φορέας που παρακολουθεί καινοτομεί, αναπτύσσεται, πρωτοστατεί και ανοίγει δρόμους. Τα μέλη του ενεργοποιούνται, τον υπερασπίζονται, αποτρέπουν την υποβάθμισή του που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια

 

Η Δ.Ε.Σ.Μη αγωνίζεται για ένα Τ.Ε.Ε που θα συμβάλλει θετικά στο θεσμικό εκσυγχρονισμό του κράτους και θα προάγει έναν, οραματικό μεν ρεαλιστικό δε, Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό που θα δίνει διέξοδο από την κρίση με

 

 • ιεράρχηση των αναπτυξιακών έργων και των έργων υποδομής, ώστε αυτά να υπηρετούν ή να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την παραγωγική ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της Ελλάδας, μετατρέποντας την σε κόμβο Συνδυασμένων Μεταφορών και κόμβο Ενεργειακής Ασφάλειας για την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή
 • την υπεράσπιση του Δημόσιου Χαρακτήρα των Φυσικών Πόρων και Υποδομών της Χώρας
 • προώθηση μεσαίων και μικρών έργων τα οποία, εντασσόμενα σε αντίστοιχα επίπεδα σχεδιασμού, θα αποτελέσουν τον πυλώνα για την αποκέντρωση, την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος αλλά και την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας η οποία μέχρι τώρα βασίζεται κυρίως στην αποκατάσταση φυσικών καταστροφών και όχι στην πρόληψη αντιμετώπισής τους
 • προάσπιση και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής με όλες τις κοινωνικοοικονομικές, ιστορικές και πολιτιστικές παραμέτρους της, με την ένταξη και ενσωμάτωση των έργων στο περιβάλλον και με τη διασφάλιση της ποιότητας του πολιτιστικού αποτυπώματος που αφήνει η γενιά μας για το μέλλον
 • αντισεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της Ελλάδας
 • ολοκλήρωση της καταγραφής των θεσμικών γραμμών (Κτηματολόγιο, Δασολόγιο, Χωρικά Σχέδια, αιγιαλοί, κλπ) και ουσιαστική και ολιστική λειτουργία της Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων της χώρας, πολιτική που προωθεί το Τ.Ε.Ε τις τελευταίες δύο δεκαετίες
 • προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας και διασύνδεσή τους με όλους τους τομείς και φορείς Παραγωγής μέσα από ειδικά επενδυτικά εργαλεία και την ανάπτυξη συνεργατικών πολιτικών
 • αναβάθμιση του Πρωτογενούς Τομέα και της Μεταποίησης και την ένταξη του Τεχνικού κόσμου στο σχεδιασμό του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας
 • πλήρη καταγραφή και αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας
 • προώθηση πολιτικών ενεργειακής αυτάρκειας της Ελλάδας (εξοικονόμηση, ηλεκτροκίνηση, αποκεντρωμένη παραγωγή-διαχείριση-αποθήκευση και διανομή ενέργειας)
 • ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα του πολίτη μέσω της ανάδειξης δικτύων «Έξυπνων» Πόλεων
 • προώθηση βιώσιμων πολιτικών διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων με έμφαση στη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση ενεργοποιώντας την κοινωνική συμμετοχή

 

Για εμάς οι μαχόμενοι Μηχανικοί αποτελούν τον πυρήνα της συνδικαλιστικής μας δράσης.

Προωθούμε πολιτικές για

 • τον εξορθολογισμό των εισφορών και της φορολογίας σε τέτοιο ύψος το οποίο δεν θα θίγει το σκληρό πυρήνα των εύλογων δαπανών διαβίωσης και δεν θα ενισχύει φαινόμενα φορο-εισφορο-διαφυγής και αθέμιτου ανταγωνισμού
 • τη δημιουργία Γραφείου διαμεσολάβησης για ζητήματα που αφορούν στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση των Μηχανικών
 • την αντιμετώπιση της παράλογης και χωρίς θεσμικές διασφαλίσεις ποινικοποίηση του επαγγέλματος του Μηχανικού
 • τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών με αντικείμενο την κοινή αντιμετώπιση και ερμηνεία ζητημάτων, την κωδικοποίηση της κείμενης νομοθεσίας, την επικαιροποίηση και έκδοση νέων Τεχνικών Οδηγιών και την πλήρη ψηφιοποίηση της αδειοδοτικής λειτουργίας τους
 • τη δημιουργία Παρατηρητήριου Εργασίας και Επιμόρφωσης των Μηχανικών και Γραφείου Εύρεσης (Συν)Εργασίας για τους Μηχανικούς το οποίο θα είναι πολύγλωσσο και θα διασυνδέεται με τους παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς της χώρας
 • την πλήρη ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε προς τους Μηχανικούς
 • την οργάνωση Forum Διαλόγου για τους Μηχανικούς με πιστοποιημένη είσοδο
 • την επιμόρφωση των Μηχανικών με τη διοργάνωση ημερίδων σε ετήσια βάση και με πανελλαδική εμβέλεια για την ενημέρωση των Μηχανικών σε επιστημονικά, τεχνικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα σε συνεργασία και με τα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε
 • τη δημιουργία «e-Τεχνικών Θεμάτων» με αρθρογραφία από έμπειρους συναδέλφους του εσωτερικού και του εξωτερικού σε θέματα σχεδιασμού, εκπόνησης μελετών και κατασκευής

 

Δεν είμαστε θεατές στα γεγονότα.  Σχεδιάζουμε-Παρεμβαίνουμε-Δημιουργούμε.

Για ένα Τ.Ε.Ε με τους Μηχανικούς στην πρώτη γραμμή όχι ως άλλο ένα γρανάζι της γραφειοκρατίας αλλά ως Βασικό Συντελεστή της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της Χώρας”.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

 • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
 • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
 • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV