Connect with us

Αναπλάσεις

Χανιά: Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάπλαση της περιοχής ποδηλατοδρόμιου

Δημοσιεύθηκε

στις

Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Unsplash
Φωτογραφία Αρχείου-Πηγή: Unsplash

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Στρατηγική ανάπλαση περιοχής ποδηλατοδρόμιου Δήμου Χανίων”.

Η μελέτη ανάπλασης στοχεύει στην συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής ποδηλατοδρομίου Χανίων, την διεύρυνση των δυνατοτήτων του και τον ανασχεδιασμό λειτουργιών και χρήσεων ώστε να ενισχυθεί η εικόνα της περιοχής του οικισμού των Καθιανών , ώστε να ενσωματωθεί πλήρως στο περιαστικό περιβάλλον. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην για όλους , στην ασφάλεια των παιδιών , στην ενίσχυση του πρασίνου αλλά και στην αρμονική συνύπαρξη ήρεμου φυσικού περιβάλλοντος με τις υφιστάμενες λειτουργίες, αθλητισμού, αναψυχής , ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 14/03/2023 και η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 16/03/2023.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 6,45 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 8 εκατ.) και αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Χανίων. Σύμφωνα με την προκήρυξη η διάρκεια της σύμβασης είναι 18 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» .

Ταυτότητα έργου

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση, στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ολοκλήρωσης των αρχιτεκτονικών εργασιών καθώς και στην αναλυτική περιγραφή των ηλεκτρομηχανολογκών εργασιών. Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

– κατασκευή έναν νέο χώρο εισόδου – εξόδου, αποκλειστικά υπαίθριας κίνησης, στην ανατολική πλευρά του ποδηλατοδρομίου. Ουσιαστικά πρόκειται για διαπλάτυνση των κεκλιμένων επίπεδων που περιβάλλουν την ανατολική πλευρά της πίστας, μετατρέποντας μια αρχικώς στενή περιμετρική κίνηση κοινού σε ιδιαίτερα ευρεία περιοχή εκτόνωσης – εξόδου. Τα διευρυμένα αυτά κεκλιμένα επίπεδα δημιουργούν μια νέα έκφραση του ποδηλατοδρομίου προς ανατολάς, προς την περιοχή του οικισμού, σε ανταπόκριση μαζί του και προσθέτουν μια δεύτερη ανατολική, καθαρά υπαίθρια, είσοδο θεατών από την ανατολική πλευρά, διευκολύνοντας την κίνηση των ποδηλατών από τη δυτική πλευρά.

– ανασχεδιασμός στο σύνολο της δυτικής όψης με συνδυασμό χρήσης κατακόρυφων και κεκλιμένων μεταλλικών επιπέδων και γραμμικών στοιχείων ηλιοπροστασίας. Επιτυγχάνεται ετσι η σωστή οικοδομική αντιμετώπιση του κατεστραμμένου εξωτερικού κελύφους της δυτικής πλευράς, σε συνδυασμό με μια νέα, σύγχρονη αισθητική διαμόρφωση του συνόλου.

– Κατασκευή της πίστας και της ζώνης ασφαλείας όπως προδιαγράφεται στον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο της μελέτης. Η κατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ποδηλατοδρομίου (πίστα και ζώνη ασφαλείας) θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Εθνικής Ποδηλατικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), της UCI (Union Cycliste Internationale) και της Ευρωπαικής Ποδηλατικής Ομοσπονδίας, ενώ με την αποπεράτωσης της κατασκευής θα δοθεί και η σχετική πιστοποίηση από τους αρμόδιους φορείς. Περισσότερα αναφέρονται στο τιμολόγιο.
– Ανασχεδιασμός του περιμετρικού δρόμου, δυτικά στη στάθμη –1,90 θα εξυπηρετεί την τροφοδοσία του ποδηλατοδρομίου, την είσοδο αθλητών, προπονητών, εργαζομένων και παραγόντων του αθλήματος, όπως και την πρόσβαση ασθενοφόρου οχήματος. Επίσης επιτρέπει τον τερματισμό αγώνων δρόμου στην πίστα, μέσω της υπόγειας ράμπας διάβασης προς την εσωτερική αρένα. Στην στάθμη +1,00, εξυπηρετεί την είσοδο του κοινού μέσω της μεταλλικής πεζογέφυρας.

– Ανατολικά, στη θέση του τμήματος που δεν κατασκευάστηκε διαμορφώνεται μια νεα περιοχή εκτόνωσης του κοινού, σε άμεση επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο.

– Νότια, ολοκληρώνεται η κατασκευή του περιμετρικού δακτυλίου κυκλοφορίας, η κατασκευή του οποίου στη νότια πλευρά είχε διακοπεί.

– Οι περιμετρικοί Χώροι πρασίνου θα κατασκευαστούν με τον αναγκαίο εξοπλισμό όπως φωτιστικά υπαίθρου και καλάθια αχρήστων.
– Ο νέος χώρος στην ανατολική πλευρά διαμορφώνεται με 4 γραμμικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος που θα λειτουργούν ως καθιστικά.

– Οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων θα διατάσσονται σε τρία συγκροτήματα P1 86 θέσεων, P2 13 θέσεων και Ρ3 24 θέσεων, που συνδέονται με το υπάρχον δίκτυο οδικής πρόσβασης και μέσω πεζόδρομων διασυνδέονται με τις εισόδους θεατών, αθλητών κ.λ.π. Οι θέσεις στάθμευσης χωρίζονται από νησίδες πρασίνου που ρυθμίζουν και την οργάνωση της εσωτερικής κυκλοφορίας

– Δεδομένης της φθοράς αλλά και των καταστροφών των Η/Μ εγκαταστάσεων του συνόλου της εγκατάστασης, προβλέπεται η αντικατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού τόσο του ποδηλατοδρομίου όσο και του περιβάλλοντας χώρου. Περισσότερα αναφέρονται αναλυτικά σε ξεχωριστό τεύχος στην τεχνική περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα