Newsroom

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία, ανακοινώνουν σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών.

Το Blue Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕ αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των δύο φορέων και υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth).

Έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος του Prototype by TEE and Attica Region που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και startup επιχειρήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών την περίοδο 2017-2018.

Οι δράσεις του Prototype by TEE υποστηρίζονται και από την Περιφέρεια Αττικής. Έχει επίσης προηγηθεί η οριοθέτηση από το ΕΛΚΕΘΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών προκλήσεων με υψηλό δυναμικό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία και εντοπίσθηκαν καλές πρακτικές που αξιοποιούν το δυναμικό αυτό.

Το BLUE Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕ είναι ένας τεχνοδικτυακός επιταχυντής καινοτόμων ιδεών ειδικά για τη θαλάσσια οικονομία, τις οποίες υποστηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια, με σκοπό να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και δυναμικά προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα προς διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα και διαχείριση και τη συμβολή της στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Πώς θα λειτουργήσει η πρωτοβουλία

Πρόκειται για την οργάνωση ενός διαγωνισμού με ανοικτή και δωρεάν συμμετοχή ατόμων ή ομάδων έως και 5 ατόμων.

To BLUE Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕ θα υποδεχθεί σε τεχνοδικτυακό (ψηφιακό) περιβάλλον τις νέες ιδέες με επιχειρηματική προοπτική, τις οποίες, κατόπιν αξιολόγησης και επιλογής, θα κατατάξει με βάση το αντικείμενο ενδιαφέροντός τους αλλά και τη φάση ωρίμασης στην οποία βρίσκονται.

Η θεματική ταξινόμηση του κύκλου αυτού υιοθετεί, ως οριζόντια προσέγγιση, τη θαλάσσια οικονομία και επιμερίζεται στοχευμένα σε πέντε συγκεκριμένες διαφορετικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Ευρωπαΰκή στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) και είναι οι εξής:

– Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια [Marine Aquaculture (MA)] και αλιεία μικρής κλίμακας [Small Scale Fisheries (SSF)]

– Θαλάσσια βιοτεχνολογία [Marine Biotechnology]

– Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός [Coastal and Maritime Tourism]

– Θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [Marine Renewable Energy (MRE)]

– Θαλάσσια επιτήρηση [Maritime Surveillance]

Τι είναι το BLUE Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕ: Υποστήριξη και Mentoring

Το BLUE Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕ φιλοδοξεί να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες καινοτόμες ιδέες για να αποκτήσουν επιχειρηματική υπόσταση και να εξελιχθούν, έχοντας ως πεδίο δραστηριοποίησης και πελατολογίου ολόκληρο τον πλανήτη. Για το σκοπό αυτό συμμετέχει σε διεθνή road-show και εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο και τους στόχους της πρωτοβουλίας.

Παράλληλα οργανώνει ημερίδες και εργαστήρια (workshops) για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την ευρύτερη προβολή της συνολικής πρωτοβουλίας, αλλά και των επιμέρους ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών που θα ενταχθούν σε αυτό.

Πως θα λειτουργήσει το BLUE Prototype

Με τη συμμετοχή ειδικών, στελεχών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, τόσο από το ΤΕΕ – με τη δύναμη των 110.000 μηχανικών μελών του – όσο και του ΕΛΚΕΘΕ – με το αξιόλογο ερευνητικό προσωπικό και έργο – τη πρωτοβουλία θα εξελιχθεί στις εξής φάσεις:

1. Προσέλκυση και υποδοχή τουλάχιστον 10 ατομικών ή ομαδικών ιδεών στο τεχνοδικτυακό (ψηφιακό) περιβάλλον του Prototype που έχει αναπτύξει το TEE,

2. Αξιολόγηση και επιλογή από την ομάδα έργου που συγκροτούν από κοινού ΤΕΕ και ΕΛΚΕΘΕ έως 10 εκ των ιδεών που θα υποβληθούν – εκείνων που θα έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας ή και τον θετικότερο αντίκτυπο για τους στόχους του προγράμματος MISTRAL,

3. Εκ του σύνεγγυς ή/και από απόσταση συμβουλευτική υποστήριξη, ομαδική και εξατομικευμένη, τουλάχιστον 20 ωρών ανά δικαιούχο των επιλεγέντων ιδεών, προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια,

4. Οργάνωση δημόσιας επίδειξης των επίδοξων επιχειρηματικών σχεδίων και επιλογής έως 5 εξ αυτών, των πλέον ώριμων και υποσχόμενων, από κοινού από το ΤΕΕ και το ΕΛΚΕΘΕ,

5. Προετοιμασία έως 5 δικαιούχων των επιλεγέντων επιχειρηματικών σχεδίων για συμμετοχή τους σε διεθνή δημόσια επίδειξη (Final Competition Demo Day, Απρίλιος 2020, Γαλλία) που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος MISTRAL.

Ενδιαφερόμενα άτομα και ομάδες – με ιδέες ή επιχειρήσεις προς ανάπτυξη – θα έχουν διάστημα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου για να προετοιμαστούν για την υποβολή της πρότασής τους στο BLUE Prototype. Η έναρξη της υποβολής προτάσεων θα γίνει στα τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για ένα μήνα.

Θα ακολουθήσει η φάση της αρχικής επιλογής και της ουσιαστικής αξιολόγησης, ενώ η υποστήριξη θα ξεκινήσει εντός του έτους, με στόχο να ενισχυθούν οι συμμετέχοντες ενόψει των δημόσιων δράσεων που θα υλοποιηθούν το 2020, με καταληκτικό στόχο την επίδειξη στο Final Competition Demo Day τον Απρίλιο του 2020 στη Γαλλία.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του ΕΛΚΕΘΕ, ενώ με την εκκίνηση της περιόδου υποβολής, η ενημέρωση θα γίνεται από την ειδική ιστοσελίδα του επιταχυντή prototype.tee.gr.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV