Connect with us

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου: Ξεκινούν αντιπλημμυρικά έργα, σε ποια σημεία βρίσκονται

Δημοσιεύθηκε

στις

Αντιπλημμυρικά έργα ύψους 12 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου θα πραγματοποιηθούν με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Σύμφωνα με την εντολή αυτή πρόκειται για συμπληρωματικές εργασίες που “κολλάνε” στην τρέχουσα σύμβαση παραχώρησης με τον αυτοκινητόδρομο που διαχειρίζεται το τμήμα Ράχες Φθιώτιδας-Κλειδί Ημαθίας στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Τα αντιπλημμυρικά έργα στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, εντάσσονται στην από 14 Δεκεμβρίου απόφαση της Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισµού Μεγάλων Έργων Υποδοµής, έκανε οµόφωνα δεκτή την από 02/12/2019 Εισήγηση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών για την εκτέλεση επειγόντων έργων αντιπληµµυρικής θωράκισης των περιοχών ανάντη και κατάντη των αυτοκινητοδρόµων που υλοποιήθηκαν µε Συµβάσεις Παραχώρησης συνολικού ύψους 350 εκατοµµυρίων ευρώ (περιλαµβανοµένης της δαπάνης του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 11.8 της Σύµβασης Παραχώρησης προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης συµπληρωµατικών εργασιών στον Παραχωρησιούχο µε εφαρµογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νοµοθεσίας περί εκτέλεσης δηµοσίων έργων για συµπληρωµατικές εργασίες στον τοµέα των συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων.

Τα σημεία που εντοπίστηκαν πλημμυρικά φαινόμενα

Σύμφωνα με την απόφαση τα σημεία που εντοπίστηκαν πλημμυρικά φαινόμενα ήταν τα παρακάτω:

Χ.Θ. 428+203 με κατεύθυνση προς Αθήνα
Χ.Θ. 015+600 με κατεύθυνση προς Αθήνα στην περιοχή του Πυργετού
Χ.Θ. 031+330 με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Σκοτίνας.

Μάλιστα όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης την περιόδο εκείνων των πλημμυρών, το 2017, υπήρξαν πληθώρα εγγράφων ιδιωτών που γνωστοποίσαν στον παραχωρησιούχο καταστροφές των ιδιοκτησιών τους κατάντη του αυτοκινητόδρομου, λόγω αποχετευτικής ανεπάρκειας μεγάλου αριθμού τεχνικών, από την ανυπαρξία έργων εκτόνωσης της απορροής του προς φυσικό αποδέκτη με απότελεσμα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία δημιουργούν προβλήματα σε παρακείμενες καλλιέργειες αλλά και στον ίδιο τον αυτοκινητόδρομο.

Κατά τη διάρκεια εκείνων των έντονων βροχοπτώσεων πλημμύρισαν λόγω ανυπαρξίας διευθέτησης της κατάντη κοίτης τους, δημιουργώντας παράλληλα πρόβλημα στη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, τα ρέματα: Ρουμάνι, Παλιάγιαννη, Ποταμούλη στην περιοχή της Αιγάνης και Ζηλιάνα (το οποίο αποτελεί το πλέον επικίνδυνο ρέμα της περιοχής, με νεκρούς κατά τις πλημμύρες της δεκαετίας του 60), Αγίου Μηνά, Ρέματα βόρεια της Λεπτοκαρυάς, Πλάκας, Βαφύρας, ποταμός Χελοπόταμος, ρέματα στον Α/Κ Νέας Εφέσου και Μαυρονερίου, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές Εφέσου-Βαρικού και στα οποία παρουσιάζονται συχνά πλημμυρρικά φαινόμενα ακόμα και με μέτριας έντασης βροχοπτώσεις.

Πως θα προχωρήσουν τα έργα

Στις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου θα πρέπει να περιληφθεί και η εκπόνηση εντός του επόμενου διμήνου, των οριστικών υδραυλικών µελετών (περιλαµβανοµένων των αναγκαίων κτηµατολογικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, στατικών µελετών καθώς και των µελετών οριοθέτησης υδατορεµάτων) και για τα έργα που δεν επιλέχθηκαν ή δεν θα επιλεγούν τελικά να κατασκευαστούν ως επείγοντα και προς άρση των επικείµενων κινδύνων και οι οποίες (µελέτες) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξικνούνται συνολικά µέχρι το διπλάσιο προϋπολογισµό µελέτης από αυτόν που αντιστοιχεί και σε αυτά που θα υλοποιηθούν µέσω της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ανάθεσης Συµπληρωµατικών Εργασιών.

Οι υπόψη µελέτες µετά την έγκρισή τους και αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες περιβαλλοντικές και άλλες αδειοδοτήσεις θα παραδοθούν για υλοποίηση στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς (Περιφέρειες και ∆ήµοι). Οι εν λόγω μελέτες επιβαρύνουν τον παραχωρησιούχο. Για το Δημόσιο αποτελεί προϋπόθεση να πραγματοποιούνται αδαπάνως.

Σε κάθε περίπτωση κατά προτεραιότητα και εντός διµήνου από την ανάθεση των Συµπληρωµατικών Εργασιών θα πρέπει, µε µέριµνα και δαπάνες του Παραχωρησιούχου, να εκπονηθούν αδαπάνως οι οριστικές µελέτες για τα Έργα που η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση δεν προϋποθέτει δηµόσια διαβούλευση.

Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων θα κυµαίνεται από δώδεκα (12) έως δεκαοκτώ (18) µήνες από της εγκρίσεως των ΑΕΠΟ και της συντέλεσης των απαλλοτριώσεων.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των προς κατασκευή έργων θα πρέπει να διενεργηθεί κατά προτεραιότητα µε τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του αυτοκινητόδροµου Κόρινθος – Πάτρα, ανεξαρτήτως της απόστασης του αδειοδοτηµένου έργου του αυτοκινητοδρόµου από τα εκάστοτε υδραυλικά έργα, εφόσον τα τελευταία εντάσσονται λειτουργικά από αντιπληµµυρικής άποψης στον αυτοκινητόδροµο (επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τον υφιστάµενο αυτοκινητόδροµο).

Η συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων που θα υλοποιηθούν μέσω της Σύμβασης Παραχώρησης μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την παραλαβή τους, θα αναληφθεί από τους φορείς που είναι κατά το νόμο υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους.

Ανάλογες αποφάσιες δημοσιεύθηκαν και για τους αυτοκινητόδρομους της Ιόνιας Οδού (για έργα 105 εκατ.ευρώ), της Κεντρικής Οδού Ε65 (70 εκατ.ευρώ), του Αυτοκινητόδρομου Μορέα, και της Ολυμπίας Οδού (84 εκατ.ευρω).

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα