Connect with us

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου: Τέσσερα χρυσά βραβεία στα Energy Mastering Awards

Δημοσιεύθηκε

στις

Τέσσερα βραβεία απέσπασε η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στη διοργάνωση για τα Energy Mastering Awards 2019 που διεξήχθη Radisson Blu Park Hotel Athens στις 12 Δεκεμβρίου. Τα βραβεία αφορούν τις καλές πρακτικές εταιρειών για ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση και αειφορία.

Το “Led Project” της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ ήταν αυτό που διαγωνίστηκε και αφορούσε την αντικατάσταση περίπου 10.000 παλαιού τύπου φωτιστικών νατρίου υψηλής πίεσης, με σύγχρονα τύπου led και μείωσε σε μεγάλο ποσοστό την κατανάλωση ενέργειας. Ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2013 και ολοκληρώθηκε το 2019. Η δράση της “Αιγαίου” απέσπασε 4 χρυσά βραβεία στις ακόλουθες κατηγορίες :

1. Εnergy Efficiency Improvement στις Υποδομές Μεταφορών / Transportation Infrastructure :
Βασικός Επιχειρηματικός Στρατηγικός Προσανατολισμός η Αύξηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας,

2. Energy Innovation :
Έρευνα, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ενεργειακής Βελτιστοποίησης του Ανοιχτού Αυτοκινητοδρόμου.

3. Leadership :
Η Ενεργειακή Διαχείριση ως Κύριος Στόχος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

4. Οι πολλαπλές διακρίσεις της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στην πορεία των καλών πρακτικών της μέσα στο χρόνο, οδήγησε στην απονομή του βραβείου: The best of the best in Energy Efficiency: Stewardship Award for Efficiency Initiative.

Advertisement

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΡΑΣΗ LED PROJECT

Η συγκεκριμένη υποβολή αφορούσε την συνοπτική περιγραφή του πλαισίου της Εταιρικής Διακυβέρνηση η οποία είναι προσανατολισμένη, μεταξύ άλλων, στην Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση, όπως αυτή περιγράφεται στο Όραμα και τους πέντε κεντρικούς Σκοπούς της Εταιρίας.

Οι πέντε Βασικοί Σκοποί, οι οποίοι αποτελούν ολοκληρωμένη προσέγγιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρίας αφορούν:
•Οδηγική Εμπειρία & Εξυπηρέτηση
•Εταιρική Διακυβέρνηση & Συμμόρφωση
•Οικονομική Βιωσιμότητα
•Περιβαλλοντική Διαχείριση
•Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ως αποτέλεσμα του παραπάνω Επιχειρηματικού Προσανατολισμού, η Εταιρία εγκατέστησε και λειτουργεί Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Πρότυπο PAS99), το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει έξι Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης όπως:
•της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO14001:2015 από το 2009
•της Ενεργειακής Διαχείρισης ISO50001:2011 από το 2015.
•Επαλήθευση των Εκπομπών CO2, τόσο από τις λειτουργικές της δραστηριότητας, όσο και την κυκλοφορία των οδηγών στον αυτοκινητόδρομο.

Ειδικότερα Το Ενεργειακό Όραμα της Εταιρίας περιλαμβάνει:

-Ο Εταιρικός Κεντρικός Στόχος της Εταιρίας είναι η βελτιστοποίηση/ μείωση των ενεργειακών φορτίων που απαιτούνται για το σύνολο των λειτουργειών της.
Σκοπός του Στόχου αυτού είναι να μειωθεί το κόστος των επενδύσεων που προγραμματίζονται για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της επόμενης περιόδου, που αποτελεί και τον Απώτερο Στόχο.

-Ο Εταιρικός Απώτερος Στόχος είναι η οικονομικότερη μετάβαση στην επόμενη ενεργειακή περίοδο λειτουργίας, αυτή της Καθαρής Ενέργειας μέσω Φωτοβολταϊκών, Ηλεκτρικών Οχημάτων κλπ.

-Ο Κοινωνικός Στόχος είναι η Μείωση της ανάλωσης των διαθέσιμων Φυσικών Πόρων, η Μείωση των Εκπομπών CO2, και τελικά η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στην Κλιματική Αλλαγή.

-5ετές Πλάνο Επενδύσεων μείωσης των Ενεργειακών Φορτίων
Δαπάνες: ~6 εκ euro
Απόσβεση: ~ 5,5 έτη
Εξοικονόμηση: ~ 40%, 10,5 GWh/ year
Μείωση CO2: ~ 6.700 tn/ year

Advertisement

Σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί η διεργασία Διαχείρισης των Εταιρικών Κινδύνων και Ευκαιριών Βελτίωσης, που έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει η Διοίκηση

Ο τρόπος Υλοποίησης
•Σύσταση Επιτροπής Ενέργειας με αποκλειστικό αντικείμενο, την συνεχή βελτιστοποίηση του Ενεργειακού Προφίλ της Εταιρίας, ερευνώντας μεταξύ άλλων και τεχνολογίες και εφαρμογές χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος.
•Ενεργοποίηση και Συμμετοχή όλου του Προσωπικού σε όλες τις Δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση

•Ομαδικό Αποτέλεσμα
-Όλη η Εταιρία συμμετέχει στα Συστήματα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης
-Στην επιτυχή ολοκλήρωση του πλέον πρωτοποριακό ερευνητικό/ επενδυτικό πρόγραμμα LED ανοιχτού Αυτοκινητοδρόμου συμμετείχε προσωπικό από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της Εταιρική, το οποίο πίστεψε σε αυτό και εργάστηκε με ζήλο για την επιτυχία του
-Ενεργοποίηση και Συμμετοχή όλου του Προσωπικού στους Στόχους της Εταιρίας

Διασπορά της Εμπειρίας και της Τεχνογνωσίας της Εταιρίας
-Η Εταιρία συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό Συνεδρίων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, παρουσιάζοντας αποτελέσματα από τα Έργα και τις καινοτομίες που υιοθετεί.
-Το 2016, η Εταιρία βραβεύτηκε από τον Μέτοχο HOCHTIEF για την υιοθέτηση καινοτομιών στην εξοικονόμηση ενέργειας.
-Τα Έργα και οι Επιδόσεις τους κοινοποιούνται εσωτερικά σε όλο το Προσωπικό της Εταιρίας.
-Η αποκτηθείσα Τεχνογνωσία έχει μεγάλη διασπορά σε Ελλάδα και Εξωτερικό, μέσω των Μετόχων, τέσσερεις Τεχνικές Εταιρίες – Ελληνικές και Ξένες.
–HOCHTIEF
–ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
–J&P – ΑΒΑΞ ΑΕ
–VINCI CONCESSIONS SA
οι οποίοι υιοθετούν τα αποτελέσματα και σε άλλα μεγάλα έργα σε παγκόσμιο επίπεδο.

-Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακού Ελέγχου βάσει του Παραρτήματος VI της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων τον Δεκέμβριο 2018.

-Το Υπουργείο Υποδομών εκπονεί νέο κανονισμό οδοφωτισμού βάσει την Ευρωπαϊκής οδηγίας ΕΝ 13201 και έχει συστήσει Ειδική Επιτροπή Σύνταξης Νέου Κανονισμού Μελετών Φωτισμού Υπαίθριων Οδικών Έργων και Σηράγγων, στην οποία συμμετέχει και η εταιρία.

Στην συγκεκριμένη Επιτροπή κλήθηκε να συμμετάσχει και η Εταιρία μας, λόγω της εμπειρίας της από την εκτεταμένη έρευνα που διενήργησε καθώς και από την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής.

Advertisement

-Το 2018 η εταιρία δημοσίευσε το Κοινωνικο-Οικονομικο της Αποτύπωμα σε Αριθμούς, χρησιμοποιώντας έγκυρα εργαλεία όπως το μοντέλο εισροών-εκροών, το GRI, κλπ. Μεταξύ άλλων αναφέρονται:
–Μη-Συμβατικές περιβαλλοντικές Επενδύσεις: Πάνω από 4.000.000 euro
–Δέσμευση στους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: Μεταξύ των 12 Στόχων περιλαμβάνεται και ο 7ος Στόχος – ΦΤΗΝΗ & ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Advertisement
 SINTECNO
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

Advertisement

Ετικέτες

Advertisement

δημοφιλη θεματα