Newsroom

O Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. («ΟΑΣΑ»), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ»), ανακοινώνει το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. («ΟΣΥ») με ισχύ από 9 Μαρτίου 2020.

Η ΟΣΥ είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με οδικά μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ, μοναδικού μετόχου της ΟΣΥ, σε συνεργασία με την ΕΕΣΥΠ, αποφάσισε ομόφωνα το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΥ, μεταξύ των οποίων τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα αναλάβει προσωρινά και καθήκοντα Μη εκτελεστικού Προέδρου ΔΣ, καθώς και δύο μη εκτελεστικών μελών, εκ των οποίων ένας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ στα πλαίσια της ομιλοποίησης.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΥ είναι η ακόλουθη:

1. Στέφανος Αγιάσογλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Νίκος Αθανασόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3. Νίκος Καλατζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ως μη εκτελεστικό μέλος και ο κ. Αλέξανδρος Κουβαράς που προτείνεται προς εκλογή από τον Υπουργό Οικονομικών κατ΄ άρθρο 197 παρ. 4 ν. 4389/2016.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥ θα διαμορφώσει το πλαίσιο για την επίτευξη του βασικού στόχου του ΟΑΣΑ, που είναι η σημαντική αύξηση του αριθμού των μετακινούμενων με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δια της βελτίωσης του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου, με παράλληλη προώθηση του εξορθολογισμού του οικονομικού κόστους και της διοικητικής δομής των συνιστωσών του συστήματος των ΜΜΜ.

Για την επίτευξη του σημαντικού αυτού στόχου για την λειτουργία της πόλης, που θα αναβαθμίσει τις κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές συνθήκες της Αθήνας, η ΟΣΥ θα πρέπει να προωθήσει τον εκσυγχρονισμό του στόλου και την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών, στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ακολουθούν τα σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΥ.

1. Στέφανος Αγιάσογλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MBA) του Aston University Business School με ειδίκευση στο στρατηγικό σχεδιασμό και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Wolverhampton, όπου έλαβε το πτυχίο του στα Οικονομικά. Έχει πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.) κατά την περίοδο 2013-2016. Κατά τη διάρκεια της 4ετούς θητείας του, σχεδιάστηκε η περίμετρος και υλοποιήθηκε η αποκρατικοποίηση του σιδηροδρομικού συστήματος – συμπεριλαμβανομένης και αυτής της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.. Στο παρελθόν, είχε διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος/Γενικός Διευθυντής στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ. Α.Ε) για έξι χρόνια, όπου μεταξύ άλλων δράσεων ολοκληρώθηκαν επιτυχώς ο σχεδιασμός της πρώτης Σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με την κατασκευή 24 σχολικών μονάδων στην περιοχή της Αττικής και η υλοποίηση τριών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τη κατασκευή σχολικών μονάδων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας σε σημαντικές διευθυντικές θέσεις και έχει διατελέσει Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος με σημαντικό ιστορικό τόσο στη διοίκηση όσο και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

2. Δρ. Νικόλαος Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΣΑ

Γεννήθηκε το 1978. Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2001, και ολοκλήρωσε στην ίδια σχολή τη Διδακτορική του Διατριβή το 2006. Από το 2003 έως το 2012 συνεργάστηκε με ακαδημαϊκά & ερευνητικά ιδρύματα και εταιρίες, διαχειριζόμενος έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής & των τηλεπικοινωνιών.

Την περίοδο 2010 έως 2016 διαχειρίστηκε το χαρτοφυλάκιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στρατηγικών, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Το 2016 ανέλαβε Διευθυντής Σιδηροδρομικών Μεταφορών στη Rail Cargo Logistics Goldair, με στόχο το σχεδιασμό & οργάνωση του τμήματος σιδηροδρομικών μεταφορών και την πιστοποίηση των διαδικασιών του. Από τον Φεβρουάριο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2019, εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στο Shift2Rail Joint Undertaking, ως Programme Manager διαχειριζόμενος ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο έργων στον τομέα των σιδηροδρομικών υποδομών και μεταφορών.

Τον Μάιο του 2019 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε (2010-2013) καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (2014-2016). Έχει πραγματοποιήσει σειρά δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρεια. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

3. Νίκος Καλατζής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

Απόφοιτος της Λεοντείου Σχολής, είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το μακροχρόνιο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο φορολογικό δίκαιο, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας.

Από τη θέση του διευθυντικού στελέχους, έχοντας 15ετή και πλέον εμπειρία, σε πολυεθνικές συμβουλευτικές εταιρείες (Big4), παρείχε υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης, σε τακτικούς και ειδικούς ελέγχους καθώς και σε έργα προσυμφωνημένων διαδικασιών (due diligence και vendor due diligence).

Διατέλεσε Οικονομικός Διευθυντής σε πολυεθνική εταιρεία εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Από το 2015, είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου σε μεγάλο εισηγμένο Όμιλο ενώ από το 2019, έχει αναλάβει καθήκοντα Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV