Connect with us

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Αυτές είναι οι μεγάλες τομές του νόμου για τα Δημόσια Έργα

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

ΕΡΓΑ

Οι μεγάλες αδυναμίες του νόμου 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις είναι λίγο-πολύ γνωστές. Αέναες διαγωνιστικές διαδικασίες που μεταβάλουν τον διαγωνισμό σε δικαστική υπόθεση, υπερβολικές εκπτώσεις που “σκοτώνουν” τα έργα και την αγορά, αργή εκτέλεση των έργων κ.α.

Τα προβλήματα έχουν γίνει γνωστά ενώ εκατοντάδες διαγωνισμοί όλων των ειδών και όλων των κατηγοριών σήμερα παραμένουν εγκλωβισμένοι στα “δίχτυα” του νόμου. Μάλιστα έχουμε δει το φαινόμενα σε διαγωνισμούς μεγάλου προϋπολογισμού, όπως η Γραμμή 4 του Μετρό να μην μπορούν να τελεσφορήσουν ακριβώς λόγω της πολυπλοκότητας του νόμου.

Σχεδόν από την πρώτη μέρα της υπουργείας του, ο Κώστας Καραμανλής έχει εξαγγείλει ότι θα παρέμβει, όχι ακυρώνοντας τον νόμο με έναν άλλο, αλλά βελτιώνοντας τον σε όλα τα επίπεδα, για να μπορεί να μεταβληθεί από γάγγραινα των έργων, σε εργαλείο παραγωγής δημόσιων έργων.

Συστάθηκαν ομάδες εργασίες που σημείο-σημείο εντόπισαν τα προβλήματα του νόμου και άρχισαν να βλέπουν τις απαραίτητες προσαρμογές. Στο στόχαστρο μπήκαν οι μεγάλες εκπτώσεις, οι ενστάσεις και η εκτέλεση των έργων για να βελτιωθεί το δυσμενές κλίμα, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την εφαρμογή του ν.4412/2016 και ετοιμάστηκαν πάνω από 70 άρθρα.

Σήμερα το ypodomes.com σας παρουσιάζει τους βασικούς άξονες που θα τροποποιήσουν τον νόμο των δημοσίων συμβάσεων και οι οποίες αναμένονται από την αγορά:

Χαμηλές Προσφορές- Εγγυήσεις

-Ειδική αιτιολόγηση προσφορών με απόκλιση μεγαλύτερη του 10% από τον μέσο όρο των προσφορών. Σε περίπτωση άρνησης – κατάπτωση εγγύησης. Πρόκειται για μία βασική αλλαγή που στόχος της είναι η αποτροπή των προσφορών που έχουν απλά ως στόχο την απόκτηση ενός έργου ακόμα και από εταιρείες που στην πραγματικότητα αδυνατούν να το εκτελέσουν με αποτέλεσμα το έργο να μην τελειώνει ποτέ και η Αναθέτουσα Αρχή να αδυνατεί να το ελέγξει επαρκώς.

– Συνολική προκαταβολή εγγύησης καλής εκτέλεσης και όχι μερική. Αυστηροί κανόνες αποδέσμευσης. Εδώ είναι ένα κλειδί, ένα “μαξιλαράκι” ασφαλείας το οποιο προβλέπει την συνολική απόδοση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης κυρίως για έργα του ΕΣΠΑ, για να μην γίνεται “ανακύκλωση” του χρήματος της εγγυητικής μέσα από την εκτέλεση του έργου. Δίνει προβάδισμα σε υγιείς εταιρείες που μπορούν να εκδόσουν εγγυητικές επιστολές.

– Κατάργηση δυνατότητας μεταβολής της προσφοράς κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Αυτό σημαίνει πως αν υπάρχει για παράδειγμα σφάλμα σε μία μελέτη δεν θα μπορεί να αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο σε βάρος της Αναθέτουσας Αρχής. Ωστόσο όπως θα δούμε παρακάτω υπάρχει η δυνατότητα για τους αναδόχους να προσφύγουν σε διαιτησία.

Ενστάσεις

-Σύντμηση των προθεσμιών άσκησης και έκδοσης απόφασης. Εδώ έχουμε μία σημαντική αλλαγή σε αποφάσεις για παράδειγμα από μία επιτροπή ή μία υπηρεσία ή ένα συμβούλιο κλπ τ

-Επίσπευση των διαδικασιών της οριστικής δικαστικής διάγνωσης των διαφορών. Εξυγίανση του τομέα παραγωγής και εκτέλεσης έργων και μελετών. Πιο σύντομες διαδικασίες για να μπορέσουν οι διαγωνισμοί να ολοκληρώνονται πιο σύντομα, στο πλαίσιο πάντοτε του εφικτού.

Εκτέλεση Έργων

-Εκσυγχρονισμός πλαισίου.

-Καταπολέμηση συμπληρωματικών συμβάσεων κατά την εκτέλεση. Εδώ “κρύβεται” μία από τις μεγάλες πληγές της εκτέλεσης έργων η οποία πολλές φορές συνδέεται και με τις μεγάλες εκπτώσεις. Συνήθως μία μεγάλη έκπτωση ακολουθείται και από διεκδικήσεις κατά τη διάρκεια του έργου με αποτέλεσμα τελικά η έκπτωση να συρρικνώνεται και το έργο να καθυστερεί χρονικά.

-Τήρηση ηλεκτρονικού ημερολογίου εργασιών. Σήμερα αυτό που υπάρχει είναι το γραπτό ημερολόγιο έργων γίνεται ψηφιακό που σημαίνει πως “ότι γράφει δεν ξεγράφει” αλλά υπάρχει και διαθέσιμο άμεσα στην Αναθέτουσα Αρχή.

-Σύντμηση προθεσμιών.

-Υποχρεωτικοί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι αναθέτουσας αρχής. Σκοπός της συγκεκριμένης προσθήκης είναι να μην νεκρώνουν τα εργοτάξια χωρίς να το γνωρίζει η Αναθέτουσα Αρχή και το οποίο προκαλεί καθυστερήσεις στην εκτέλεση των συμβάσεων.

-Αντικειμενικοποίηση κριτηρίων ανάθεσης

-Ορισμός διαιτησίας ως μέθοδος επίλυσης διαφορών. Πάγιο αίτημα των φορεών γιατί έτσι καταργείται η προστριβές με τις αναθέτουσες αρχές και με την οποία θα επιτυγχάνεται γρηγορότερα η απόδοση δικαιοσύνης (και απόδοσης χρηματικών διαφορών). Θεωρείται ότι βάζει φράγμο σε “αμφισβητούμενες αποφάσεις” από τις Αναθέτουσες Αρχές.

Επείγουσες Ανάγκες σε Συμβάσεις μικρής οικονομικής αξίας

-Αποκλεισμός της «κατ’ επάγγελμα» ανάθεσης συμβάσεων στους ίδιους αναδόχους. Εδώ γίνεται προσπάθεια ώστε να σταματήσει το φαινόμενο, η ίδια εταιρεία να λαμβάνει συνεχώς συμβάσεις για το ίδιο αντικείμενο, αφηνοντας σκιές για την αντικειμενικότητα των κριτηρίων.

– Κατάργηση κλήρωσης για τις απευθείας αναθέσεις. Είναι ένα πάγιο αίτημα των ΟΤΑ για να μπορούν να αναλαμβάνουν έργα ικανές και όχι “τυχαίες” εταιρείες.

Όπως σημειώνει o Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης στο ypodomes.com, “Βασικοί γνώμονες της προσπάθειάς μας να τροποποιήσουμε το Ν. 4412 ήταν η εξάλειψη παθογενειών δεκαετιών, η αλλαγή της νοοτροπίας με στόχο την γρήγορη, αξιόπιστη, και με κανόνες διαφάνειας και αμεροληψίας, εκτέλεση δημόσιων έργων και μελετών. Για να επιτευχθεί αυτή η προσπάθεια, συστάθηκαν επιτροπές και ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχαν νομικοί, εκπρόσωποι φορέων της αγοράς, υπηρεσιακοί παράγοντες που εξέθεσαν τις απόψεις του και σήμερα οδηγηθήκαμε πλέον σε μια συνολική πρόταση αναβάθμισης του 4412, που είναι ώριμη για μια ευρεία διαβούλευση ώστε να αποτελέσει νόμο του κράτους με σεβασμό στο ενωσιακό δίκαιο και στους κανόνες της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος”.

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως το κείμενο δεν έχει σταλεί ακόμα και υπάρχει χώρος για νομοτεχνικές βελτιώσεις. Το συνολικό νομοθέτημα εκτιμάται ότι θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο από το επισπεύδων υπουργείο που είναι το Ανάπτυξης και Επενδύσεων πάντα σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στη σέντρα και οι Καινοτόμες Προτάσεις

Ακόμα ένα ενδιαφέρον σημείο όπως μαθαίνει το ypodomes.com είναι πως η υπόσχεση από την κυβέρνηση για την ενεργοποίηση των λεγόμενων “Καινοτόμων Προτάσεων” (unsolicited proposals) γίνεται πράξη. Μέχρι σήμερα έχουν ετοιμαστεί πάνω από 10 άρθρα για την νομοθέτηση των Καινοτόμων Προτάσεων από ιδιωτικούς φορείς. Εδώ προς το παρόν σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει αποφασιστεί αν θα προχωρήσουν αυτόνομα ή αν θα κατατεθούν μαζί με τις τροποποιήσεις του νόμου 4412/2016.

Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος «ιδιωτικοί φορείς μπορούν να διαμορφώσουν και να υποβάλουν πρόταση για ένα έργο με αποδεδειγμενη ωριμότητα για το οποίο δεν υπάρχει σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία με σύστημα παραχώρησης (ολικής ή μερικής) ή συνδυαστικό σύστημα ανταποδοτικής αμοιβής και πληρωμών διαθεσιμότητας».

image_pdfimage_print

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Επιταχύνεται η απορροφησιμότητα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Ταμπέλα ΕΣΠΑ 2014-2020

Σε συνέχεια της διαδικασίας αναθεώρησης, που πρόσφατα εγκρίθηκε με επιτυχία από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις Συνοχής & Μεταρρυθμίσεων και Απασχόλησης & Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεβλήθησαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου, τα αιτήματα ενδιάμεσης πληρωμής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της E.E. για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το μεγαλύτερο αίτημα πληρωμής ΕΣΠΑ

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αίτημα πληρωμής, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ύψους 1,32 δισ. ευρώ, ενώσυνολικά για το 2020 και μέχρι σήμερα τα αιτήματα πληρωμής ανέρχονται σε 1,69 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, η χώρα είχε αιτηθεί πληρωμές ύψους 311,4 εκατ. ευρώ (πέντε φορές χαμηλότερο συγκριτικά με το τρέχον έτος), ενώ το έτος 2019 είχε κλείσει συνολικά με αιτήματα πληρωμής ύψους 1,67 δισ. ευρώ. Το ποσό του υποβληθέντος αιτήματος αναμένεται να εισρεύσει στα δημόσια έσοδα της χώρας τις επόμενες ημέρες, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου προγραμματίζεται να ακολουθήσει νέο αίτημα πληρωμής.

Το συγκεκριμένο αίτημα αποτυπώνει την επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων το τελευταίο δωδεκάμηνο, όπου καταγράφηκε σημαντική πρόοδος. Συγκεκριμένα, το διάστημα Ιούλιος 2019 – Ιούλιος 2020, το ποσοστό των ενταγμένων έργων αυξήθηκε από το 89,2% στο 120,3%, το ποσοστό των συμβασιοποιημένων έργων από το 58,3% στο 81,9% και των πληρωμών από το 24,4% στο 43,5% (απορρόφηση σε Δημόσια Δαπάνη).

Οι επιδόσεις αυτές ήρθαν ως αποτέλεσμα μιας σειράς συντονισμένων ενεργειών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, οι οποίες ενδεικτικά αφορούν σε βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου, στην απλοποίηση διαδικασιών, τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου σε επίπεδο έργου μέσω σχεδίων δράσης, την κινητοποίηση και ενεργοποίηση συναρμόδιων Υπουργείων και Περιφερειών, την ομαλή χρηματοδότηση των έργων μέσω του ΠΔΕ, καθώς και τη στοχευμένη αναθεώρηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ τον Ιούνιο του 2020 με την ανακατανομή πόρων μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την αποτελεσματική αξιοποίηση του νέου πλαισίου ευελιξίας των κανονισμών της Ε.Ε.

Το ΕΠΑνΕΚ

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, που αποτελεί το τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μέσω του οποίου ενισχύεται η επιχειρηματικότητα, το αίτημα του Ιουλίου 2020 ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα για το διάστημα Ιούλιος 2019 – Ιούλιος 2020, οι συνολικές δαπάνες του Προγράμματος ανήλθαν από τα 705 εκατ. ευρώ (ποσοστό 15,1%) στα 2,59 δισ. ευρώ (58,6%), δηλαδή σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, με τους πόρους αυτούς να έχουν διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία.

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Ειδικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία που το ΕΣΠΑ έχει αποκτήσει πλέον έναν πολύ καλό ρυθμό απορρόφησης, όπως ήταν άλλωστε και η δέσμευση αυτής της κυβέρνησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο στενούς μου συνεργάτες, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρη Σκάλο και την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, Νίκη Δανδόλου, καθώς και όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, αλλά και όλους όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία αυτή».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Υπουργείο Υποδομών: Δέσμη μέτρων για την Εύβοια, εφάπαξ επίδομα 5.000 ευρώ

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Καραμανλής Εύβοια

Στις περιοχές της Εύβοιας που επλήγησαν από τις καταστροφικές βροχοπτώσεις μετέβη χθες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, και τόνισε ότι το επίδομα στους πληγέντες θα δοθεί άμεσα και χωρίς γραφειοκρατία, ενώ ανακοίνωσε πρόγραμμα έργων ύψους περίπου 240 εκ. € το οποίο βγάζει την περιοχή από την ιδιότυπη απομόνωση στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Κατά την παρουσία τους στις πληγείσες περιοχές, ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών συναντήθηκαν με κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών ,που ήδη από χθες βρίσκονται στην Εύβοια, πραγματοποίησαν αυτοψία στις γέφυρες που υπέστησαν σημαντικές ζημιές από τη θεομηνία και στη συνέχεια συμμετείχαν σε σύσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τις τοπικές αρχές, που διεξήχθη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο κ. Καραμανλής δήλωσε:

«Αυτές τις δύσκολες ώρες για την πατρίδα μας, οι σκέψεις όλων μας είναι πρώτα απ’ όλα στους συνανθρώπους μας που χάθηκαν και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

Θα ήθελα επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους εδώ και δυο μέρες εργάζονται άοκνα και έχουν καταφέρει να σώσουν ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες. Οφείλω ασφαλώς να ευχαριστήσω και τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών που έσπευσαν εδώ από χτες για να καταγράψουν τις ζημιές και να βοηθήσουν την κατάσταση.

Οι εικόνες από την καταστροφή που άφησε πίσω της η θεομηνία, είναι σκληρές. Είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την περιοχή και τους ανθρώπους της. Οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτονόητο ότι θα τηρηθούν στο έπακρο. Το τελευταίο που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι ποιος έχει αρμοδιότητα για τι. Γι’ αυτό και το Υπουργείο Υποδομών βρέθηκε εδώ από την πρώτη στιγμή μετά την καταστροφή, συνδράμουμε και θα συνδράμουμε πολύ πέραν των τυπικών αρμοδιοτήτων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ως Υπουργείο Υποδομών δουλεύουμε εντατικά σε τρεις κατευθύνσεις:

Πρώτον, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που επλήγησαν οι περιουσίες τους. Με εφάπαξ επίδομα 5.000 €, αλλά και με επιπλέον σημαντική κρατική αρωγή για εργασίες επισκευής σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Το επίδομα θα δοθεί άμεσα και με όσο το δυνατόν ταχύτερες διαδικασίες, το τονίζω αυτό. Δεν πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να μπλέξουν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

Δεύτερον, να αποκαταστήσουμε τις υποδομές της περιοχής. Το Υπουργείο Υποδομών αναλαμβάνει να επισκευασθούν οι γέφυρες που επλήγησαν και να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο που καταστράφηκε.

Και τρίτον, να προχωρήσει γρήγορα η υλοποίηση σημαντικών έργων που προγραμματίζουμε για την περιοχή. Αναφέρομαι συγκεκριμένα σε ένα πρόγραμμα έργων ύψους περίπου 240 εκ. € το οποίο βγάζει την Εύβοια από την ιδιότυπη απομόνωση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Τα έργα αυτά είναι η παράκαμψη Χαλκίδας – Ψαχνών, η παράκαμψη Βασιλικών και η παράκαμψη Αμαρύνθου

Το ελληνικό Κράτος καλείται να αποδείξει ότι έχει αλλάξει οριστικά. Οι συμπολίτες μας στην Εύβοια να είναι βέβαιοι ότι τα λόγια σύντομα θα γίνουν πράξη και στην πράξη θα δουν ότι δεν θα τους ξεχάσουμε. Γιατί είναι υποχρέωσή μας.»

Η συνδρομή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις πληγείσες περιοχές της Εύβοιας:

Α. Έλεγχος κτιρίων και καταγραφή ζημιών

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υποδομών έστειλε ήδη από χθες (10/8) κλιμάκια μηχανικών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος για τη διενέργεια αυτοψιών και για την εκτίμηση των ζημιών στα πληγέντα κτίρια της περιοχής. Τα κλιμάκια αυτά ενισχύθηκαν σήμερα (11/8) με άλλους 40 μηχανικούς του Υπουργείου, για την ταχύτερη ολοκλήρωση των ελέγχων. Σήμερα στην περιοχή βρίσκονται συνολικά περίπου 100 μηχανικοί του Υπουργείου.

Από χθες μέχρι και σήμερα, είχαν διεξαχθεί έλεγχοι σε 681 συνολικά κτίρια, εκ των οποίων 65 βρέθηκαν χωρίς ζημιές, ενώ 616 έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.

Β. Οικονομική ενίσχυση

Σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων επισημαίνονται τα εξής:

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 5.000 € θα δοθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, με τη μορφή επιδόματος, στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των πληγέντων κτιρίων.

Επίσης, στα πλαίσια της στεγαστικής συνδρομής, που χορηγεί η Πολιτεία στους πληγέντες σε Φυσικές Καταστροφές, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα χορηγήσει δωρεάν κρατική αρωγή ίση με το 60% της εκτιμηθείσας ζημιάς του κτιρίου, για εργασίες επισκευής σε οικίες και επιχειρήσεις. (Το υπόλοιπο 40% χορηγείται μέσω άτοκου δανείου από τις τράπεζες.)

Γ. Αποκατάσταση Υποδομών

Το Υπουργείο θα αναλάβει τη μελέτη και αποκατάσταση των ζημιών στους πληγέντες Δήμους. Όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός κ. Καραμανλής, θα επισκευασθούν οι γέφυρες που επλήγησαν, ενώ παράλληλα θα αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο που καταστράφηκε.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομία - Χρηματοδότηση

Τη λήψη μέτρων στήριξης μετά την ακύρωση της ΔΕΘ ζητά ο Τζιτζικώστας

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Απόστολος Τζιτζικώστας

«Η υγεία των συμπολιτών μας έρχεται πριν και πάνω από όλα. Δεν μπορώ να μην εκφράσω την ανησυχία μου διότι η αναπόφευκτη ακύρωση της φετινής διοργάνωσης της ΔΕΘ θα δημιουργήσει τεράστια οικονομικά προβλήματα στην περιοχή μας».

Αυτό δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών 90,1», επισημαίνοντας την ανάγκη να στηριχθούν οι πληγείσες επιχειρήσεις, ο φορέας της Helexpo – ΔΕΘ και η περιοχή.

«Δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Η φετινή διοργάνωση έπρεπε να ακυρωθεί. Τα επιδημιολογικά δεδομένα το υπαγόρευσαν», τόνισε ο Περιφερειάρχης στην εκπομπή «Καλοκαιρινά ραντεβού» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Παπαδόπουλο.

Μάλιστα, ο κ. Τζιτζικώστας εξέφρασε την ανησυχία του για τις οικονομικές επιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία από την επιδείνωση των δεδομένων στην εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι διότι δημιουργούνται από την ακύρωση της ΔΕΘ και τη λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας από την πανδημία τεράστια οικονομικά προβλήματα στην περιοχή μας. Ήδη λόγω της οικονομικής κρίσης η κατάσταση ήταν εξαιρετικά βεβαρημένη όχι μόνο για τον εκθεσιακό φορέα αλλά και για τα καταστήματα, τα ξενοδοχεία, τις επιχειρήσεις που θα υποστούν πολύ μεγάλη ζημιά ιδιαίτερα μετά την ακύρωση της ΔΕΘ.

Αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση τώρα είναι μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων αυτών. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήδη, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα, θα συνεχίσουμε να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκούς πόρους για να στηρίξουμε τις πληγείσες επιχειρήσεις. Οφείλουν όλοι όμως να γνωρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά. Σε μια δύσκολη χρονιά, η οποία συνδυασμένη με την υγειονομική κρίση μπορεί να δημιουργήσει -και θα δημιουργήσει πολύ φοβάμαι- τεράστια προβλήματα στη ζωή μας», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα