Newsroom

Στην αναδιατύπωση του άρθρου 14 του Προεδρικού Διατάγματος για τις χρήσεις γης, που αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση, προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος.
 

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Σηφουνάκης αποφασίστηκε η αποσύνδεση της κατοικίας από την επαγγελματική ιδιότητα του ιδιοκτήτη της «για την άρση οποιασδήποτε σύγχυσης και ασάφειας σχετικά με το επίμαχο άρθρο 14 του Προεδρικού Διατάγματος».
 

Το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος ετέθη σε διαβούλευση στη διάρκεια της οποίας κατατέθηκαν 661 σχόλια επί των 17 άρθρων του. Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι για το άρθρο 14 κατατέθηκαν συνολικά 212 σχόλια στα οποία προτάθηκε η αποσύνδεση της κατοικίας από την επαγγελματική ιδιότητα του ιδιοκτήτη της. «Γίνεται σαφές», είπε, «ότι δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση (κατοικίας)».
 

Επιπλέον, με το Προεδρικό Διάταγμα εισάγεται η έννοια της «Αποκλειστικής Κατοικίας» με μόνη επιτρεπόμενη χρήση την κατοικία, ενώ προτάθηκε και η «ελάφρυνση» των περιοχών Γενικής Κατοικίας από άλλες χρήσεις, προσδιορίζοντας εμβαδόν για χρήσεις καταστημάτων, υπεραγορών κ.ά. όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε.
 

Δημιουργείται κατηγορία «Οροθετημένων οικισμών» για χρήσεις που επιτρέπεται να εγκαθίστανται στους οικισμούς ανάλογα με το μέγεθος, τη δυναμικότητα και το βαθμό προστασίας τους, όπως για παράδειγμα οι φούρνοι, οι οποίοι μέχρι πρότινος τυπικά απαγορεύονταν εντός οικισμών.
 

Αποσαφηνίστηκαν, επίσης, η χρήση γης και η ενοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να δημιουργηθεί μία ενιαία κατηγορία που θα βοηθήσει στην οικονομική συγκυρία, όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός.
 

Τέλος, προτάθηκε η κατηγορία «ιδιαίτερων χρήσεων» για τη συστηματοποίηση των αστικών υποδομών, ενώ με τον τρόπο αυτόν θα προσδιοριστούν και οι χώροι ΧΥΤΑ.
 

Το διαμορφωμένο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος πρόκειται να σταλεί στα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση για την τελική του έγκριση.
 

Παράλληλα, ο κ. Σηφουνάκης γνωστοποίησε ότι εκδόθηκε υπουργική απόφαση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών για την Καλντέρα στην περιοχή Ι της ΖΟΕ Θήρας και Θηρασιάς (ΦΕΚ 174 ΑΑΠ/30-12-2011), μέχρι την έκδοση σχετικού ΠΔ.
 

Από την αναστολή αυτήν εξαιρέθηκαν μελέτες που αφορούν στην προστασία, στην ενίσχυση και τη στήριξη των πρανών, καθώς και η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας μόνον – για επισκευή, χρωματισμό των όψεων, αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα και την επισκευή στέγης σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια.
 

Επίσης στις 30/12/2011 – (ΦΕΚ 367 ΑΑΠ/30-12-2011) ανεστάλη – για έξι (6) μήνες – η έκδοση οικοδομικών αδειών στις περιοχές ΙΙ και ΙΙΙ της ΖΟΕ Θήρας και Θηρασιάς, προκειμένου να αποφευχθεί η έκδοση οικοδομικών αδειών με τους παλαιούς όρους δόμησης. Ήδη από 20/02/2012 το σχέδιο ΠΔ βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας
 

Οι στόχοι του σχεδίου ΠΔ είναι η προστασία και η ανάδειξη των γεωμορφωτικών σχηματισμών του νησιού που υφίστανται ισχυρή πίεση αλλοίωσης, η προώθηση μελετών για την αντιμετώπιση προβλημάτων γεωλογικού χαρακτήρα που θέτουν ζήτημα ασφάλειας, (στη ζώνη Α με στοιχείο Ι) και η δημιουργία υποδομών ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες όπως είναι η κάλυψη των υδροδοτικών αναγκών, η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, το τελεφερίκ κ.λ.π. Επιπρόσθετα, για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας του νησιού, υπάρχει πρόβλεψη για την εξασφάλιση της δυνατότητας επεξεργασίας και τυποποίησης παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων, προστασία των αμπελώνων και οι ποικιλίες των κρασιών.

 

Τα βασικά στοιχεία του σχεδίου ΠΔ, είναι:
 

– Απαγορεύεται στο εξής η δόμηση ή η αλλοίωση της μορφολογίας του τοπίου και του περιβάλλοντος στη ζώνη Ι (περιοχή Καλντέρας), πλην των έργων αντιστήριξης των πρανών και κάποιων λοιπών έργων κοινής ωφέλειας.
 

– Εισάγεται ενιαίο όριο κατάτμησης 8 στρεμμάτων σε όλες τις ζώνες (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), πλην της ζώνης ΙΙΙ, όπου η αρτιότητα για τουριστικά καταλύματα και τουριστικές κατασκηνώσεις ορίζεται σε 15 και 10 στρέμματα αντίστοιχα. Τονίζεται ότι στις ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ και για χρήσεις πλην τουριστικών καταλυμάτων, εξακολουθούν να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα –πλέον κατά παρέκκλιση- υφιστάμενα γήπεδα ελάχιστου εμβαδόν 4 στρεμμάτων.
 

– Επαναπροσδιορίζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία, στα 150τμ στα κατά παρέκκλιση οικοδομήσιμα γήπεδα και 200τμ στα κατά κανόνα οικοδομήσιμα γήπεδα, μέγιστου ύψους 4,5 m, όπως από το 2001 ισχύει σε 24 νησιά του Αιγαίου.
 

– Προβλέπεται η χωροθέτηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας νερού, αφαλάτωσης, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, βιολογικού καθαρισμού.
 

– Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί γη υψηλής παραγωγικότητας, όπως για αμπελώνες, φακές, φάβα, ντοματάκια κ.ά. δεν θα δομούνται.
 

– Για την ελαχιστοποιήση του περιβαλλοντικού και οπτικού ίχνους, εισάγεται η δυνατότητα υπόσκαφου κτιρίου, δηλαδή κτιρίου που δεν φέρει κανένα ίχνος δόμησης στην επιφάνεια του εδάφους και έχει μόνο μία ανοικτή όψη.
 

Τέλος, όπως έκανε γνωστό η γενική γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Μαρία Καλτσά, το ΥΠΕΚΑ πραγματοποιεί εντατικές έρευνες προκειμένου να εντοπίσει όσους προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το νόμο για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων, χτίζοντας μετά τον Ιούλιο του 2011.
 

«Θα βρεθούν προ εκπλήξεως», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Καλτσά, αφού γίνονται ήδη συγκριτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε χάρτες στο 100% των περιοχών.

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ