Newsroom

H Autohellas ανακοινώνει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2022, καταγράφοντας για  δεύτερη συνεχή χρονιά νέο ιστορικό υψηλό για τον Όμιλο τόσο σε επίπεδο ενοποιημένου  κύκλου εργασιών, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Η αυξημένη ζήτηση για ταξίδια και διακοπές στη χώρα μας, η σταδιακή ωρίμανση των δικτύων  διανομής άλλα και των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου, που πλέον απασχολεί την  καλοκαιρινή περίοδο 1.750 άτομα, συνέβαλαν στην επίτευξη των ιστορικών υψηλών μετά από  ένα επίσης εξαιρετικό 2021.

Συγκεκριμένα, κατά το 2022 ο Κύκλος Εργασιών έφτασε τα €765,6εκ. (+19,3%) έναντι €641,6εκ.  το 2021. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε €120,0εκ. (+41,6%) έναντι €84,8εκ.,  ενώ και τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου για το Έτος 2022 ανήλθαν σε €82,5εκ.  έναντι €52,4 εκ., καταγράφοντας αύξηση 57,4% .

Το τέταρτο τρίμηνο του έτους ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 26,5% και διαμορφώθηκε  στα €197,0εκ. έναντι €155,7εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Τα Λειτουργικά Κέρδη του  τριμήνου (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα €19,1εκ. ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) κατέγραψαν  αύξηση 83,0% και διαμορφώθηκαν στα €11,0εκ. Σημειώνεται ότι κατά το τέταρτο τρίμηνο ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στα αποτελέσματα του Ομίλου η «HR Aluguer de Automóveis  S.A.», franchisee της Hertz International στην Πορτογαλία, προσθέτοντας €18,3εκ. στον Κύκλο  Εργασιών αλλά χωρίς ουσιώδη επίδραση στην κερδοφορία αφού η μοναδική δραστηριότητα της εταιρείας, οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις, έχουν και εκεί έντονη εποχικότητα με αρνητικά  αποτελέσματα στο τέταρτο και πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AUTOHELLAS

Ποσά σε ‘000€ Q4 2022 Q4 2021 % LY 2022 2021 % LY Συνολικές Πωλήσεις 197,003 155,707 26.5% 765,560 641,646 19.3% EBITDA 48,122 39,799 20.9% 226,365 178,876 26.5% EBIT 19,135 15,195 25.9% 120,028 84,765 41.6% Κέρδη προ φόρων (EBT) 13,921 7,282 91.2% 104,025 64,585 61.1% Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 11,032 6,028 83.0% 82,550 52,429 57.4%

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας:

Ο Τομέας μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση 21,5% του Κύκλου  Εργασιών το 2022, αγγίζοντας τα €250,8 εκ. σε πωλήσεις από €206,4 εκ. το 2021. Η αύξηση αυτή  προέρχεται κυρίως από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου η εξαιρετικά θετική πορεία της  τουριστικής ζήτησης προς τη χώρα μας, η περαιτέρω αναβάθμιση σημείων του δικτύου, αλλά καιτα ισχυρά μερίδια αγοράς της Autohellas έφεραν βελτίωση μεγεθών. Ιδιαίτερα τα τελευταία  2 έτη έχει πραγματοποιηθεί σημαντική επένδυση για τη διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση  του στόλου βραχυχρόνιων ενοικιάσεων της εταιρείας με νέους τύπους αυτοκινήτων και  σταδιακά σε περισσότερά plug in και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η κερδοφορία του Τομέα  υποστηρίχθηκε σημαντικά και από τη διάθεση (μεταπώληση) των μεταχειρισμένων  αυτοκινήτων του στόλου σε υψηλές τιμές, που ακολουθούν σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη και  των τιμών των καινούργιων αυτοκινήτων. Συνολικά, οι Μισθώσεις στην Ελλάδα, απασχολούν το  64% του ενεργητικού και παράγουν περίπου το 62% της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Ο κύκλος εργασιών της δραστηριότητας των θυγατρικών εξωτερικού που σχετίζεται με τον  Τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων, μετά και την ενσωμάτωση της «HR Aluguer de Automóveis  S.A.» μόνο στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, έφθασε συνολικά τα €92,8εκ. από €65,5εκ. το 2021, απασχολώντας το 18% του ενεργητικού και συνεισφέροντας περίπου το 13% της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Σημαντική αύξηση 14,1% παρουσίασε και ο Κύκλος Εργασιών του Τομέα εμπορίας αυτοκινήτων,  κυρίως στο σκέλος της Εισαγωγής/Διανομής (Hyundai, KIA, SEAT) συνεισφέροντας συνολικά  €422,0εκ. στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου άλλα και περίπου 25% στην λειτουργική κερδοφορία, απασχολώντας μόλις το 18% του ενεργητικού και με μηδενικό δανεισμό και στις 4  θυγατρικές του Ομίλου. Το αθροιστικό μερίδιο του Ομίλου σε ταξινομήσεις ιδιωτών,  εξαιρουμένων δηλαδή πωλήσεων εταιρικών στόλων, ξεπερνά το 20%, ενώ στο σύνολο των  ταξινομήσεων κινείται στο 15%. Στον κλάδο αυτό αναμένεται να προστεθεί από τις αρχές Μαΐου  2023 και η δραστηριότητα της Fiat/Alfa Romeo/Jeep (FCA Greece) που πρόκειται να  εξαγοραστούν από τον Όμιλο σε joint venture με την Samelet (Ισραήλ) μετά και την έγκριση από  την Επιτροπή Ανταγωνισμού (18/1/2023 υπ’ αριθ. 806/2023 Απόφαση ΕΑ).

Συνολικά, ο στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις έφτασε τα 53.700  αυτοκίνητα, με 11.700 συνολικές αγορές αυτοκίνητων και καθαρή επένδυση του Ομίλου  (αγορές νέων μείον πωλήσεις μεταχειρισμένων του στόλου) που ανέρχεται στα €146εκ.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AUTOHELLAS

Ποσά σε ‘000€ Q4 2022 Q4 2021 % LY 2022 2021 % LY Συνολικές Πωλήσεις 197,003 155,707 26.5% 765,560 641,646 19.3% Ενοικιάσεις Ελλάδα 55,307 50,367 9.8% 250,774 206,362 21.5% Τομέας Εξωτερικού 41,444 16,680 148.5% 92,787 65,530 41.6% Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών Ελλάδας 100,252 88,660 13.1% 421,999 369,755 14.1%

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση το ύψος του μερίσματος να  ανέλθει στα 0,65 ευρώ/μετοχή από 0,46 του προηγουμένου έτους.

Να σημειωθεί ότι η Autohellas περιλαμβάνοντας στο στρατηγικό της σχεδιασμό επενδυτικό  πλάνο €300εκ. για την επόμενη πενταετία για αγορά αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών  ρύπων αλλά και την δημιουργία των αναγκαίων υποδομών υποστήριξης και φόρτισης στο  δίκτυό της, προχώρησε σε σύναψη δυο συμβάσεων συγχρηματοδότησης από δυο εμπορικές  τράπεζες και με τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), έχοντας ως  στόχο την επιτάχυνση της προσπάθειας ένταξης «πράσινων» αυτοκινήτων στο στόλο της. Οι  συμβάσεις αυτές, θα την βοηθήσουν να περιορίσει σε κάποιο βαθμό τις επιπτώσεις από την  σημαντική αύξηση των επιτοκίων, τουλάχιστον σε ότι αφορά την χρηματοδότηση των  ηλεκτρικών αυτοκίνητων που έχουν έως σήμερα αρκετά υψηλότερη τιμή κτήσης από τα  συμβατικά.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV