Νίκος
Καραγιάννης

Πρότυπη πρόταση κατέθεσε το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΑΒΑΞ για την κατασκευή που αφορά στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Λαύριο, Ραφήνα και Σήραγγα Ηλιούπολης που θα ενώσει την Δυτική Περιφερειακή Υμηττού με την Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αυτό έγινε εφικτό από τη στιγμή που πήρε σάρκα και οστά ο νόμος 4903 που ισχύει από το 2022.

Το σχήμα έχει την εξής διαστρωμάτωση: ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ 36% – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 32% – ΑΒΑΞ 32%. Πρόκειται για την πρώτη Πρότυπη Πρόταση που κατατείθεται από ιδιωτικό σχήμα στην Ελλάδα για την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής.  Η πρόταση κατατέθηκε στις 17 Μαϊου 2023 και το project ονομάστηκε ΑΘΗΝΑ Ι.

Το ypodomes.com είχε προϊδεάσει για την συγκεκριμένη εξέλιξη καθώς αποτελούσε το βασικό σενάριο για την υλοποίηση των μεγάλων έργων που θα επεκτείνουν το οδικό κύκλωμα της Αττικής Οδού μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Η σχετική πλατφόρμα του υπουργείου ΥΠΟΜΕ για την κατάθεση Πρότυπων Προτάσεων ολοκλήρωσε τον κύκλο της νωρίτερα τον Μάιο και από εκεί προέκυψε και η πρόταση του παραπάνω σχήματος. Αποτελεί δε ένα από τα βασικά αντικείμενα για την νέα ηγεσία που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου να αποφασίσει για την τύχη του νέου μεγάλου οδικού cluster της χώρας.

Ο προϋπολογισμός των τριών αυτών έργων σύμφωνα με κατασκευαστικές πηγές ενδέχεται να ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο φαντάζει ιλιγγιώδες αλλά δεν αποκλείεται να φτάσει τελικά και σε μεγαλύτερα νούμερα.

Μελετητικά πιο ώριμη θεωρείται η Σήραγγα Ηλιούπολης οι μελέτες της οποίας έχουν αναληφθεί από την Lamda Development καθώς αποτελούν κρίσιμο κρίσιμο κρίκο στην σμίκρυνση του χρόνου προσέγγισης στο Ελληνικό από/προς το Αεροδρόμιο αλλά και τα Βόρεια Προάστια.

Θα πρέπει πάντως να διευκρινιστεί πως μέσω των Πρότυπων Προτάσεων Προτάσεων ενδέχεται να δούμε και άλλες επεκτάσεις της Αττικής Οδού καθώς η φύση του συγκεκριμένου “εργαλείου” επιτρέπει σε ιδιωτικά σχήματα να προτείνουν στην Πολιτεία έργα τα οποία πιστεύει ότι έχουν εμπορικό υπόβαθρο και υπάρχει η ανάγκη για την κατασκευή τους.

Σε κάθε περίπτωση οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού λόγω και έλλειψης άλλων μεγάλων οδικών projects είναι βέβαιο ότι θα βρεθούν ψηλά στην ατζέντα των υποδομών στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον το πως θα τοποθετηθούν στην κατασκευαστική σκακιέρα του νέου υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Το δεδομένο πλέον που έχουμε είναι πως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΑΒΑΞ διεκδικούν μέσω των πρότυπων προτάσεων τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Λαύριο, Ραφήνα και Σήραγγα Ηλιούπολης που θα ενώσει την Δυτική Περιφερειακή Υμηττού με την Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Ποια είναι η διαδικασία για τις Πρότυπες Προτάσεις

Οι πρότυπες προτάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή Αξιολόγησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και συνοδεύονται από πλήρη φάκελο υποστηρικτικών στοιχείων και εγγράφων. Σε αυτά ανήκουν αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου, τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης, αναλυτική τεκμηρίωση της αξίας της προτεινόμενης επένδυσης, μελέτη κόστους – οφέλους και γενικά στοιχεία που αποτελούν προϊόν ολοκληρωμένης μελέτης.

Επίσης, για την υποβολή της πρότυπης πρότασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ύψους ίσου με ποσοστό 1‰ επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου. Ο προτείνων δύναται να αποσύρει οποτεδήποτε την πρότυπη πρόταση που υπέβαλε.

Εφόσον ο προτείνων αποσύρει την πρότυπη πρόταση μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησής της από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων, επιστρέφεται στον προτείνοντα ποσό του παραβόλου που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 30% της αξίας του, με πράξη της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων. Σε περίπτωση μεταγενέστερης απόσυρσης πρότυπης πρότασης, το καταβληθέν ποσό παραβόλου δεν επιστρέφεται. Εάν ο προτείνων αποσύρει πρότυπη πρόταση, δεν δικαιούται να επανέλθει με νέα πρότυπη πρόταση ως προς το ίδιο έργο υποδομής για χρονική περίοδο έξι μηνών.

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί δύο ή περισσότερες πρότυπες προτάσεις με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο, η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων τις εξετάζει ταυτόχρονα και εισηγείται την έγκριση μόνο της πιο σκόπιμης και συμφέρουσας πρότυπης πρότασης.

η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων ενημερώνει τον προτείνοντα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως προς την πληρότητα ή τις ελλείψεις της υποβληθείσας πρότυπης πρότασης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής και, εφόσον απαιτείται, τον καλεί να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες και στοιχεία εντός 30 ημερών. Σε κάθε όμως, περίπτωση, η διαδικασία αξιολόγησης της πρότυπης πρότασης ολοκληρώνεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής του αποδεικτικού παραλαβής της πρότυπης πρότασης.

Εάν η Επιτροπή κάνει δεκτή την πρότυπη πρόταση, υποβάλει τη θετική εισήγησή της στον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος εισάγει, με πρότασή του, την πρότυπη πρόταση προς τελική κρίση στην Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Στη συνέχεια προχωρούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου με τη σύνταξη των απαιτούμενων τευχών δημοπράτησης και λοιπών διαδικασιών.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV