Newsroom

Τη δέσμευση και στήριξη των μετόχων και της διοίκησης της, ώστε η Attica Bank να γυρίσει σελίδα και να καταστεί λειτουργικά κερδοφόρα με βάση ένα νέο λειτουργικό μοντέλο, το οποίο θα διασφαλίζει την βιώσιμη ανάπτυξη της και την ουσιαστική στήριξη της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας, επισφράγισε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Ο πρόεδρος της Attica Bank, Κωνσταντίνος Μακέδος στην ομιλία του μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Attica Bank γυρίζει σελίδα, επικεντρώνοντας πλέον τις προσπάθειές της στις πολιτικές ανάπτυξής της. Στο πλαίσιο της σημαντικής αυτής προσπάθειας, οι πρωταρχικοί στόχοι είναι η Τράπεζα:

Να υλοποιήσει πλήρως το στρατηγικό της πλάνο και να καταστεί η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα εξαλείψει ταυτοχρόνως τόσο το ζήτημα του DTC, όσο και το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Να αξιοποιήσει την τεχνολογία κάνοντας το ψηφιακό «άλμα» για την εξυπηρέτηση των πελατών της και τη διευκόλυνση της εσωτερικής της λειτουργίας.

Να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες μείωσης και εξορθολογισμού της βάσης κόστους.
Πρόσθετα, η Attica Bank, υιοθετώντας τις αρχές του sustainable banking, έχει θέσει στο επίκεντρο του επιχειρηματικού της σχεδίου την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, με τη δημιουργία σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των πελατών της.

«Προχωράμε στην επιλογή κατάλληλα δομημένων δεικτών μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεών μας, στα πεδία Environmental, Social & Governance (ESG), με γνώμονα τόσο την υπεύθυνη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων μερών, όσο και την βαθμολόγησή μας (Rating) από τους διεθνείς οίκους, με στόχο την άντληση κεφαλαίων και την αύξηση του μεριδίου της αγοράς, για την πιστοδότηση περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων νέας γενιάς», τόνισε ο κ. Μακέδος.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών εγγυάται διασφάλιση των αποδόσεων, αλλά και την πιστότητα των πελατών, μέσω της παροχής υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε όλη την διάρκεια ζωής, των εν λόγω έργων.
Η προετοιμασία της Attica Bank για την διεύρυνση του πεδίου διαχείρισης της επικινδυνότητας, συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση των νέων συνθηκών, που διαμορφώνονται ραγδαία στις διεθνείς χρηματαγορές, στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και στην αγορά ενέργειας.

«Η Attica Bank δεσμεύεται για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και την επαναφορά της, σε λειτουργική κερδοφορία, με περιβαλλοντικά βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη», κατέληξε ο Πρόεδρος της Τράπεζας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Μιχάλης Ανδρεάδης, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «λαμβάνοντας την σκυτάλη από την προηγούμενη Διοίκηση και στη βάση των μεταξύ των μετόχων συμφωνηθέντων, καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα 100 ημερών το οποίο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί με επιτυχία».

Πιο αναλυτικά, μέσα σε λιγότερο από 4 μήνες:

1) Καθιερώθηκε ένα εντατικό προγράμματος εργασιών στο πλαίσιο της Συμφωνίας Μετόχων και στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάγκης αναδιοργάνωσης της Τράπεζας.
2) Ολοκληρώθηκε με επιτυχία άσκηση δέουσας επιμέλειας για το ενήμερο χαρτοφυλάκιο (Credit Quality Review).
3) Προσελήφθησαν σύμβουλοι για την εκπόνηση σημαντικών έργων με προεξέχoν αυτό της εκπόνησης του νέου επιχειρηματικού σχεδίου και του σχεδίου αναδιάρθρωσης.
4) Ολοκληρώθηκε η στρατηγική κατεύθυνση της Τράπεζας στο νέο 5ετές πλάνο αναδιάρθρωσης, με βάση τη συμφωνία μετόχων του Δεκεμβρίου 2021.
5) Επιταχύνθηκε η διαδικασία τιτλοποιήσεων προκειμένου αυτές να εισέλθουν στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής».
Ο κ. Ανδρεάδης ανέφερε ότι για το θέμα αυτό στην παρούσα φάση «αναμένουμε στις επόμενες εβδομάδες, τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις διεθνούς οίκου αξιολόγησης αναφορικά με το δυνητικό ύψος των ομολόγων υψηλής σειράς εξόφλησης των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, προκειμένου αυτά να ενταχθούν στο Πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης “Ηρακλής 2”».
6) Στο διάστημα αυτό, μειώθηκαν περαιτέρω το κόστος χρηματοδότησης της τράπεζάς κατά περίπου 15 μονάδες βάσης σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021.
7) Εφαρμόστηκε νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό, με τη συμμετοχή άνω των 100 ατόμων (περίπου 14% του συνόλου του προσωπικού της τράπεζας) και εκτιμωμένη ετήσια εξοικονόμηση ύψους 4,5εκατ. ευρώ).
8) Ολοκληρώθηκε το πλάνο μείωσης κόστους επενδύσεων.
9) Εξετάστηκε και αξιολογείται η πώληση μη κύριων (non-core) περιουσιακών στοιχείων όπως τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών και λοιπών ιδιο-κατεχόμενων ακινήτων, προκειμένου να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια και να μειωθεί το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό.
10) Ολοκληρώθηκε η εξεύρεση κλάδων και πελατών που θέλει να στοχεύσει η Attica Bank προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω τις τραπεζικές της εργασίες.

«Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τα επόμενα έτη, υπό την επίβλεψη, καθοδήγηση και στήριξη των μετόχων της Attica Bank, είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε το πλάνο μας, το οποίο θα καταστήσει την τράπεζα λειτουργικά κερδοφόρα, ικανή να αποδώσει υπεραξία στους μετόχους της, με βάση ένα νέο λειτουργικό μοντέλο, το οποίο θα διασφαλίζει την βιώσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας και την ουσιαστική στήριξη της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας», κατέληξε ο κ. Ανδρεάδης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV