Connect with us

Συγκοινωνίες - Mεταφορές

Αστικοποιείται η περιφερειακή οδός στα Τρίκαλα – Τι περιλαμβάνει η μελέτη

Δημοσιεύθηκε

στις

περιφεριακή οδός τρικάλων 2

Στην αστικοποίηση της περιφερειακής οδού στα Τρίκαλα, από τον κυκλικό κόμβο που κατασκεύασε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Μεγαλοχώρι μέχρι το Δέλτα Καλαμπάκας οδηγεί η σύμβαση της μελέτης που υπέγραψε σήμερα στη Λάρισα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστου Μιχαλάκη.

«Αλλάζουμε την εικόνα στα Τρίκαλα με ολοκληρωμένη στρατηγική και στοχευμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που χρηματοδοτούμε και κατασκευάζουμε» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η μελέτη που υπογράψαμε σήμερα, συνολικού προϋπολογισμού 1.221.146 ευρώ, οδηγεί σε έργο ουσίας με πολλά οφέλη: Βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλάζουμε την αρχιτεκτονική εικόνα στην περιοχή, δημιουργούμε συνθήκες μεγαλύτερης ασφάλειας για τους χρήστες της οδού, βελτιώνουμε την κίνηση, δίνουμε μεγαλύτερη αξία στις παρόδιες ιδιοκτησίες. Είναι μια μελέτη χρήσιμη γιατί ο δρόμος είναι επικίνδυνος και έχουμε θρηνήσει πολλά θύματα. Σήμερα την ευθύνη της καθημερινής συντήρησης του δρόμου και του ηλεκτροφωτισμού έχει ο Δήμος Τρικκαίων.

Αναβαθμίζουμε την περιφερειακή οδό σε μήκος 5,4 χιλιομέτρων, με δρόμο διπλής κατεύθυνσης και διαχωρισμένης κυκλοφορίας, κατασκευάζουμε παράπλευρες οδούς μήκους 10,8 χιλιομέτρων και τουλάχιστον 3 κυκλικούς κόμβους. Αν χρειαστεί στην πορεία θα κατασκευάσουμε και άλλους. Ευχαριστώ τον Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη και τις τεχνικές μας υπηρεσίες για τη συστηματική δουλειά τους και το σύνολο των μελετών που προκηρύσσουν. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει τις περισσότερες εν εξελίξει μελέτες στη χώρα» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

Η μελέτη βελτίωσης παράκαμψης Τρικάλων απο Ι/Κ Μεγαλοχωρίου εως Ι/Κ Καλαμπάκας

Η μελέτη αφορά την εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών στο στάδιο της οριστικής για το οδικό τμήμα της Ε.Ο. 6 «Λάρισα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα» και συγκεκριμένα την βελτίωση της παράκαμψης Τρικάλων από τον ισόπεδο κόμβο Μεγαλοχωρίου έως τον ισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας, συνολικού μήκους 5,4 χλμ.
Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης περιλαμβάνει:
– Τη μελέτη διαπλάτυνσης της υφιστάμενης οδού με διαχωρισμένη κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και την δημιουργία παράπλευρων οδών εξυπηρέτησης όπου είναι εφικτό και απαραίτητο.
– Τη μελέτη τριών ενδιάμεσων ισόπεδων κυκλικών κόμβων για τη εξυπηρέτηση ευρύτερων οικιστικών ενοτήτων αλλά και την σύνδεση των παράπλευρων οδών με την αρτηρία.

Τεχνική περιγραφή
Η μελέτη χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Τρικάλων της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με αυτή ολοκληρώνεται η Περιφερειακή οδός της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί το τελευταίο εναπομείναν τμήμα του δακτυλίου Τρικάλων που χρήζει βελτίωσης και αναβάθμισης. Επιπλέον το εν λόγω οδικό τμήμα αποτελεί τμήμα της Ε.Ο. 6 «Λαρίσης – Τρικάλων- Καλαμπάκας» και συγκεκριμένα την παράκαμψη της πόλης των Τρικάλων που χρήζει για λόγους ομοιομορφίας συνέχειας και ασφάλειας βελτίωση και αναβάθμιση μιας και το προηγούμενο τμήμα της Ε.Ο. 6 από Λάρισα έως Τρίκαλα έχει σχεδόν στο σύνολό του βελτιωθεί. Στην υφιστάμενη κατάσταση, η οδός έχει συνολικό πλάτος περίπου 10,00μ. διατομής ενιαίας κυκλοφορίας με μία λωρίδα οδικής κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με το έρεισμα εκατέρωθεν της οδού να μην είναι σταθεροποιημένο σε όλο το μήκος της.
Προβλέπεται η πλήρης μελέτη βελτίωσης της οδού σε μήκος κύριας αρτηρίας 5,4 χλμ και συγκεκριμένα η διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού και η αναβάθμισή της σε οδό διαχωρισμένης κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, παράπλευρο δίκτυο εκατέρωθεν της οδού όπου κρίνεται εφικτό και απαραίτητο και με τους απαιτούμενους ισόπεδους κόμβους.
Σε αντιστοιχία με τα κριτήρια κατάταξης των Οδών σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ– ΛΚΟΔ, η Μελετώμενη Οδός εφόσον διέρχεται στο όρια του αστικού ιστού (τμήμα της οδού είναι εντός του σχεδίου της πόλης) θεωρείται «Αστική Αρτηρία (οδός που έχει κυρίως χαρακτήρα σύνδεσης αλλά και προσπέλασης για την εξυπηρέτηση ευρύτερων οικιστικών ενοτήτων (π.χ. τομείς πόλης)» και συνεπώς κατατάσσεται στη κατηγορία οδών ΒΙΙ (ή ΑΙΙ). Επιλέγεται διατομή με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Με βάση τα προβλεπόμενα από τις ΟΜΟΕ, προτείνεται η διατομή γ4νς ή βανς ή β4ν*σ.

Στα πλαίσια της μελέτης του συγκοινωνιακού έργου είναι απαραίτητη η μελέτη τριών (3) ισόπεδων κόμβων (Ι/Κ).

Οι προτεινόμενες θέσεις των ισόπεδων (κυκλικών) κόμβων είναι:
1. Ι/Κ τετρασκελής (κυκλικός) της Περιφερειακής Τρικάλων με την οδό Τσιτσάνη
2. Ι/Κ τετρασκελής (κυκλικός) της Περιφερειακής Τρικάλων με την Οδό Μακεδονία – Λογγακίου
3. Ι/Κ τετρασκελής (κυκλικός) της Περιφερειακής Τρικάλων με την Επ. Οδό Τρικάλων Ριζώματος

Στο εξεταζόμενο τμήμα της οδεύσεως κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή παράπλευρης οδού εκατέρωθεν της αρτηρίας, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και των κάθετων οδών, απρόσκοπτα και χωρίς την εμπλοκή τους με την κύρια αρτηρία. Πρόκειται για οδό σύνδεσης παρόδιων ιδιοκτησιών και συνεπώς σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ, ανήκουν στη κατηγορία ΑΙV. Η διατομή που προτείνεται είναι η ε2 (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ & ΟΜΟΕ-Δ). Το τμήμα της αρτηρίας στο οποίο δεν προβλέπεται η κατασκευή παράπλευρου δικτύου είναι πριν και μετά το τεχνικό της άνω διάβασης της οδού Χασίων αφού δεν είναι κατοικημένη περιοχή και επίσης το τμήμα πριν και μετά τη γέφυρα του Ληθαίου.

Advertisement

Στα πλαίσια της μελέτης του θέματος προβλέπεται επίσης η μελέτη επέκτασης τεχνικού της γέφυρας του Ληθαίου ποταμού προκειμένου να παραλάβει τη νέα διατομή της αρτηρίας και επίσης η μελέτη τεχνικού άνω διάβασης της οδού Χασίων. Το τεχνικό της άνω διάβασης θα ανακατασκευαστεί εκ νέου στη θέση του παλιού προκειμένου να φέρει τη νέα διατομή της αρτηρίας αφού το υπάρχον τεχνικό είναι πολύ παλιό και έχει υποστεί αρκετή φθορά.

Σκοπιμότητα
Το υπόψη οδικό τμήμα από τον ισόπεδο κόμβο Μεγαλοχωρίου έως τον ισόπεδο κόμβο (κυκλικό) Καλαμπάκας αποτελεί τμήμα τόσο της περιφερειακής οδού Τρικάλων όσο και τμήμα της Ε.Ο.6 (παράκαμψη Τρικάλων). Επειδή στο μεγαλύτερο τμήμα του αγγίζει στα όρια του σχεδίου πόλης αλλά υπάρχει και τμήμα αυτού το οποίο είναι εντός του σχεδίου της πόλης των Τρικάλων υπάρχει σημαντική ανάπτυξη δραστηριοτήτων, εμπορικού και βιοτεχνικού χαρακτήρα αλλά και σημαντική οικιστική ανάπτυξη και επομένως η ανάγκη βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού και η δημιουργία παράπλευρων οδών (SR) εκατέρωθεν της υπάρχουσας αρτηρίας είναι επιβεβλημένη για λόγους οδικής ασφάλειας ενώ παράλληλα θα εξυπηρετήσει ταχύτερα και ασφαλέστερα τις υπερτοπικού ενδιαφέροντος κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής. Ο οδικός άξονας χαρακτηρίζεται: α) από υψηλό αριθμό καθημερινών μετακινήσεων τοπικού χαρακτήρα β) από σημαντικό φόρτο οχημάτων υπερτοπικού χαρακτήρα με σημαντικό ποσοστό βαρέων και γ) από έντονη παρόδια δόμηση εγκαταστάσεων εμπορικού, βιοτεχνικού και οικιστικού χαρακτήρα.

Η βελτίωση του οδικού τμήματος , μήκους περίπου 5,40Km , της παράκαμψης Τρικάλων που αποτελεί τμήμα της Ε.Ο 6 , Βόλος –Λάρισα – Τρίκαλα –Ιωάννινα .H E.O. 6, τμήμα της οποίας είναι το έργο που εξετάζεται , αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οδικές συνδέσεις της χώρας με πολλαπλό χαρακτήρα στο συγκοινωνιακό δίκτυο της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα :
– Είναι τμήμα του περιφερειακού δακτυλίου Τρικάλων και με την κατασκευή του έργου η πόλη των Τρικάλων αποκτά ολοκληρωμένο περιφερειακό δακτύλιο .
– Είναι τμήμα κάθετου άξονα σύνδεσης με την Ε65 .
-Εξυπηρετεί την πρόσβαση προς περιοχές (Μετέωρα –Καλαμπάκα) με σημαντική τουριστική δραστηριότητα και προοπτική μεγαλύτερης ακόμη τουριστικής ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον .
-Η σημερινή κατάσταση της οδού , δεν της επιτρέπει να ανταποκριθεί στις παραπάνω λειτουργίες της και τους αντίστοιχους κυκλοφοριακούς φόρτους και υπολείπεται των προδιαγραφών που προβλέπονται από τους κανονισμούς περί μελετών οδοποιίας .

Οφέλη
Με την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του εν λόγω οδικού τμήματος, που αποτελεί διαπεριφερειακή οδική σύνδεση αλλά και τοπικό δίκτυο σύνδεσης τουριστικών περιοχών , θα εξασφαλιστεί η ταχεία και ασφαλής σύνδεση των πόλεων Τρικάλων και Λάρισας και τουριστικών περιοχών, ενώ μέσω του προτεινόμενου παράπλευρου δικτύου θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών. Σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μείωση της χρονοαπόστασης , αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων , μείωση του κόστους μεταφοράς, προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των καυσαερίων, σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών κέντρων με το διεθνές δίκτυο μεταφορών, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων.

Advertisement
Advertisement


Ετικέτες

δημοφιλη θεματα