Βαγγέλης
Θάνος

Ένα έργο που ταλαιπωρείται αρκετά χρόνια στα συρτάρια της γραφειοκρατίας, φαίνεται πως βρίσκει λύσεις και βαδίζει σε μονοπάτι υλοποίησης. Ο λόγος για τα αιολικά πάρκα ισχύος 156 MW, στο Δήμο Καρύστου, του Νομού Ευβοίας.
Πρόκειται για ομάδα έργων που προωθούνται από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και τις συγγενικές της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» και «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη αφορά την έγκριση του ΥΠΕΝ σε τροποποίηση της απόφασης σχετικά με του περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Αξιζει να αναφέρουμε πως το έργο βρίσκεται σε στάδια σχεδίων εδώ και πολλά χρόνια. Η πρώτη έγκριση σχετικά με τους περιβαλλοντικούς όρους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πηγαίνει αρκετά πίσω, το 2012.

Η τελευταία θετική γνωμοδότηση του ΥΠΕΝ, αφορά τεχνικά σημεία της υποδομής, όπως νέοι τύποι ανεμογεννητριών, μείωση τους και μικρότερες αποστάσεις μεταξύ τους.

Ταυτότητα έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία επτά αιολικών πάρκων (Α/Π) που θα εγκατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή των δημοτικών ενοτήτων Καφηρέως και Καρύστου της Π.Ε. Εύβοιας

Πιο συγκεκριμένα τα πάρκα θα εγκατασταθούν στις θέσεις:
– «Βίος-Καλαμάκι-Μπάθριζα» ισχύος 21,60 MW,
– «Τσούκα-Μανδραγιάρα» ισχύος 21,60 MW
– «Τσούκα-Σκούρα» ισχύος 32,40 MW
– «Μηλιά» ισχύος 18 MW (5 Α/Γ)
– «Ντούγκζα-Αντιάς» ισχύος 10,80 MW
– «Μούριζα-Πέτρα Μεγάλη-Βρανούλι» ισχύος 21,60 MW.
– «Αηδόνι» ισχύος 16,50 MW .

Οι υποδομές ακόμα θα περιλαμβάνουν επτά οικίσκους για γενικότερο έλεγχο των πάρκων.

Με τα νέα δεδομένα, η συνολική παραγόμενη ισχύς του έργου ανέρχεται σε 142,5 MW και θα αποτελείται από 40 ανεμογεννήτριες. Τα συνοδά έργα για την εξυπηρέτηση του πάρκου περιλαμβάνουν μια βελτιώσεων και παρεμβάσεων όπως έργα οδοποιίας.

Η κατασκευή των πάρκων προβλέπει και υλοποίηση νέων δρόμων για την πρόσβαση στις θέσεις τους. Σύμφωνα με τα σχέδια θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη νέας οδοποιίας (εσωτερικής και πρόσβασης), συνολικού μήκους 43,4 χλμ, περίπου. Ακόμα θα πραγματοποιηθεί και συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων δρόμων με μήκος 25,9 χλμ περίπου. Οι δρόμοι θα είναι χωμάτινοι και θα επιστρωθούν με κατάλληλο θραυστό υλικό, ενώ θα ακολουθήσουν τις προδιαγραφές των δασικών δρόμων Γ’ κατηγορίας.

Σύνδεση με το δίκτυο

Η σύνδεση των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το δίκτυο θα πραγματοποιηθεί μέσω του αδειοδοτημένου Α.Σ.Π.Η.Ε. της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΛΙΕΣ Μ.Α.Ε.». Βάσει του φακέλου η σύνδεση θα επιτευχθεί με τρεις υποσταθμούς ανύψωσης τάσης, υπόγειο και εναέριο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης.

Ακόμα προβλέπεται και υποθαλάσσιο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης μήκους 69,1 χλμ από το σημείο προσαιγιάλωσης στη θέση «Ευαγγελισμός-Κόμητο» έως το σημείο αποαιγιάλωσης, στο Λαύριο. Τα πάρκα θα συνδεθούν με το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ.) στο Λαύριο.

Τι αφορούν οι τροποποιήσεις

Η απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπει τροποποιήσεις που αφορούν :

α) αλλαγή τύπου Α/Γ (από Vestas V90 – 3 MW σε Vestas V105 – 3,6 MW).
β) μείωση του αριθμού των Α/Γ από 46, σε 40 και μικρές μετατοπίσεις αυτών, σε αποστάσεις μικρότερες των 30 μέτρων.
γ) μείωση του αριθμού των πλατειών, ως συνακόλουθο της μείωσης του αριθμού των Α/Γ.
δ) τροποποίηση του σχεδιασμού των πλατειών και της οδοποιίας κατά θέσεις.
ε) προσαρμογή των πολυγώνων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του Ν. 4685/2020.
στ) επανένταξη στον σχεδιασμό του έργου, με νέα χωροθέτηση, των δύο (2) Α/Γ νούμερο4 και 5 στο Αιολικό Πάρκο «Τσούκα-Μανδραγιάρα» και της Α/Γ νούμερο9 στο Αιολικό Πάρκο «Μούριζα-Πέτρα Μεγάλη-Βρανούλι».
ζ) προσθήκη πέντε μόνιμων ιστών μέτρησης του αιολικού δυναμικού.
η)προσδιορισμός της θέσης προσωρινής αποθήκευσης των υλικών κατασκευής και του εξοπλισμού ενσωμάτωσης στο έργο.
θ) προσθήκη χαντακιού οπτικής ίνας.

Η υλοποίηση τέτοιων υποδομών αποτελεί ασφαλές όχημα που θα οδηγήσει τη χώρα μακριά από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, σύμφωνα δύο έρευνες, η πρώτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και η δεύτερη της ΕΛΕΤΑΕΝ, την οποία πραγματοποίησε η εξειδικευμένη εταιρεία iWind Renewables, το 2021 τα αιολικά πάρκα μείωσαν την  τιμή στην αγορά ενέργειας περισσότερα από  80 ευρώ/MWh.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV