Νίκος
Καραγιάννης

Συναρπαστική εξέλιξη έχουμε στον διαγωνισμό για το έργο που αφορά στο Φράγμα Μπραμιανού στην Κρήτη. Ο διαγωνισμός που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022 είχε ανατροπή καθώς ενώ αρχικά είχε μειοδοτήσει η εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ με έκπτωση 15,77%, η προσφορά χαρακτηρίστηκε ασυνήθιστα χαμηλή και στην εξέλιξη του διαγωνισμού αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος η INTRAKAT με έκπτωση 3,32%.

Αναφορικά με το Φράγμα Μπραμιανού η προθεσμία παραλαβής των φακέλων ήταν η 26η Ιανουαρίου 2023 και στις 27.1 έγινε η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές είχαν καταθέσει οι: ΘΕΜΕΛΗ 15,77%, ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 10,8%, ΙΝTRAKAT 3,32%, ΑΚΤΩΡ 1,88%, ΤΕΡΝΑ 1,85%, ΕΤΕΘ 1% ΚΑΙ ΕΚΤΕΡ-ΔΟΜΙΚΗ-ΤΕΝΑ 1%.

Κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής , η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 15,77% εμφάνισε απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.

Βάσει αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε πως “η υποβληθείσα αιτιολόγηση της προσφοράς του υπόψη οικονομικού φορέα δεν τεκμηριώνει το κόστος του έργου και δεν προκύπτει το αναμενόμενο κέρδος για αυτόν” και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διαγωνισμού. Στη συνέχεια η δεύτερη στη σειρά ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ απέσυρε την προσφορά και το έργο κατέληξε όπως προβλέπει η διαδικασία στον τρίτο μειοδότη, δηλαδή στην εταιρεία INTRAKAT.

Το έργο έχει ως αντικείμενο την κατακευή συμπληρωματικών έργων στον ταμιευτήρα Μπραμιανού, την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Γρα Λυγιάς και του Φράγματος Μύρτου, στην περιοχή του Λασιθίου Κρήτης. Το έργο έχει κόστος με ΦΠΑ 53,5 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 43,14 εκατ. ευρώ). Η διάρκεια κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα έργα θα κατασκευαστούν στην ευρύτερη περιοχή του Δ. Ιεράπετρας του Ν. Λασιθίου στη Νότια Κρήτη, μεταξύ των οικισμών Μύθων, Μύρτου, Γρα Λυγιάς και Μακρύλιας.

Το αντικείμενο του έργου

Στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας εκτελούνται οι συμπληρωματικές εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια την λειτουργία και τη συντήρηση του φράγματος Μπραμιανού,κατασκευάζεται νέα περιμετρική παραλίμνια οδός καθώς και έργα ενίσχυσης του ταμιευτήρα του από την υδροληψία Καλαμαυκιανού.Επίσης κατασκευάζονται έργα διευθέτησης των ρεμάτων Μπραμιανού, Διαβατών και συμβαλλόντων ρεμάτων, καθώς και δίκτυα ομβρίων σε περιοχές του οικισμού Γρά Λυγιάς.

Επιπλέον κατασκευάζονται το φράγμα Μύρτου και η παραλίμνια οδός,αντλιοστάσιο ανύψωσης (Α1),έργα Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίου (Α1) ανύψωσης στη δεξαμενή (Δ3) του αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Μύρτου στον ταμιευτήρα Μπραμιανού & καταθλιπτικός αγωγός ανύψωσης από το αντλιοστάσιο (Α1) στη δεξαμενή (Δ3).

Τέλος εγκαθίσταται σύστημα αυτόματου ελέγχου των έργων του φράγματος Μπραμιανού, του φράγματος Μύρτου και της δεξαμενής -αντλιοστασίου.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV