Connect with us

Λοιπά Έργα

Ανάδειξη της παγκόσμιας ταυτότητας του άξονα «Αρχαία Ολυμπία – Πύργος – Κατάκολο»

Δημοσιεύθηκε

στις

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας μέσω της ανάδειξης της παγκόσμιας ταυτότητάς της και του άξονα σύνδεσης Κατακόλου και Πύργου, με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, είναι το αναπτυξιακό όραμα που τίθεται στο επίκεντρο διαμόρφωσης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την Π.Ε. Ηλείας.
Σήμερα υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα και τους Δημάρχους Πύργου Γαβρίλη Λιατσή και Αρχαίας Ολυμπίας Ευθύμιο Κοτζά, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, το Σύμφωνο Συνεργασίας για την ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές με την παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Γ. Γεωργιόπουλου και Περιφερειακών Συμβούλων της Ηλείας.

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σημαντικού εργαλείου διαχείρισης και συντονισμού επενδύσεων με την αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε οι παρεμβάσεις που θα γίνουν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η χρηματοδότηση της ΟΧΕ θα γίνει από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι δίπλα στους πολίτες της. “Ακούμε” τις ανάγκες τους, διεκδικούμε και σχεδιάζουμε έργα για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους. Είμαστε χρήσιμοι στα κρίσιμα» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας συμπληρώνοντας πως «με την ΟΧΕ στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και ενισχύουμε το τουριστικό προϊόν».

«Συνεργαζόμαστε για να αναδείξουμε την περιοχή μας, να προχωρήσουμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις για το καλό της περιοχής μας» σημείωσε ο κ. Λιατσής, ενώ από την πλευρά του ο κ. Κοτζάς τόνισε πως «θέλουμε να δώσουμε άλλη πνοή στην περιοχή με επίκεντρο πάντα στους πολίτες».

«Άξονας Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία»
Η χωρική οργάνωση της επανεκκίνησης της ανάπτυξης συνδέεται με τη στροφή στο νέο πρότυπο που επιβάλλει το ΠΕΠ, ενισχύοντας μεν τις υφιστάμενες παραγωγικές δομές, αλλά δημιουργώντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες ανασυγκρότησής του προς αύξηση της προστιθέμενης αξίας και συνέργια των επιμέρους παραγωγικών δομών. Η χωρική διάσταση του αναπτυξιακού πρότυπου αντανακλάται στην ΟΧΕ της Ηλείας στον Άξονα Κατάκολο- Πύργος – Αρχαία Ολυμπία.

Ο αναπτυξιακός πόλος της ευρύτερης περιοχής Πύργου – Αμαλιάδας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα στον πολιτισμό (διεθνούς σημασίας μνημεία, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Αρχαία Ήλιδα και τον Επικούρειο Απόλλωνα), στον ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό, στον αθλητισμό, με σημαντικά λιμάνια (Κατάκολο στην κρουαζιέρα και Κυλλήνη), διεθνούς σημασίας υγροτόπους, με προστατευόμενα τοπία διεθνούς και εθνικής σημασίας, ιαματικές πηγές, στη γεωργία και με δυνατότητες εξειδίκευσης στη βιολογική γεωργία και στην παραγωγή ενέργειας.

Το όραμα λοιπόν την στρατηγικής αυτής είναι:
«Η παραγωγική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας μέσω της ανάδειξης της παγκόσμιας ταυτότητάς της, με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον».
Δύο είναι οι Αναπτυξιακοί Στόχοι (με τους ειδικούς τους στόχους) που θα επιτευχθούν με την ΟΧΕ:

1. Συνολική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας ως προορισμού, μέσω της διαμόρφωσης ενός συνολικού προϊόντος εμπειρίας υψηλού επίπεδου για τον επισκέπτη.
Μέσω αύξησης της ελκυστικότητας της περιοχής
Ο στόχος της αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής αφορά τη διασφάλιση και διεύρυνση των προϋποθέσεων επισκεψιμότητας και διαμονής στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, συμπεριλαμβανομένου και του Πύργου.

Σε ότι αφορά τον τουρισμό, η ελκυστικότητα της περιοχής συνδέεται άμεσα με τη συνολική διαμόρφωση μιας ενιαίας ταυτότητας της περιοχής η οποία θα μπορεί να εκφραστεί στα μέσα και κανάλια προώθησης (ηλεκτρονικά μέσα, άλλα εμπορικά και τουριστικά κανάλια) αλλά και στον ίδιο το χώρο της περιοχής παρέμβασης (γεγονότα και εκδηλώσεις, σημάνσεις , διαμόρφωση διαδρομών κλπ.). Σε ότι αφορά την ταυτότητα, επισημαίνεται ιδιαιτέρως η προστιθέμενη αξία για το σύνολο της Περιφέρειας από την ύπαρξη ενός «σήματος» (brand) της εμβέλειας και αναγνωρισιμότητας της Αρχαίας Ολυμπίας.
Μέσω αξιοποίηση του πολιτισμού ως στοιχείου κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Η στρατηγική ΟΧΕ επιδιώκει να αναδείξει τον τουρισμό και τον πολιτισμό ως σημαντικά στοιχεία για την κοινωνική ενσωμάτωση αντί για παράγοντες αποκλεισμού, όπως μπορεί να έχουν λειτουργήσει μέχρι σήμερα.

2. Διαμόρφωση ενός συνεκτικού και εξωστρεφούς παραγωγικού συστήματος στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης, για την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης άξιας.

Μέσω στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σε τομείς προτεραιότητας για την περιοχή, ειδικά μέσω συνεργατικών σχηματισμών.
Η στρατηγική ΟΧΕ σε ότι αφορά την επιχειρηματικότητα, επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση και στήριξη τοπικών και‐υπό προϋποθέσεις‐ υπερτοπικών επιχειρηματικών δικτυώσεων. Η επιδιωκόμενη στήριξη επιχειρηματικών διασυνδέσεων (clusters) επικεντρώνεται σε διασυνδέσεις με απτό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία της περιοχής.
Μέσω Βελτίωσης της απασχολησιμότητας.

Ενίσχυσης, δηλαδή της απασχόλησης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για στήριξη των δυναμικών και αναδυόμενων τομέων της οικονομίας της περιοχής, οι οποίοι και αναμένεται να έχουν την μεγαλύτερη συμμετοχή στην περιφερειακή ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Οι τομείς αυτοί Εφαρμογή ΟΧΕ αναφέρονται σε όλο το εύρος του αγροδιατροφικού τομέα και στην αξιοποίηση ευκαιριών απασχόλησης που δημιουργούνται.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα