Newsroom

Ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την υποβολή ιδεών με στόχο την ανέγερση νέου σύγχρονου βιοκλιματικού κτιριακού συγκροτήματος που θα στεγάσει τις διοικητικές υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ, με την ανάδειξη στην πρώτη θέση του αρχιτεκτονικού γραφείου XZA- Architects.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 16 εταιρείες με πρωτότυπες ιδέες που αξιολογήθηκαν για την ολιστική αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική προσέγγισή τους από την Κριτική Επιτροπή.

Πηγή: ΕΥΔΑΠ

Η πρόταση που αναδείχθηκε πρώτη, αξιολογήθηκε από την Επιτροπή ως συγκροτημένη και ολοκληρωμένη, με αναλυτική τεχνική έκθεση σε όλα τα επίπεδα, από την ιστορική και θεωρητική προσέγγιση ως την πολεοδομική, αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική αντιμετώπιση.

Η σχεδιαστική πρόταση αναδεικνύει τον χαρακτήρα του νερού και αξιοποιεί τη διαφάνεια και την καθαρότητά του, αντανακλώντας βασικές εταιρικές αρχές και αξίες της ΕΥΔΑΠ. Εντάσσει το κτήριο αρμονικά στο αστικό περιβάλλον και δημιουργεί μια διαλογική σχέση με την πόλη και τους κατοίκους της.

Πρόκειται για σύνθεση κτιριακών όγκων που θα ξεπερνούν τα 16.000 τ.μ., κάτω από́ το ενιαίο βιοκλιματικό́ στέγαστρο, που διαμεσολαβεί́ ανάμεσα στο φυσικό́ περιβάλλον του λόφου Τουρκοβουνίων, το δομημένο ιστό́ της πόλης και επηρεάζεται από́ τα χαρακτηριστικά́ των εγκαταστάσεων. Κάτω από το βιοκλιματικό στέγαστρο αρθρώνονται οι υπηρεσίες της Εταιρείας, διατηρώντας διακριτά όρια, τον επιθυμητό βαθμό γειτνίασης τους και τις απαραίτητες λειτουργικές αυτονομίες τους.

Πηγή: ΕΥΔΑΠ
Πηγή: ΕΥΔΑΠ

Το νέο κτήριο αναπτύσσεται σε δύο εκτεταμένα ισόγεια, έναν επιμήκη σχηματισμό́ τριών ορόφων και τέσσερις διακριτούς όγκους στα ανώτερα επίπεδα που γεφυρώνουν το εσωτερικό́ περιβάλλον, δημιουργώντας κοινόχρηστους χώρους (φουαγιέ́, κυλικείο, εσωτερικά́ αίθρια), επιτρέποντας την εισχώρηση του περιβάλλοντος, ως φυσικό́ φως και ως θέα και θεάσεις προς τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας και τον αστικό ιστό.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του κτηρίου εξασφαλίζει τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις, αξιοποιώντας τα κλιματολογικά́ στοιχεία της περιοχής. Τα ενεργητικά́ μηχανολογικά́ συστήματα λειτουργούν συμπληρωματικά́ με τα παθητικά συστήματα και το βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτιρίου, εξοικονομώντας ενέργεια, με εφαρμογές καινοτόμων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και αυτοπαραγωγής.

Πηγή: ΕΥΔΑΠ
Πηγή: ΕΥΔΑΠ

Η γενική́ φιλοσοφία του σχεδιασμού́ των χώρων γραφείων, ενστερνίζεται τη σύγχρονη αντίληψη, που θεωρεί ότι οι εργασιακοί χώροι δεν «εγκιβωτίζουν» απλά́ τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά στοχεύουν στη δημιουργία ενός πολύπλευρου εργασιακού́ «οικοσυστήματος», εμπλουτισμένου σε εναλλακτικές χρήσεις και εικόνες, επιδιώκοντας χώρους εργασίας ως χώρους αναβαθμισμένης δημιουργικότητας. Αντίληψη που άλλωστε συμβαδίζει με τις αρχές της εργασίας, της ανταποδοτικότητας και της αειφορίας.

Πηγή: ΕΥΔΑΠ
Πηγή: ΕΥΔΑΠ

Αντίστοιχη μέριμνα έχει δοθεί και στους εξωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων, ακολουθώντας την παραπάνω φιλοσοφία σχεδιασμού. Φυτεύσεις με κατάλληλα για το κλίμα και τη γεωγραφία της περιοχής φυτά, δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου Εμπειρίας Νερού, υπαίθρια έκθεση παλαιού εξοπλισμού, λειτουργική διασύνδεση με κεντρικές αρτηρίες και μέσα μαζικής μεταφοράς, δημιουργούν ένα δίκτυο επικοινωνίας, αρμονικής συνύπαρξης και κυκλοφορίας όλων των οργανωτικών μονάδων και των ανθρώπων της Εταιρείας.

Πηγή: ΕΥΔΑΠ

Το δεύτερο βραβείο απονέμεται στους PETRAS ARCHITECTURE και FIORE ARCHITECTS και το τρίτο βραβείο στη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΝΟΣ.

Τιμητικούς επαίνους λαμβάνουν οι: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH ΟΜΑΔΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ – ΜΑΡΙΑ ΤΖΩΡΑ – ΕΛΛΗ ΣΠΕΝΔΟΥ, PEOPLE PRIVATE COMPANY, VTRIA ARCHITECTS και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.
Για την αξιολόγηση των προτάσεων, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε:
– στη συνολική αρχιτεκτονική διαμόρφωση, στην υλική έκφραση και την ογκοπλαστική επεξεργασία που θα μπορούν να εκφράσουν συμβολικά και αισθητικά τη σημασία της διαχείρισης νερού στη σύγχρονη αστική ζωή (μορφή, φυσιογνωμία του κτηρίου).
– στη διαμόρφωση δυναμικού, λειτουργικού και ελκυστικού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους της ΕΥΔΑΠ, στη χωροθέτηση των λειτουργιών σε ανταπόκριση με την οργανική διαίρεση των διευθύνσεων και των υπηρεσιών, και στη δημιουργία αναγνωρίσιμων προσβάσεων, με κατακόρυφους και οριζόντιους χώρους κυκλοφορίας και στάσης (λειτουργική οργάνωση, ανταπόκριση στο κτιριολογικό, ευελιξία).
– στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και την περιβαλλοντική προσέγγιση γενικά, με την αξιοποίηση των κλιματολογικών συνθηκών, τη δημιουργία χώρων πρασίνου, την υιοθέτηση μεθόδων για την ενεργειακή διαχείριση του χώρου, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και τη σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (βιοκλιματικός σχεδιασμός).
– την ομαλή ένταξη του κτιριακού συγκροτήματος στο δομημένο περιβάλλον της πόλης και τη διακριτή απομόνωσή του από τις τεχνικές εγκαταστάσεις δεξαμενών επεξεργασίας νερού και αποθήκευσης με την κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (σχέση με την πόλη και τον περιβάλλοντα χώρο).
– στον κατασκευαστικό ρεαλισμό των προτάσεων ως προς το κόστος και την ευκολία της υλοποίησης, την ένταξη υφιστάμενων κατασκευών, την αειφορία, την αντοχή στο χρόνο και τη συντήρηση (οικονομία της κατασκευής, μελλοντική συντήρηση).
Τα τρία χρηματικά βραβεία και οι τρεις έπαινοι που απονέμονται, ανέρχονται συνολικά σε 115.000€.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των αρχιτεκτονικών προτάσεων ήταν: Ο κ. Τουρνικιώτης Παναγιώτης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π, διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου κλαδικού φορέα, ως πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, και ως μέλη οι κ. Κλειδωνάς Αλέξανδρος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, η κα Γκιουλέκα Κατερίνα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ο κ. Σαχίνης Χαράλαμπος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, ως κριτής εκπρόσωπος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ο κ. Αίσωπος Ιωάννης, Καθηγητής τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστήμιου Πατρών.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Παναγιώτης Τουρνικιώτης ανέφερε: «Η Κριτική Επιτροπή αντιμετώπισε πολύ αξιόλογες και διαφορετικές προτάσεις για το σχεδιασμό ενός κτηρίου μεγάλης κλίμακας στο μεταίχμιο της πυκνής κατοικίας, των τεχνικών εγκαταστάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος. Η επιλογή του πρώτου βραβείου ήταν αποτέλεσμα ζωντανού διαλόγου με πολλές απόψεις αλλά ήταν τελικά μια ομόφωνη απόφαση. Το κτήριο εκφράζει συμβολικά και λειτουργικά τη διαφάνεια και τη σημασία του νερού, είναι λιτό και συγκρατημένα επιβλητικό, φιλικό στο περιβάλλον και στον εργαζόμενο. Θα αποτελέσει πόλο αναφοράς για ολόκληρη την πόλη προσφέροντας ταυτόχρονα με την αισθητική και τη δυναμική του πεδίο αναβάθμισης στη γειτονιά του.»

Επίσης, στο ίδιο κλίμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κ. Χάρης Σαχίνης υπογράμμισε: «Η δημιουργία των νέων γραφείων της ΕΥΔΑΠ, αποτελεί μέρος της ESG στρατηγικής μας για την αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού χώρου για τους ανθρώπους της εταιρείας μας, τη λειτουργική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς μας, καθώς και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματός μας. Με την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, συγκεντρώνουμε υπηρεσίες, εξοικονομούμε πόρους, αξιοποιούμε την ακίνητη περιουσία της εταιρείας και συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Στόχος μας είναι η ανέγερση του νέου κτιρίου να γίνει με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Εταιρείας, ενώ μετά την ανέγερσή του θα προκύψουν και σημαντικά οικονομικά οφέλη, πέρα από τα λειτουργικά και περιβαλλοντικά. Η μεταστέγασή μας σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο συμβολίζει τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για την ΕΥΔΑΠ».

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV