Newsroom

Αναδείχτηκε ανάδοχος για τα έργα που οδηγούν στην πλήρη αναβάθμιση των υποδομών στίβου του ιστορικού γηπέδου του Αλκαζάρ αλλά και του Βοηθητικού Σταδίου προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Πρόκειται για έργα- σταθμό για τον κλασικό αθλητισμό στη Λάρισα και τη Θεσσαλία που μετατρέπουν το Αλκαζάρ σε σύγχρονο Προπονητήριο -Προθερμαντήριο και Κέντρο Στίβου, με δυνατότητα φιλοξενίας διοργανώσεων διεθνούς κύρους.

«Το Αλκαζάρ μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο Κέντρο Στίβου, με δυνατότητα να φιλοξενήσει πανελλήνια πρωταθλήματα και διοργανώσεις διεθνούς κύρους. Μεγάλης έκτασης είναι και η ανακαίνιση στο Βοηθητικό Γήπεδο» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.«Σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, τον Πρόεδρο του ΕΑΚ Λάρισας Γιάννη Κουρδή και τις τεχνικές μας υπηρεσίες προχωράμε ένα έργο ουσίας που οδηγεί στην πλήρη αναβάθμιση και στη αλλαγή τόσο της εικόνας όσο και των υποδομών στίβου στο Αλκαζάρ. Με οργανωμένο σχέδιο και στρατηγική, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναδείχτηκε τα τελευταία χρόνια σε πρώτη αθλητική περιφέρεια στη χώρα, με διεθνή αναγνωρισιμότητα και διαρκείς διακρίσεις. Με ελκυστικούς χώρους άθλησης που δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να βρίσκουν διέξοδο σε υγιή πρότυπα ζωής και να ξεφεύγουν από επικίνδυνες ατραπούς. Δημιουργήσαμε μια θετική ενέργεια στη Θεσσαλία, ένα ισχυρό ρεύμα αθλητικού τουρισμού με προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Τα έργα αναβάθμισης του ΕΑΚ Λάρισας

-Η αλλαγή του ταρτάν και ο εξοπλισμός στο Κεντρικό Στάδιο

Το έργο, προϋπολογισμού 898.132 ευρώ περιλαμβάνει τα εξής:

-Πλήρης επιμελής αποξήλωση, μεταφορά και απόρριψη του υφιστάμενου ελαστικού συνθετικού τάπητα συνολικής επιφανείας 7.300 τ.μ. του κεντρικού σταδίου και της αίθουσας χειμερινού στίβου μέχρι την αποκάλυψη του ασφαλτοτάπητα και του υπάρχοντος δαπέδου από σκυρόδεμα αντίστοιχα καθώς και απόξεση της υφιστάμενης ασφαλτικής υπόβασης (φρεζάρισμα) συνολικής επιφανείας 6.700 τ.μ. του κεντρικού σταδίου, σε βάθος έως 40 χιλ., μέχρι την επίτευξη των υφιστάμενων κλίσεων (ρύσεων), οι οποίες και διατηρούνται. Τα κάθε είδους προϊόντα που θα προκύψουν από τις παραπάνω αποξηλώσεις θα φορτωθούν σε φορτηγά που θα διαθέτουν ειδικά καλύμματα -ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους- και θα γίνει η απόρριψη / απόθεσή τους σε κατάλληλους αδειοδοτημένους χώρους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την απόρριψη/απόθεση στερεών αποβλήτων – ΚΥΑ 36259/2010 (ΦΕΚ 1312Β’) με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,04 μ., συνολικής επιφανείας 6.700 τ.μ. εντός του κεντρικού σταδίου, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5.

-Με την ολοκλήρωση των παραπάνω και πριν την εγκατάσταση του νέου ελαστικού συνθετικού τάπητα θα γίνει καθαρισμός και επιμελής έλεγχος της τελικής διαμορφωμένης επιφάνειας.

-Προμήθεια – εγκατάσταση νέου ελαστικού τάπητα συνολικής επιφάνειας 7.300 τ.μ. που περιλαμβάνει το σύνολο του παλαιού ελαστικού τάπητα του κεντρικού σταδίου επιφάνειας 6.700 τ.μ. και την αίθουσα χειμερινού στίβου, η οποία χρησιμοποιείται για προπονήσεις επιφάνειας 600 τ.μ. Το σύνολο του νέου ελαστικού τάπητα θα υπερκαλύπτει τόσο τα διεθνή στάνταρ της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου όσο και τις προδιαγραφές – απαιτήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

-Τοποθέτηση νέου ελαστικού δαπέδου και νέου συνθετικού χλοοτάπητα για τη δημιουργία χώρου προθέρμανσης εντός της αίθουσας χειμερινού στίβου.

-Αποκατάσταση και χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών δομικών επιφανειών καθώς και ελαιοχρωματισμοί κοινών σιδηρών επιφανειών.

-Προμήθεια νέων προβολέων LED για την αναβάθμιση του φωτισμού του σταδίου κατά τις ώρες προπόνησης, καθώς και νέων φωτιστικών σωμάτων LED για την αναβάθμιση του φωτισμού της αίθουσας χειμερινού στίβου.

-Προμήθεια και εγκατάσταση νέων κλιματιστικών μονάδων ψύξης – θέρμανσης για τη βελτίωση των συνθηκών προπόνησης εντός της αίθουσας χειμερινού στίβου.

-Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού για το σύνολο των αγωνισμάτων του στίβου ο οποίος θα πληροί τόσο τα διεθνή στάνταρ της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου (IAAF) όσο και τις προδιαγραφές – απαιτήσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και συγκεκριμένα:

• πλήρες σετ αγωνίσματος άλματος επί κοντώ (στυλοβάτες με τα προστατευτικά τους, στρώμα με παπλωματίδιο antispike και κάλυμμα καιρικών συνθηκών, βάση στρώματος, βαλβίδα με το κάλυμμά της, πήχης αγώνων),

• πλήρες σετ αγωνίσματος άλματος εις ύψος (στυλοβάτες, στρώμα με παπλωματίδιο antispike και κάλυμμα καιρικών συνθηκών, βάση στρώματος, πήχης αγώνων),

• τέσσερις βαλβίδες άλματος εις μήκος και άλματος εις τριπλούν και δύο βαλβίδες άλματος επί κοντώ με τα καλύμματά τους, καθώς και προμήθεια χαλαζιακής άμμου για την πλήρωση των σκαμμάτων,

• για τα αγωνίσματα των δρόμων 16 βατήρες, 100 εμπόδια δρόμων, ένα σετ εμποδίων steeple, 2 σετ (8 τεμαχίων) πυραμίδων αναγραφής του αριθμού των διαδρόμων,

• για τα αγωνίσματα των ρίψεων 4 βαλβίδες, δισκοβολίας – σφυροβολίας και σφαιροβολίας με τους αναστολείς τους, καθώς και 1 κλωβού σφυροβολίας συμπεριλαμβανομένων των βάσεων πακτώσεώς του, των πυλώνων και του προστατευτικού διχτυού,

• περιμετρικό κράσπεδο, για τοποθέτηση εσωτερικά των διαδρόμων, μήκους 400 μ.,

• 4 αναλογικούς πίνακες εμφάνισης αριθμού του αγωνιζόμενου, προσπαθειών και αποτελεσμάτων, με δυνατότητα μεταφοράς εντός του αγωνιστικού χώρου, χειροκίνητοι.

Ο αθλητικός εξοπλισμός θα φέρει πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF).

-Η ανακαίνιση του Βοηθητικού Γηπέδου του Αλκαζάρ

Το έργο, προϋπολογισμού 520.000 ευρώ, αφορά στην ανακαίνιση του βοηθητικού με έκταση 7.000 τ.μ. το οποίο θα λειτουργεί ως χώρος προπόνησης για τις ανάγκες των αθλητών του στίβου και την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν:

-Χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση και κατασκευή της υποβάσης του νέου γηπέδου.

-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,040 μ. για τη βάση του στίβου και των βοηθητικών διαδρόμων – προσβάσεων.

-Τοποθέτηση συνθετικού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) πάχους 13 – 15 mm, τεσσάρων διαδρομών, μπλε χρώματος και διαγράμμιση.

-Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 20 mm για τις ανάγκες προθέρμανσης.

-Επίστρωση χαλαζιακού – ακρυλικού δαπέδου για τη δημιουργία βοηθητικών διαδρόμων – προσβάσεων.

-Δημιουργία δύο σκαμμάτων με πλήρωση από χαλαζιακή άμμο για το αγώνισμα του άλματος εις μήκος.

-Δημιουργία σκάμματος για το αγώνισμα της σφαιροβολίας με πλήρωση από χαλαζιακή άμμο.

-Κατασκευή περιμετρικού κιγκλιδώματος ύψους ενός μέτρου (κουπαστής) για την οριοθέτηση του χώρου προπόνησης από τις λοιπές εγκαταστάσεις.

-Εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού με προβολείς LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

-Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού με πιστοποίηση της IAAF και συγκεκριμένα: ένα πλήρες σετ άλματος εις ύψος, ένα πλήρες σετ άλματος επί κοντώ, δύο βαλβίδες άλματος εις μήκος και δύο άλματος εις τριπλούν, δύο βαλβίδες άλματος επί κοντώ, μία βαλβίδα σφαιροβολίας και είκοσι εμπόδια αγωνισμάτων δρόμων.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV