Newsroom

Την ολοκλήρωση του «Project Sky», της μεγαλύτερης πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), συνολικής λογιστικής αξίας 2,4 δισ. ευρώ, που έχει ποτέ πραγματοποιήσει ελληνική τράπεζα και της δεύτερης μεγαλύτερης σχετικής συναλλαγής στην Κύπρο, ανακοινώνει ο Όμιλος της Alpha Bank.

Το xαρτοφυλάκιο θα πωληθεί μέσω της Αlpha Διεθνών Συμμετοχών ΜΑΕ, 100% (έμμεσης) θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου. Το Project Sky εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Alpha Bank για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αποτελεί το επιστέγασμα μίας σειράς παρόμοιων επιτυχημένων συναλλαγών του Ομίλου κατά τα τελευταία έτη. Μέσω της συγκεκριμένης συναλλαγής, ο Όμιλος εξυγιαίνει περαιτέρω τον ισολογισμό του, μειώνοντας τον δείκτη ΜΕΑ (NPE) κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες, στο 13% (με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2021 pro forma).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εκτιμώμενη επίπτωση της συναλλαγής στα αποτελέσματα χρήσης ύψους 0,2 δισ. ευρώ, κινείται εντός του προϋπολογισμού Ομίλου και εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) του Ομίλου, ύψους 20 μονάδων βάσης (με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2021 pro forma). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο γ’ τρίμηνο 2022 και υπόκειται στη λήψη των συνήθων εποπτικών εγκρίσεων.

Επιταχύνοντας την πορεία της προς την πλήρη αντιμετώπιση της κληρονομιάς της κρίσης, η Alpha Bank υλοποίησε το Project Sky σε διάστημα μόλις έξι μηνών, εξασφαλίζοντας υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και τίμημα που υπερέβη τις αρχικές εκτιμήσεις της Τράπεζας και των ανεξάρτητων εκτιμητών και, μάλιστα, παρά την πολυπλοκότητα του εν λόγω χαρτοφυλακίου.  Το χαρτοφυλάκιο του Project Sky αποτελείται από σύνθετα projects real estate με έκθεση, τόσο σε δανειολήπτες retail και wholesale, από όλους τους τύπους ανοιγμάτων wholesale, ΜμΕ, λιανικής τραπεζικής όσο και από ανακτηθέντα ακίνητα ύψους 200 εκατ.ευρώ.  Κατά συνέπεια, πέραν της απομόχλευσης του stock των ΜΕΑ, η συναλλαγή επιτρέπει στην Τράπεζα να απαλλαγεί και από το μεγαλύτερο τμήμα των REOs στην κυπριακή αγορά.

Εξυγίανση χαρτοφυλακίου στην Κύπρο, σε μονοψήφιο ποσοστό ο Όμιλος το πρώτο εξάμηνο του 2022

Με την ολοκλήρωση του Project Sky, σύμφωνα με στοιχεία, εξυγιαίνεται πλήρως το χαρτοφυλάκιο της Alpha Bank Κύπρου καθώς η ακαθάριστη λογιστική αξία NPE και REO περιορίζεται σε λιγότερα από 80 εκατ. ευρώ απελευθερώνοντας έτσι πόρους και επιτρέποντας στην Τράπεζα, με καθαρό ισολογισμό και περιορισμένο κόστος, να επικεντρωθεί εκ νέου στις βασικές της δραστηριότητες, στηρίζοντας την πρόοδο της κυπριακής οικονομίας και επιστρέφοντας σε τροχιά μεγέθυνσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της και υψηλά ποσοστά κερδοφορίας.

Σε επίπεδο Ομίλου, η ολοκλήρωση του Project Sky σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των μεγάλων συναλλαγών εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου, που υλοποιήθηκαν με υψηλές ταχύτητες τους τελευταίους 18 μήνες, διασφαλίζοντας τον περιορισμό των ΜΕΑ σε μονοψήφιο ποσοστό εντός των προσεχών μηνών (Q2 2022), σε πλήρη ευθυγράμμιση με το στρατηγικό σχέδιο (Project Tomorrow) της Alpha Bank. Τα εκκρεμή προς πώληση χαρτοφυλάκια κυμαίνονται περί το 1 δισ.ευρώ,ενώ για το υπολειπόμενο stock

Η διαγωνιστική διαδικασία για το Sky παρά το γεγονός ότι, την ίδια περίοδο, στην Κύπρο υλοποιούνται δύο ακόμη συναλλαγές (Helix III και Starlight), ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και εξασφάλισε υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού με τη συμμετοχή όλων των μεγάλων επενδυτών, στους οποίους προτάθηκε μία ευέλικτη δομή συναλλαγών που επέτρεπε την υποβολή προσφοράς για οποιοδήποτε από τα δύο μέρη του χαρτοφυλακίου. Η ποιότητα και το μέγεθος της Cerberus, του μεγαλύτερου επενδυτή NPL, Real Estate στην Ευρώπη,επιτρέπει στην Alpha Bank να οικοδομήσει στρατηγική σχέση με ένα από τα μεγαλύτερα fundsπαγκοσμίως, ενώ, παράλληλα, δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω επενδύσεων για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου.

Η Cerberus, ανφέρουν πηγές της τράπεζας,  εξέφρασε ενδιαφέρον να αξιοποιήσει σημαντικό αριθμό Εργαζομένων της Alpha BankΚύπρου, επιτρέποντας έτσι τη συνέχεια της απασχόλησης και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους, στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Sky.  Η Alpha Bank έχει ήδη ενημερώσει την ΕΤΥΚ (Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου) και αναμένει την έναρξη των διαβουλεύσεων, ώστε, μεταξύ της υπογραφής και της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, να διασφαλίσει ότι τυχόν μεταγραφόμενοι υπάλληλοι θα διατηρήσουν όχι μόνον το σύνολο των δικαιωμάτων τους αλλά και τη δυνατότητα επιστροφής στην Τράπεζα στο μέλλον.

Ο όμιλος Cerberus είναι ένας από τους πλέον εξειδικευμένους επενδυτές σε ακίνητα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έχοντας αποκτήσει περισσότερα από 300 μεμονωμένα χαρτοφυλάκια σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ. Ειδικά στην Ευρώπη, από το 2013 ο όμιλος ολοκλήρωσε συναλλαγές NPL και REO συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 72 δισ. ευρώ σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ιταλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV