Λακωνία: Υπογράφηκε το έργο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στο Γύθειο

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο “Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) πόλεως Γυθείου” με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής. Πρόκειται για ένα έργο που λύνει εν πολλοίς το πρόβλημα της αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ανατολικής Μάνης. Ανάδοχος του έργου είναι η κοινοπραξία Κ/Ξ «Μεσογείος Ε.S. Α.Ε.-Ηρων ΑΤΕ » με ποσοστό έκπτωσης. Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα εξυπηρετεί 11.050 κατοίκους.

H υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 2 Μαρτίου 2015 ενω η δημοπράτηση είχε γίνει στις 27 Μαϊου 2014. Το κόστος του έργου είναι 3.769.600 ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) και η ολοκλήρωση του έργου ορίστηκε σε 12 μήνες δηλαδή στις 2 Μαρτίου 2016. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος και για τη συντήρηση του έργου για διάστημα 6 μηνών, οπότε θα γίνει και η οριστική παραλαβή του από το Δήμο. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται με Ευρωπαϊκά κονδύλια και συγκεκριμένα από το Ταμείο Συνοχής.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
To έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης του Γυθείου στη Δημοτική Ενότητα Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Η πρόσβαση στο γήπεδο θα γίνεται από αγροτική οδό (χωματόδρομο).

 Η εγκατάσταση θα δέχεται τα αστικά λύματα και τα βοθρολύματα της ευρύτερης περιοχής και θα σχεδιαστεί για τις απαιτήσεις της Β Φάσης. Η προβλεπόμενη μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της Ενεργού Ιλύος με Παρατεταμένο Αερισμό (Extended Aeration Activated Sludge) με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος και με βιολογική απονιτροποίηση και αποφωσφόρωση.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
— την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
— την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
— την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
— την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
— την λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, μέχρι την Οριστική Παραλαβή του έργου.

ypodomes.com