Connect with us

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

AgroChains: Εφοδιαστικές αλυσίδες πράσινων υπολειμμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Το AgroChains – «Εφοδιαστικές αλυσίδες πράσινων υπολειμμάτων για ενεργειακή αξιοποίηση» είναι ένα νέο ερευνητικό έργο του ΚΑΠΕ με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση αλυσίδων εφοδιασμού πράσινων υπολειμμάτων για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων (στερεά βιοκαύσιμα, ενέργεια). Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018, έχουν γίνει ήδη οι δύο πρώτες τεχνικές συναντήσεις του έργου και στη διεύθυνση http://agrochains.gr/ λειτουργεί η ιστοσελίδα του έργου.

Κατά την υλοποίηση του AgroChains, που θα διαρκέσει 36 μήνες, θα γίνουν δοκιμές:

– Σε διάφορες φάσεις συγκεκριμένων εφοδιαστικών αλυσίδων (συγκομιδή, μεταφορά, αποθήκευση),

– Παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων (πελέτες, μπρικέττες) και

– Ενεργειακής αξιοποίησης με καύση και αεριοποίηση.

Τέλος θα γίνει τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αποτίμηση των αλυσίδων αυτών.

Συντονιστής του έργου είναι το Τμήμα Βιομάζας του ΚΑΠΕ και επιστημονικός υπεύθυνος το ΕΚΕΤΑ. Συμμετέχουν, επίσης, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας και η Ορίζων Α.Ε, που έχουν ενεργό συμμετοχή στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας στην χώρα μας.

Το AgroChains υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας “ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) με ενδιάμεσο φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το έργο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν nα επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου http://agrochains.gr/ ή/και να απευθυνθούν στο ΚΑΠΕ: Κα Ιωάννα Παπαμιχαήλ, ioannap@cres.gr και στο ΕΚΕΤΑ: Δρ. Κυριάκος Πανόπουλος, panopoulos@certh.gr.

 

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

Ισότιμη μεταχείριση των αιολικών με τους θερμικούς σταθμούς ζητά η ΕΛΕΤΑΕΝ

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

ΕΛΕΤΑΕΝ επιστημονική ένωση για την αιολική ενέργεια

Ισότιμη μεταχείριση στην αδειοδότηση των αιολικών πάρκων ζητά η Ελληνική Επιστημονική Ένωση για την Αιολική Ενέργεια (ΕΛΕΤΑΕΝ) δεδομένου πως σύμφωνα με τα ισχύοντα, οι θερμικοί σταθμοί απολαμβάνουν πολύ ευνοϊκότερο καθεστώς.

Όπως υπογραμμίζει σε σχετικό δελτίο Τύπου η ΕΛΕΤΑΕΝ, απαιτείται συστηματική δουλειά για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των Α.Π.Ε. αλλά και μερικές άμεσες ενέργειες που θα στείλουν τα ορθά μηνύματα: Την άμεση κατάργηση του τέλους διακράτησης αδειών παραγωγής και την κατά προτεραιότητα επιτάχυνση των διαδικασιών τροποποίησης της αδειοδότησης Α.Π.Ε. που έχουν υπογράψει ΣΕΔΠ ή είναι υπό κατασκευή, ζητά η ΕΛΕΤΑΕΝ ως δύο βραχυπρόθεσμα μέτρα για το πλαίσιο αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε.

Το συνολικό αυτό πλαίσιο είναι πιο ασφυκτικό σε σχέση με αυτά που ισχύουν για τους θερμικούς σταθμούς.

Μετά και τις πρόσφατες αδειοδοτήσεις νέων θερμικών σταθμών στην Ελλάδα, υπάρχουν 20 θερμικοί σταθμοί συνολικής ισχύος 8.210MW που διαθέτουν άδεια παραγωγής και οι οποίοι δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία ούτε κατασκευάζονται.

Οι 18 σχεδιάζονται με καύσιμο Φυσικό Αέριο και έχουν συνολική αδειοδοτημένη ισχύ 7.300 MW και οι 2 με καύσιμο Λιγνίτη με συνολική αδειοδοτημένη ισχύ 910MW.

Οι θερμικοί σταθμοί στην Ελλάδα έχουν πολύ πιο ευνοϊκό καθεστώς αδειοδότησης από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Ενδεικτικά:

– Λαμβάνουν άδεια παραγωγής σε ελάχιστους μήνες. Ταχύτερα από το 1/3 του χρόνου που απαιτείται για τις Α.Π.Ε.

– Δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο στο δίκτυο χωρίς να απαιτείται να έχουν λάβει προηγουμένως περιβαλλοντική άδεια ΑΕΠΟ, όπως οι Α.Π.Ε.

– Για τη δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου δεν απαιτείται η χορήγηση εγγυητικής επιστολής, όπως απαιτείται για τις Α.Π.Ε.

– Δεν φορολογούνται για τα χρόνια που καθυστερεί η υλοποίησή τους, όπως συμβαίνει με τους σταθμούς Α.Π.Ε. που υποχρεώνονται να καταβάλουν κάθε έτος το επαχθές τέλος διακράτησης άδειας παραγωγής.

– Αν οι ανωτέρω 20 θερμικοί σταθμοί, υποχρεώνονταν να καταβάλουν αυτό το τέλος όπως και τα αιολικά πάρκα, θα είχαν ήδη καταβάλει 19,3 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ προσδοκά ότι η νέα Κυβέρνηση θα εργαστεί συστηματικά για την ριζική απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου των Α.Π.Ε. Δεν υπάρχουν μαγικές και άμεσες λύσεις. Χρειάζεται συστηματική δουλειά σε πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον κλάδο ώστε σε ελάχιστους μήνες να υπάρχουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Χρειάζονται όμως επίσης μερικές άμεσες ενέργειες που θα στείλουν τα ορθά μηνύματα.

Ενδεικτικά:

– Να νομοθετηθεί η κατάργηση του τέλους διακράτησης αδειών παραγωγής.

Πέραν του γεγονότος ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται για τους θερμικούς σταθμούς, το σημαντικότερο είναι ότι το τέλος αυτό αποτελεί μια επαχθή φορολόγηση των επιχειρήσεων: Οι Α.Π.Ε. ποινολογούνται κάθε έτος, για όσο χρόνο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η αδειοδότησή τους, εξαιτίας -προφανώς- του περίπλοκου και αναποτελεσματικού αδειοδοτικού πλαισίου και του τρόπου που αυτό εφαρμόζεται από την Πολιτεία.

– Να δοθεί προτεραιότητα στην επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν τα πλέον ώριμα αιολικά πάρκα που έχουν υπογράψει ΣΕΔΠ ή είναι υπό κατασκευή, τα οποία στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού πρέπει να τροποποιήσουν την αδειοδότησή τους.

– Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία τροποποίησης των υπογεγραμμένων Συμβάσεων Σύνδεσης που πρέπει να απλοποιηθεί ριζικά και να επιταχυνθεί.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Νέο ομολογιακό δάνειο 150εκατ.ευρώ για χρηματοδότηση έργων

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Στην έκδοση νέου ομολογιακού δανείου προσανατολίζεται η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για την χρηματοδότηση των νέων επενδυτικών της σχεδίων στον τομέα ΑΠΕ, ύψους από 150 εκατ. ευρώ .

Η εταιρεία κατασκευάζει αυτή την περίοδο νέα έργα συνολικής ισχύος 120 MWστην Εύβοια, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα την κατασκευή νέων έργων συνολικής ισχύος 100 MW στην Ελλάδα.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει ήδη στο ενεργητικό της την προ διετίας πετυχημένη έκδοση του «πράσινου» ομολόγου ύψους 60 εκατ. ευρώ. Χθες ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση των ομολογιών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ στο Χρηματιστήριο Αθηνών και από την Δευτέρα 22 Ιουλίου θα ξεκινήσει η καταβολή των οφειλόμενων στους δικαιούχους μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD).

Για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, ο ομολογιούχος θα λάβει συνολικό μικτό ποσό 1.029,4638 ευρώ, που αναλύεται σε 1.000 ευρώ ονομαστική αξία, 19,4638 ευρώ μικτό ποσό τόκων και 10 ευρώ ως επιπλέον μικτό ποσό προπληρωμής (bonus).

Το προηγούμενο ομόλογο που εξέδωσε η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ για λογαριασμό του ομίλου χρησιμοποιήθηκε για την χρηματοδότηση επενδύσεων στις ΑΠΕ και στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

Η πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία σαφή απόδειξη της χρηματοοικονομικής ευρωστίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία διαθέτει επαρκή ρευστότητα προκειμένου να εξοφλήσει νωρίτερα το ομόλογο, αποπληρώνοντας μάλιστα 101% του κεφαλαίου ως bonus, ενώ πληρώνονται εξ ολοκλήρου και οι τόκοι της περιόδου.

Σήμερα, ο όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.509 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Ηλεκτρική ενέργεια

Schneider Electric: Στην 11η θέση της λίστας Supply Chain Top 25 της Gartner

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την 11η θέση, στη λίστα της Gartner με τους 25 κορυφαίες εταιρείες ως προς την εφοδιαστική αλυσίδα για το 2019.

Ο Όμιλος έλαβε επίσης το βραβείο «2019 Industrial Manufacturing Supply Chainnovator» στα βραβεία Supply Chainnovator της Gartner, το οποίο αναγνωρίζει πρωτοποριακές και καινοτόμες πρωτοβουλίες σχετικά με τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της βιομηχανίας και της παραγωγής. Η Gartner ανακοίνωσε τα συγκεκριμένα βραβεία κατά τη διάρκεια του Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 στο Φοίνιξ Αριζόνας.

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι που βελτιώσαμε και φέτος τη θέση μας στην παγκόσμια κατάταξη της Gartner Supply Chain Top 25. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας για μετασχηματισμό στην εφοδιαστική αλυσίδα προχωρούν γρήγορα και αυτό αποτελεί πηγή έμπνευσης για εμάς στην προσπάθεια να προσφέρουμε, μαζί με τους συνεργάτες μας, Προσαρμοσμένη, Βιώσιμη και Διασυνδεδεμένη Εφοδιαστική Αλυσίδα 4.0 στους πελάτες μας.

Το βραβείο Industrial Manufacturing Supply Chainnovator αποτελεί για εμάς αναγνώριση της στρατηγικής μας ως προς το ανθρώπινο δυναμικό που υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και που εκτείνεται σε ολόκληρη την επιχείρηση. Οι άνθρωποί μας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της εφοδιαστικής αλυσίδας μας», δήλωσε ο κ. Mourad Tamoud, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στο τμήμα Global Supply Chain της Schneider Electric.

Από το 2018, η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της Schneider Electric περιλαμβάνει 200 εργοστάσια παραγωγής σε 46 χώρες και 98 κέντρα διανομής, ενώ οι 86.000+ εργαζόμενοί της διαχειρίζονται πάνω από 260.000 κωδικούς προϊόντων και διεκπεραιώνουν περισσότερες από 150.000 γραμμές παραγγελιών σε καθημερινή βάση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Gartner, «φέτος ξεχωρίζουν τρεις σημαντικές τάσεις στις κορυφαίες εταιρείες ως προς την εφοδιαστική αλυσίδα που τις βοηθούν να βελτιώνουν τις δυνατότητές τους και να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες εταιρείες: εξατομίκευση σε μεγάλη κλίμακα, αξιοποίηση οικοσυστημάτων και επιχειρηματικές ψηφιακές στρατηγικές».

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα