Connect with us

Έργα πόλης

Αγκαλιά με το έργο έξυπνου οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων η Μυτιληναίος

Δημοσιεύθηκε

στις

Νέος οδοφωτισμός Βόλου / Πηγή MYTILINEOS
Νέος οδοφωτισμός Βόλου / Πηγή MYTILINEOS

Αγκαλιά με το έργο του έξυπνου οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων είναι η Μυτιληναίος καθώς στον σχετικό διαγωνισμό η προσφορά της μεγάλης ελληνικής εταιρείας έχει μείνει ως η μοναδική. Πιο συγκεκριμένα το έργο διεκδικούσαν τόσο η Μυτιληναίος όσο και η Μεσόγειος.

Από την εξέταση των φακέλων που κατατέθηκαν στις 16 Νοεμβρίου τελικά απερρίφθη η προσφορά της Μεσόγειος καθώς η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αθηναίων έκρινε πως δεν κάλυπτε τα κριτήρια που είχε θέσει σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια.

Πλέον αυτό που απομένει είναι η αποσφράγιση της προσφοράς της Μυτιληναίος προκειμένου να αναδειχθεί ως ανάδοχος του σημαντικού αυτού αστικού και ενεργειακού έργου που αφορά στην «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων».

Το κοστος του έργου με τον ΦΠΑ έχει εκτιμηθεί σε 53,65 εκατ. ευρώ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΠΔΕ και του Δήμου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 12 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Από αυτά τα δύο πρώτα αφορούν την περίοδο υλοποίησης και τα 10 έτη για παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος. Κατά τη διάρκεια των δυο ετών της εγκατάστασης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των τμημάτων της σταδιακής εγκατάστασης.

Καινοτόμο έργο με μεγάλη ενεργειακή εξοικονόμηση

Το νέο πρόγραμμα ηλεκτροφωτισμού θα εφαρμοστεί και στα επτά δημοτικά διαμερίσματα της πόλης μειώνοντας σημαντικά το ενεργειακό κόστος του Δήμου.

Το δίκτυο Φωτισμού Οδών και Πλατειών (ΦΟΠ) στην παρούσα μορφή του καταναλώνει περίπου 36 GWh ανά έτος. Το κόστος αυτής της κατανάλωσης είναι 5,3 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Μετά την εγκατάσταση του νέου δικτύου, η κατανάλωση θα μειωθεί στις 7,5 GWh ανά έτος, εφόσον εφαρμοστεί το πλέον αποδοτικό σενάριο.

Αυτό σημαίνει ότι το κόστος κατανάλωσης ενέργειας θα μειωθεί στο 1,1 εκατ. ευρώ ανά έτος και επομένως θα επιτευχθεί εξοικονόμηση σε ποσοστό περίπου 80%. Αναλόγως θα μειωθεί το κόστος συντήρησης από τις 300.000 ευρώ ανά έτος σήμερα, στις 86.000 ευρώ. Με την υλοποίηση του έργου, θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιαχείρισης κάθε φωτιστικού σώματος, μέσω ενός Κέντρου Ελέγχου.

Το έργο περιλαμβάνει σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες όπως:

-Δυνατότητα δυναμικού φωτισμού ανάλογα με το σημείο και την ώρα: Ο φωτισμός θα διαφοροποιείται σε τέσσερα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες.
-Άμεσο έλεγχο οποιουδήποτε φωτιστικού στην πόλη.
-Χρήση αισθητήρων παρουσίας και κίνησης σε πλατείες, πάρκα, πεζόδρομους: Ο φωτισμός θα ρυθμίζεται αναλόγως της παρουσίας ή κίνησης των περαστικών.
-Διαρκή δεδομένα χρήσης του δικτύου (από κατανάλωση ενέργειας έως στατιστικά κίνησης πεζών).
-Αυτόματη σηματοδότηση βλαβών.
-Άμεση χειροκίνητη λειτουργία σε καταστάσεις ανάγκης.
-Απεριόριστα σενάρια λειτουργίας ανά σημείο, δρόμο, γειτονιά ή πλατεία.
-Ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα είναι ότι ο νέος εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα συντηρείται και θα αντικαθίσταται εύκολα, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης. Επίσης, για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των δημοτών έχει επιλεγεί θερμή απόχρωση φωτός (3000Κ). Τα επιλεγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτεινής εκπομπής του νέου εξοπλισμού εξασφαλίζουν ελαχιστοποιημένη φωτεινή ρύπανση και κατά συνέπεια την καλύτερη δυνατή προστασία του νυχτερινού περιβάλλοντος και του ουρανού.

Advertisement

Ποιο είναι το έργο

Το αντικείμενο στο έργο οδοφωτισμού του Δήμου Αθηναίων που αναμένεται να αναλάβει η Μυτιληναίος, είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση 43.678 τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων, η προμήθεια και τοποθέτηση ασύρματων ελεγκτών φωτιστικών εξοπλισμών για τον έλεγχο του οδοφωτισμού, η ρύθμιση επιπέδων φωτισμού και ο προγραμματισμός της πλατφόρμας ΙοΤ καθώς επίσης και η συντήρηση του συστήματος οδοφωτισμού αλλά και η αποκατάσταση βλαβών των φωτιστικών μέσα στη δεκαετία.

Η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου και συστήματος οδοφωτισμού και οι υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών φωτιστικών σε βάθος δεκαετίας.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, το ολοκληρωμένο αυτό έργο θα ενισχύσει, πρωτίστως, το αίσθημα της ασφάλειας των κατοίκων τόσο στις γειτονιές, όσο και στο κέντρο, ειδικά σε σημεία που έχει παρατηρηθεί ότι ο φωτισμός δεν είναι επαρκής. Παράλληλα, τα οφέλη θα είναι σημαντικά τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την οικονομία, καθώς η μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται για τον φωτισμό της πόλης θα αποφέρει εξοικονόμηση πόρων για τον δήμο.

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα