Αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος: Δημοπρατείται η 4η εργολαβία, Βάρδα-Κυλλήνη

Όπως προανήγγειλε το ypodomes.com από χθες, προχωρά η διαδικασία για την 4η εργολαβία του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος που περιλαμβάνει το τμήμα Βάρδα-Κυλλήνη.

Το ποσό που δεσμεύτηκε είναι 70.710.000 (ποσό με ΦΠΑ)και αφορά έργα από τη Χ.Θ 37,5 μέχρι τη Χ.Θ. 46,5. Μέχρι σήμερα είναι η μεγαλύτερη σε κόστος εργολαβία από τις 4 που έχουν βγει στον αέρα.

Το επόμενο βήμα είναι η δημοσίευση της προκήρυξης της δημοπράτησης για το διαγωνισμό που θα γίνει περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τώρα στις 3 προηγούμενες εργολαβίες ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών, συμφερόντων Καλογρίτσα με εκπτώσεις που κυμάνθηκαν από 53%-57%.

Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει σε ένα περίπου χρόνο (πιθανόν μαζί και οι 8 εργολαβίες) καθώς εκκρεμεί η κατάθεση του Φακέλου Μεγάλου Έργου που θα ολοκληρωθεί και κατατεθεί προς έγκριση στην Ε.Ε. μέχρι τον Οκτώβριο προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξη του στο ΕΣΠΑ και το Ε.Π.ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ
α.Αυτ/μος Πάτρα -Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ. 37+500 μέχρι Χ.Θ. 46+500, μήκους 9km, το οποίο διαμορφώνεται με νέα χάραξη. Σημειώνεται ότι έχουν εκτελεστεί, κατά
τόπους, ημιτελείς χωματουργικές εργασίες από άλλον ανάδοχο.

β.Ανισόπεδος Κόμβος Κυλλήνης (Χ.Θ. 46+016).

γ.Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι & κάθετοι δρόμοι.

δ.Λοιπά σύνοδα έργα, δηλαδή έργα αποχέτευσης ομβρίων –
αποστράγγισης, έργα σήμανσης– ασφάλισης– περίφραξης, τεχνικά έργα (Άνω & Κάτω Διαβάσεις, οχετοί,
κ.λπ.), έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης– πυρόσβεσης, κ.λπ.

ε.Εργασίες που υπολείπονται στα κατασκευασμένα/ ημικατασκευασμένα τεχνικά (Άνω & Κάτω Διαβάσεις και οχετοί) για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους.

στ.Εργασίες πρασίνου.

ζ.Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων),
τεχνικών έργων (γεφυρών, Άνω και Κάτω Διαβάσεων, οχετών, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων, κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης
-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, αντλιοστάσιο, κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης – αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, κ.λπ

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com