Connect with us

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου: Αντικατάσταση οδικού φωτισμού με τεχνολογία LED

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο οδικός φωτισμός του «Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου» με συνολικό μήκος 122 χλμ., με συνολική εγκατεστημένη ισχύς 2,715 MW και με το πλήθος των φωτιστικών που αυτό συνεπάγεται, καλείται να καλύψει τις απαιτήσεις των 260 χλμ. της συνολικής του έκτασης.

Η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» είναι η παραχωρησιούχος εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση του τμήματος της ΠΑΘΕ Μαλιακός–Κλειδί». Το έργο έχει μήκος 230 χλμ. και εκτείνεται από τις Ράχες Μαλιακού (χιλιομετρική Θέση 240+300) έως το Κλειδί Ημαθίας (Χιλιομετρική Θέση 474+000).

Το έργο παραχώρησης αποτελείται από υφιστάμενα και νέα τμήματα και στην τελική του μορφή και ανάπτυξη θα εκτείνεται σε ένα μήκος 260 χιλιομέτρων (230 χλμ. αυτοκινητόδρομος και 30 χλμ εθνική οδός). Ο οδικός φωτισμός αποτελείται από περίπου 10.000 φωτιστικά Υψηλής Πίεσης Νατρίου (NaHP).

Ο φωτιζόμενος αυτοκινητόδρομος έχει συνολικό μήκος 121,9 χλμ. δηλαδή σε ποσοστό 52,9% επί του συνόλου, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2,715 MW.

Κατά συνέπεια το πλήθος των φωτιστικών συνεπάγεται, πρώτον μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, η οποία ανέρχεται σε 12,3GW/h ετησίως με συνολικό κόστος 1,3 εκ. ευρώ/έτος και δεύτερον, αυξημένο κόστος επιθεώρησης και συντήρησης, τόσο σε προσωπικό, όσο φυσικά και σε εξοπλισμό.

Αυτά ακριβώς τα στοιχεία αποτέλεσαν και το έναυσμα για την εταιρεία να προχωρήσει στην αναζήτηση τεχνολογικά σύγχρονων λύσεων ώστε να μειωθεί το κόστος φωτισμού χωρίς να πέσει το επίπεδο φωτισμού.

Πιλοτικό πρόγραμμα LED

Με στόχο την εύρεση οικονομικότερης λύσης η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2013 προχώρησε στην υλοποίηση ενός πιλοτικού Έργου που στόχο είχε να συγκρίνει την κατανάλωση ενέργειας των υφιστάμενων φωτιστικών Υψηλής Πίεσης Νατρίου (NaHP) με φωτιστικά νέας τεχνολογίας LED.

Το πιλοτικό έργο αφορούσε την αντικατάσταση 39 φωτιστικών Υψηλής Πίεσης Νατρίου με αντίστοιχα φωτιστικά τεχνολογίας LED στον ανισόπεδο κόμβο Λεπτοκαρυάς με σκοπό την σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας των δύο συστημάτων των υφιστάμενων φωτιστικών NaHP και των νέων LED.

Τα δύο δίκτυα διαμορφώθηκαν στο ίδιο γεωγραφικό σημείο με ίδια ισχύ και ταυτόχρονη αφή/σβέση. Καταγράφηκαν οι καταναλώσεις από τους μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ και διαπιστώθηκε μείωση της κατανάλωσης της τάξης του 40%. Η παρούσα μείωσης της κατανάλωσης προήλθε, χωρίς κάποια επιπλέον τεχνική εξοικονόμησης π.χ. Dimming, η άλλο σύστημα διαχείρισης της ενέργειας.

Έτσι τον Δεκέμβριο του 2014 ξεκίνησε το «LED Project» το οποίο αφορά την αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών του Αυτοκινητοδρόμου (10.000 φωτιστικά) με φωτιστικά νέας τεχνολογίας LED.

Για την διαδικασία ελέγχου και δοκιμών των φωτιστικών σωμάτων επιλέχτηκε ένα πεδίο δοκιμών στο οποίο έγιναν μετρήσεις που αφορούσαν την μέση λαμπρότητα, την διαμήκης και την κατακόρυφη ομοιομορφία καθώς και μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών όπως ισχύς, ένταση, συντελεστή ισχύος κ.λπ.

Στόχος των μετρήσεων των διαφόρων φωτιστικών είναι να βρεθεί η αποδοτικότερη και οικονομικότερη λύση. Η αντικατάσταση των φωτιστικών συνοδεύεται από ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης φωτισμού το οποίο θα ελέγχεται από το Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου και θα έχει την δυνατότητα αυτόματης κατηγοριοποίησης του Αυτοκινητοδρόμου ανάλογα με τον κυκλοφοριακό φόρτο με real time δεδομένα.

Στόχος του συστήματος αυτού είναι η περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του dynamic dimming καθώς και ο καλύτερος προγραμματισμός εργασιών συντήρησης.

Εξέλιξη του Έργου

Η προμήθεια των 10.000 φωτιστικών LED και των Pillar controllers είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016. Εντός του 2017 αναμένονται να ολοκληρωθούν η κατασκευή του δικτύου οπτικής ίνας κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου που έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 87%, οι μετρητές κυκλοφορίας που έχουν εγκατασταθεί σε ποσοστό 75% κατά μήκος του έργου και τέλος, το κεντρικό «Energy Management Software» (EMS) που η διασύνδεση του με τα κυκλοφοριακά δεδομένα αναμένεται να ολοκληρωθεί και αυτή εντός του 2017.

Έτσι αυτό που αναμένεται να πάρουμε ως αποτέλεσμα με την ολoκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, είναι ότι ο συνδυασμός LED φωτισμού+EMS+κυκλοφοριακά δεδομένα, θα μετατρέψει τον αυτοκινητόδρομο σε μια έξυπνη υποδομή (Smart Infrastructure). Κι αυτό γιατί σε πραγματικό χρόνο πλέον, θα εξυπηρετεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

1. Θα δίνει πληροφορίες για την κατάσταση κάθε φωτιστικού.
2. Θα παρέχει πληροφορίες για το επίπεδο φωτισμού.
3. Θα πραγματοποιεί την μέτρηση κυκλοφορίας ανά τμήμα.
4. θα κάνει κατηγοριοποίηση ανά τμήμα
5. Θα αναπροσαρμόζει το επιπέδου φωτισμού ανά τμήμα, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση του.

Συμπερασματικά

Με την ολοκλήρωση του project αναμένεται η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε ποσοστό της τάξης του 65% με 70% σε σχέση με σήμερα. Θα μειωθεί το κόστος επιθεώρησης ενώ επιπλέον, θα μειωθεί και το κόστος συντήρησης, αφού θα υπάρχει πια η δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης στον προγραμματισμό της, με αποτέλεσμα και το τμήμα συντήρησης στο σύνολο των εργασιών του να έχει τη δυνατότητα ακόμη καλύτερου προγραμματισμού. Και φυσικά η μείωση εκπομπών CO2 προς το περιβάλλον, που είναι επ’ ωφελεία όλων μας.

*Ο  Δημήτρης Κουσκουρίδης, είναι Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Βορείου Τομέα, της εταιρίας «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»

Advertisement

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα