Connect with us

Αφιερώματα

Αφιέρωμα ΝΟΗΣΙΣ: Ένα καινοτομικό κτίριο, φιλικό προς το περιβάλλον

Avatar

Δημοσιεύθηκε

στις

Το κτίριο που στεγάζεται σήμερα το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», κατασκευάστηκε κατά τα έτη 2002-2004 με στόχο την μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση και την ελάχιστη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον.

Στόχος της ορθολογικής σχεδίασης του κτιρίου ήταν η δημιουργία βέλτιστων συνθηκών άνεσης στους χώρους των επισκεπτών και των εργαζομένων, με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν οι θερμικές ιδιότητες του κελύφους του, ο προσανατολισμός και η χωροθέτησή του στον ενεργειακό ιστό της πόλης.

Στον σχεδιασμό του κτιρίου λήφθηκαν υπόψη οι βασικές τοπικές συνιστώσες που διαμορφώνουν το μικροκλίμα. Τα σημαντικότερα κλιματικά στοιχεία που διαμόρφωσαν τον ενεργειακό σχεδιασμό είναι η θερμοκρασία του αέρα, η ηλιακή ακτινοβολία, η υγρασία και ο άνεμος.


Η ενεργειακή μελέτη του κτιρίου
Η μελέτη επικεντρώθηκε κυρίως σε:

– Ανάλυση μικροκλιματικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

– Έλεγχο της θερμικής συμπεριφοράς κάθε χώρου του κέντρου και ιδιαίτερα του φουαγιέ, που παρουσιάζει λόγω αρχιτεκτονικών ιδιοτήτων, αυξημένες τιμές ενεργειακής ζήτησης σε ψύξη.

– Έλεγχο του φυσικού φωτισμού των εσωτερικών χώρων, μετά την εφαρμογή συστημάτων υαλοστασίων τόσο για τα κατακόρυφα όσο και για τα οριζόντια ανοίγματα με υαλοπίνακες βελτιωμένων θερμικών ιδιοτήτων.

Για την ενεργειακή ανάλυση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν υπολογιστικά εργαλεία και ειδικά προγράμματα, μαθηματικά μοντέλα και στατιστικά κλιματικά δεδομένα από θερμικούς και βιοκλιματικούς χάρτες της περιοχής.

Επίσης λήφθηκαν υπόψη φυσικά φαινόμενα που αφορούν:

Στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο αναφέρεται στην μετατροπή της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα και την παγίδευση αυτής μέσα στο χώρο ως θερμική ενέργεια.

Στην αποθήκευση της θερμικής ενέργειας στη θερμική μάζα του κτιρίου, λόγω της αποθηκευτικής ικανότητας όλων των συνιστωσών του κελύφους

Η εξαγωγή συμπερασμάτων, τεχνικών προδιαγραφών και υπολογισμών προέκυψε κατόπιν δυναμικής θερμικής προσομοίωσης. Με τη χρήση ειδικού λογισμικού , στο οποίο έγινε εισαγωγή των δεδομένων, καθώς και με την αξιοποίηση των υπαρχουσών βιβλιοθηκών υλικών και στοιχείων, προσδιορίστηκαν τα θερμικά φορτία και οι ενεργειακές απώλειες. Έτσι, επιλέχθηκαν οι ιδανικές λύσεις για την ποιότητα και το είδος των υλικών και των τεχνικών ενεργειακών λύσεων.

Καινοτόμες επεμβάσεις
Στο κτίριο ενσωματώθηκαν οι παρακάτω καινοτόμες επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και φιλικότερης συμπεριφοράς προς το περιβάλλον :

1. Προσανατολισμός κτιρίου με υπολογισμό των διαστάσεων των ανοιγμάτων ώστε ο φωτισμός του κτιρίου να είναι φυσικός και οι ανάγκες φωτισμού του κτιρίου να καλύπτονται από το φώς του ήλιου σε ποσοστό τουλάχιστον 70%.

2. Εφαρμογή βελτιωμένων συστημάτων υαλοστασίων τόσο στα οριζόντια όσο και στα κατακόρυφα διαφανή στοιχεία με υαλοπίνακες, αλλά και άλλα υλικά βελτιωμένων θερμικών ιδιοτήτων. Στόχος ήταν η μείωση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και η αποφυγή θάμβωσης, ιδιαίτερα σους χώρους που φέρουν μεγάλης επιφάνειας οριζόντια ανοίγματα.

3. Εφαρμογή βελτιωμένου συστήματος τεχνητού αερισμού με ανοιγοκλεινόμενα ηλεκτρικά παράθυρα με στόχο την απαγωγή του θερμού αέρα που εγκλωβίζεται στα υψηλότερα επίπεδα ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, το φυσικό δροσισμό των χώρων και τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του συστήματος ψύξης.

4. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος διαχείρισης τεχνητού φωτισμού (BUS) με χρήση αισθητήρων μέτρησης φωτεινής στάθμης και λειτουργίας χρονοπρογραμμάτων. Το ζητούμενο είναι η βέλτιστη διαχείριση της κατανάλωσης και η μακροζωία των πηγών φωτισμού.

5. Εφαρμογή φυτεμένου δώματος (green building), με στόχο την βελτίωση των συνθηκών άνεσης στους χώρους πάνω από τους οποίους εφαρμόζεται, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Λειτουργεί ως θερμομονωτική επιφάνεια και δεν προσβάλλει αισθητικά το περιβάλλον.

6. Φωτοβολταικός σταθμός παραγωγής ενέργειας, επιφάνειας 200 τ.μ. που παράγει 30.000 KWh ετησίως και αναλογικά καλύπτει το – της ενεργειακής ζήτησης σε φωτισμό, δεδομένου ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις του κτιρίου για την τροφοδοσία των ενεργειακών αναγκών του Πλανηταρίου.

7. Σύστημα κεντρικού ελέγχου κτιρίου ( Β.Μ.S.) μεσω του οποίου ελέγχονται και προγραμματίζονται αυτόματα, βασικά συστήματα του κτιρίου όπως η θέρμανση και ο κλιματισμός, οι μετασχηματιστές του Υποσταθμού Μέσης Τάσης, το σύστημα πυρανίχνευσης και φωτισμού. Το σύστημα αυτό που αποτελείται από πολλά χιλιόμετρα καλωδίων, πλακέτες, ηλεκτρικούς διακόπτες και μοτέρ, επιτρέπει στον διαχειριστή να ελέγχει ή να προγραμματίζει μέσω ενός Η/Υ όλες τις ενεργειακές ανάγκες κτιρίου. Έτσι, αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, τα συστήματα αυτοπροστατεύονται από φθορές και αντέχουν στο χρόνο.

8. Διερεύνηση της επίδρασης θερμοεπικαλύψεων και της ρευστοδυναμικής μεταξύ των οριζόντιων ανοιγμάτων πάνω από το χώρο του φουαγιέ με εγκατάσταση υλικών όπως θερμοδυναμικών πανέλων και θερμικών υαλοπινάκων που τοποθετήθηκαν και διαστασιολογήθηκαν έτσι ώστε να «συνεργάζονται» για το βέλτιστο ενεργειακό αποτέλεσμα

9. Χρωματισμοί τελικών εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών και πλαισίων με εφαρμογή οικολογικών χρωμάτων, υψηλής ανακλαστικότητας και χαμηλής θάμβωσης στις επιφάνειες της οροφής του Μουσείου και χαμηλότερης ανακλαστικότητας στους τοίχους και στα δάπεδα.

10. Εφαρμογή και τοποθέτηση κατάλληλων οικοδομικών υλικών για τη βέλτιστη θερμική συμπεριφορά και αντοχή του κτιρίου όπως η χρήση πωρόλιθων και μονωτικών υλικών σε συγκεκριμένες ενεργειακές εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου.

11. Μοναδικό σύστημα αποθήκευσης ψυκτικής ενέργειας με χρήση αποθηκευτικών δεξαμενών.

Η ψύξη του κτιρίου παρέχεται από δύο συμβατικούς αερόψυκτους ψύκτες μειωμένης ψυκτικής ενέργειας σε σχέση με τα απαιτούμενα σε περιόδους αιχμής θερμικά φορτία. Οι ψύκτες παράγουν ψύξη ελεγχόμενα και ανάλογα με τη ζήτηση, με σχεδόν σταθερούς ρυθμούς καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου. Κατά την διάρκεια της νύχτας ή σε περιόδους μικρών φορτίων -όπου η παραγωγή μπορεί να υπερκαλύψει τη ζήτηση- η ψύξη αποθηκεύεται στις δεξαμενές που χρησιμοποιούν διάλυμα νερού-γλυκόλης ως μέσο αποθήκευσης εγκλωβίζοντας μεγάλα ποσά ψύξης και χτίζοντας πάγο ( χρήση λανθάνουσας θερμότητας). Τα ποσά αυτά τα αποδίδουν στο δίκτυο σε περίπτωση ζήτησης, εξασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών σε περιόδους αιχμής (μεσημεριανές ώρες). Αυτή η μειωμένη λειτουργία των ψυκτών σε περιόδους αιχμής, όπου είναι ιδιαίτερα αυξημένο και το κόστος χρήσης κιλοβατώρας, παρέχει μειωμένη ηλεκτρική κατανάλωση και σημαντικά οικονομικά οφέλη σε ποσοστό 25%. Επίσης, οι δεξαμενές συμβάλλουν στην ξεκούραστη λειτουργία των ψυκτών και βελτιώνουν τουλάχιστο κατά 30% την οικολογική συμπεριφορά του συστήματος, σε σχέση με τα συμβατικά.

12. Εγκατάσταση συστημάτων λεβητών και καυστήρων που λειτουργούν με φυσικό αέριο και συμβάλλουν με τη μέγιστη ενεργειακή τους απόδοση στην μειωμένη εκπομπή ρύπων σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά συστήματα πετρελαίου.

13. Εγκατάσταση μετασχηματιστών ξηρού τύπου τελευταίας τεχνολογίας, με ενεργειακή απόδοση ενεργού- αέργου ισχύος πάνω από 90% και υψηλής ποιότητας πεδίο αντιστάθμισης και κατανομής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μην καταναλώνεται άσκοπα άχρηστη και βλαβερή ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο διανομής ρεύματος στο κτίριο.

Τα παραπάνω συστήματα και εγκαταστάσεις είναι πρωτοποριακά και καινοτόμα και συμβάλλουν στο φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα του κέντρου, μειώνοντας σε ποσοστό περίπου 50% τις εκπομπές ρύπων αερίων θερμοκηπίου, σε σχέση με ένα αντίστοιχο συμβατικό κτίριο. Έτσι, το κτίριο του ΝΟΗΣΙΣ κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα των πιο οικολογικών κτιρίων στα Βαλκάνια και πολύ ψηλά στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή λίστα ενεργειακών κτιρίων .

Γράφουν οι: Α. Κοντονικολάου – Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Β. Μάτσος – Τμημ/χης Πληροφορικής & Ειδικών Εξοπλισμών

Πηγή: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών ΝΟΗΣΙΣ: http://www.noesis.edu.gr


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

image_print

Αφιερώματα

Τα 18 μεγαλύτερα υπό κατασκευή έργα της χώρας

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

έργα

Από το ypodomes.com έχουμε πολλές φορές παρουσιάσει τα μεγαλύτερα σε κόστος έργα σε κατασκευή. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί τα έργα αλλάζουν. Κάποια προστίθενται, κάποια αφαιρούνται από τη λίστα. Με το ΕΣΠΑ 2014-2020 να είναι σε πλήρη εξέλιξη και να προσθέτει ήδη νέα έργα σε αυτό τον κατάλογο, βλέπουμε ότι πολλά έργα είναι σε πολλή προχωρημένη φάση και πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα στο τρέχων έτος. Πολλά από αυτά είναι στην πρώτη δεκάδα των μεγάλων έργων της χώρας μας.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε τα 18 μεγαλύτερα (από άποψη κόστους) υπό κατασκευή έργα στην Ελλάδα. Η κατάταξη τους έχει ως παρακάτω:

198.Κάθετος Εγνατίας Ξάνθη-Σύνορα, τμήμα Δημαριό-Σύνορα: 50εκατ.ευρώ. Σε φάση προχωρημένων έργων. Πιθανή λειτουργία  το 2020.

17.Επέκταση Τραμ Φάληρο-Πειραιάς: 95εκατ.ευρώ. Σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων. Πιθανή λειτουργία μέχρι το Φθινόπωρο.

16.ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας: 113εκατ.ευρώ. Σε φάση προχωρήμενων έργων. Πιθανή λειτουργία το 2020.

15.Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο:  120εκατ.ευρώ. Η σύμβαση έχει υπογραφεί όμως τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει γιατί αναμένεται η έγκριση από την DG Comp. Έχει χωριστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει το 202-23.

14.Σιδηροδρομική Σήραγγα Σεπολίων: 150εκατ.ευρώ. Πρόκειται για έργο που θα ολοκληρωθεί μετά το 2023.

13.Έργα Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου: 150εκατ.ευρώ. Θα ολοκληρωθεί το 2020 (απαιτείται και νέα εργολαβία για τη δημιουργία παράκτιου πάρκου).

12.Σιδηροδρομικό έργο υποδομής τμήματος Ψαθόπυργος-Ρίο: 215εκατ.ευρώ. Σε φάση προχωρημένων έργων.

11.Σιδηροδρομικό έργο ολοκλήρωσης τμήματος Κιάτο-Ροδοδάφνη: 275εκατ.ευρώ: Εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία τον Απρίλιο.

 

Tα 10 μεγαλύτερα έργα υποδομής που κατασκευάζονται αυτή την εποχή στην Ελλάδα είναι τα παρακάτω:

10.Αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος: 300εκατ.ευρώ: Εδώ υπάρχει αναμονή. Έχουν υπογραφεί 5 εργολαβίες.  Χρονικός ορίζοντας  ολοκλήρωσης άγνωστος προς το παρόν.

9.Νότιο Τμήμα Αυτοκινητόδρομου Ε65- Λαμία-Ξυνιάδα: 300εκατ.ευρώ: Τα έργα εκκίνησαν στις αρχές του 2019 και σύμφωνα με τη σύμβαση θα διαρκέσουν 36 μήνες, δηλαδή μέχρι τις αρχές του 2022.

8.Σιδηροδρομικό έργο αναβάθμισης τμήματος Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος: 315εκατ.ευρώ: Σε φάση ολοκλήρωσης.

7.Έργα αναβάθμισης στα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια: 340εκατ.ευρώ. Κάποια αεροδρόμια έχουν ήδη ολοκληρωθεί (όπως αυτό της Ζακύνθου ή του Ακτίου, της Ρόδου, της Κεφαλονιάς κ.α.). Στο σύνολο τους θα ολοκληρωθούν σταδιακά μέχρι το 2021.

6.Νέο Αεροδρόμιο Καστέλι Ηρακλείου: 500εκατ.ευρώ: Σε φάση εκκίνησης του κυρίως έργου. Χωρίς να υπολογίζουμε τυχόν καθυστερήσεις από αρχαιολογικά-απαλλοτριώσεις θα ολοκληρωθεί το 2025.

5.Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλάδος Πατρίκιος-Μίκρα: 500εκατ.ευρώ: Θα λειτουργήσει το 2023.

4. Μετρό Αθήνας: Επέκταση Γραμμής 3 Αγία Μαρίνα-Δημοτικό Θέατρο: 660εκατ.ευρώ: Θα λειτουργήσει σταδιακά από το 2020 μέχρι το 2022.

3.Βασική Γραμμή Μετρό Θεσσαλονίκης: 1,1 δισ.ευρώ: Θα λειτουργήσει το 2023.

2.Νέα Λιγνιτική Μονάδα Πτολεμαϊδα: 5 1,4 δισ.ευρώ: Θα λειτουργήσει το 2020.

1.Αγωγός ΤΑΡ: 1,5δισ.ευρώ. Η ολοκλήρωση αναμένεται το 2020, η λειτουργία το 2022.

Αυτό που παρατηρούμε είναι πως σε αυτή τη χρονική στιγμή τα κυρίαρχα μεγάλα έργα στη χώρα είναι σταθερής τροχιάς (σιδηροδρομικά και έργα Μετρό) ενώ τις δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν έργα ενέργειας.

Στο επόμενο διάστημα, που αφορά τους επόμενους 6-12 μήνες αυτή η λίστα πρόκειται να αλλάξει καθώς κάποια έργα ολοκληρώνονται αλλά κάποια άλλα έργα θα τα δούμε να εισέρχονται. Νέα και πολυαναμενόμενα έργα είναι η Υποθαλάσσια Ζέυξη Σαλαμίνας-Περάματος, η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, τα έργα ηλεκτροκίνησης Κιάτο-Ροδοδάφνη και Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και η εργολαβία-σκούπα της Αμβρακίας Οδού.

Γενικά φέτος είναι μία χρονιά στην οποία βλέπουμε σημαντικές ανακατατάξεις στην διαβάθμιση των μεγάλων έργων με κυρίαρχο στοιχείο πλέον την απουσία πολλών μεγάλων οδικών έργων, καθώς αυτά σε σημαντικό βαθμό έχουν υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί.

image_print
συνέχεια ανάγνωσης

Αφιερώματα

Αναβάθμιση αεροδρομίου “Μακεδονία”, ποιο είναι το έργο της χρονιάς, τι λένε οι πρωταγωνιστές

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Μακέτα Αεροδρομίου Μακεδονία

Σε μεγάλο νικητή αναδείχθηκαν τα έργα αναβάθμισης του Αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, “Μακεδονία”. Μετά από τη διαδικτυακή ψηφοφορία που πραγματοποίησε το ypodomes.com για όλο τον Δεκέμβριο προκειμένου να αναδειχθεί το ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 για το ypodomes.com, αναδείχθηκε πρώτο στις προτιμήσεις των αναγνωστών. Ποιο είναι όμως αυτό το έργο; Ποια η συμβολή του στην καθημερινότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών;

O νέος αεροσταθμός του “Μακεδονία”, εκσυγχρονίζει και διπλασιάζει τους διαθέσιμους χώρους του αεροδρομίου, αυξάνοντας γεωμετρικά τις δυνατότητες του στην διακίνηση επιβατών. Επιπρόσθετα, με την ανακαίνιση και του υφιστάμενου αεροσταθμού, θα επιτευχθεί η συνολική αναβάθμιση του τερματικού σταθμού και η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει ένα αντάξιο της ιστορίας της, διεθνές αεροδρόμιο.

Πως φτάσαμε εδώ; Μέσω διεθνούς διαγωνισμού παραχώρησης για 40 χρόνια από το ΤΑΙΠΕΔ, που συμπεριέλαβε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονικής μαζί με άλλα 14. Από αυτή τη διαδικασία παραχωρησιούχος και υπεύθυνη διαχείρισης και εκμετάλλευσης, αναδείχθηκε η Fraport Greece.

ALEXANDER ZINELL

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport Greece, Αλεξάντερ Τσινέλ, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα δήλωσε: “Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους αναγνώστες του ypodomes.com για την αναγνώριση και βράβευση του υπό κατασκευή νέου τερματικού σταθμού στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ως το σημαντικότερο κατασκευαστικό έργο στην Ελλάδα.

Είμαστε περήφανοι που το σχέδιο μας για την αναβάθμιση του αεροδρομίου στη Θεσσαλονίκη απολαμβάνει τόσο μεγάλη αποδοχή. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου έτσι ώστε μόλις αυτό τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των χρηστών. Η νέα δεκαετία ξημέρωσε για την Ελλάδα με 9 νέα αεροδρόμια ενώ τα υπόλοιπα 5 αναμένεται να ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Έχω την πεποίθηση ότι με τις νέες μας υποδομές αλλά και την επιχειρησιακή μας ικανότητα ότι θα αποτελέσουμε και εμείς κομμάτι της εθνικής προσπάθειας για τη δημιουργία συνθηκών ευημερίας για τη χώρα»

ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΕΤΗΣ

Τα έργα ανέλαβε η ελληνική εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ, που ως μέλος της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ομίλους της χώρας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, Πέτρος Σουρέτης μιλώντας στο ypodomes.com σημείωσε πως “Η ανάδειξη του νέου αεροσταθμού της Fraport Greece του ιστορικού αεροδρομίου Μακεδονία σε έργο της χρονιάς για το 2019 είναι αποτέλεσμα της ομαδικής προσπάθειας της υψηλής τεχνογνωσίας, δυναμικότητας και επαγγελματισμού της Intrakat. Ενός έργου που αποτελεί από κατασκευαστικής πλευράς ένα τεράστιο εγχείρημα καθώς περιλαμβάνει την
κατασκευή τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, σε διάστημα 30 περίπου μηνών χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του αεροδρομίου. Ευχαριστούμε θερμά τους αναγνώστες του ypodomes.com για την επιλογή τους”.

ΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ

Η αποκρατικοποίηση του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, “Μακεδονία”, αποτέλεσε στρατηγικό στόχο από την αρχή της σφοδρής κρίσης της χώρας. Έχοντας ήδη την επιτυχημένη εμπειρία από το αεροδρόμιο της Αθήνας, το “Μακεδονία” θεωρήθηκε εξ αρχής η κορωνίδα των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που εισήλθαν σε διαγωνισμό παραχώρησης.

Το ΤΑΙΠΕΔ, ξεκίνησε το διαγωνισμό μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τη χώρα αλλά πάρα ταύτα, συγκέντρωσε το διεθνές ενδιαφέρον. Το ποσό δε που συγκέντρωσε από τη συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση (1,4δισ.ευρώ), παραμένει μέχρι σήμερα, το υψηλότερο που έχει επιτευχθεί.

Ο Άρης Ξενόφος, εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, μίλησε στο ypodomes.com για αυτή τη μεγάλη διάκριση. “Η παραχώρηση της λειτουργίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Fraport Greece είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του ΤΑΙΠΕΔ, όχι μόνο για το οικονομικό της όφελος
(1,2 δισ. ευρώ εφάπαξ τίμημα και εκτιμώμενη συνολική αξία της παραχώρησης που προσεγγίζει τα 10 δισ. ευρώ), αλλά και για την νέα προοπτική που δημιούργησε για τις υποδομές της χώρας μας και για τον τουρισμό.

Η εικόνα των αεροδρομίων αλλάζει και οι υπηρεσίες αναβαθμίζονται. Οι επιβάτες το διαπιστώνουν αυτό μέρα με τη μέρα και οι αναγνώστες του ypodomes.com το επικροτούν, βραβεύοντας τα έργα αναβάθμισης του αεροδρομίου Μακεδονία ως «Έργο της Χρονιάς 2019».

Είναι χαρά και τιμή για όλους εμάς στο ΤΑΙΠΕΔ να γνωρίζουμε ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα που υλοποιούμε προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των πολιτών τυγχάνει της αποδοχής της κοινής γνώμης. Είναι σημαντικό να επενδύουν στη χώρα μας μεγάλοι ξένοι και εγχώριοι επενδυτές, να ενεργοποιούνται σημαντικά κεφάλαια, όπως στην περίπτωση της Fraport Greece και αυτές οι επενδύσεις να έχουν θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία. Σε αυτή την προοπτική οι επενδυτές θα βρουν στο ΤΑΙΠΕΔ την αναγκαία υποστήριξη, ώστε να ξεδιπλώσουν τον αναπτυξιακό τους σχεδιασμό με μεγαλύτερη ευκολία και αποτελεσματικότητα, με το Ταμείο να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ αυτών και του δημοσίου.

Όσον αφορά τους πολίτες, να γνωρίζουν ότι το ΤΑΙΠΕΔ παρακολουθεί και ελέγχει την εξέλιξη όλων των συμβάσεων, όπως και στην περίπτωση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, ώστε οι επενδυτές να είναι συνεπείς με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου.

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Το βραβείο για το ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019, θα απονεμηθεί στις 10 Ιουνίου 2020, στα πλαίσια του ITC 2020-4ο Συνέδριο Υποδομών-Μεταφορών. Θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 10-11 Ιουνίου. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα καλεστούν εκπρόσωποι της Fraport Greece, της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, του υπουργείου ΥΠΟΜΕ και του ΤΑΙΠΕΔ να παραλάβουν το βραβείο και να μιλήσουν για αυτό το πολύ σημαντικό έργο υποδομής της χώρας

image_print
συνέχεια ανάγνωσης

Αφιερώματα

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019, τα έργα αναβάθμισης του Αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019

Ολοκληρώθηκε προχθές 31 Δεκεμβρίου 2019 η μεγάλη online ψηφοφορία του ypodomes.com για την ανάδειξη του ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019. Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή και οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Σχεδόν 6.500 ψήφοι και πάνω από 45.000 views πιστοποιούν το μεγάλο ενδιαφέρον των αναγνωστών μας, σε ένα διαγωνισμό που τείνει να γίνει θεσμός.

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019, ανακηρύσσεται το έργο αναβάθμισης του Αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης “Μακεδονία”. Κατάφερε να συγκεντρώσει το 43,5% των ψήφων επικρατώντας έναντι των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων έργων.

Από την αρχή της ψηφοφορίας το έργο του αεροδρομίου Μακεδονία έδειξε πως θα πρωταγωνιστεί στην ψηφοφορία. Ξεκίνησε ως ένα ντέρμπι με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτης, την τελευταία εβδομάδα, πήρε κεφάλι και βγήκε πρώτο με 800 ψήφους διαφορά από το δεύτερο, συγκεντρώνοντας 2.827 ψήφους.

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019

ΤΟ ΝΙΚΗΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟ

Τα έργα αναβάθμισης του αεροδρομίου Μακεδονία, ξεκίνησαν το 2018 και αφορούν στην κατασκευή ενός νέου αεροσταθμού 30.988 m2 και δημιουργία της πρόσβασης, την ανακαίνιση του υπάρχοντος τερματικού σταθμού, ένα νέο πυροσβεστικό σταθμό, την επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ή σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο, την αναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών, την ανακαίνιση του οδοστρώματος της χώρους προσγείωσης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών, την εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών, την κατά 47% αύξηση των σταθμών Check-in (από 30 σε 44), την κατά 75% αύξηση των ζωνών παραλαβής αποσκευών (από 4 σε 7), την κατά 50% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 16 σε 24) και τον διπλασιασμό των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου από 6 σε 12.

Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης μέσα στο 2020, το αεροδρόμιο Μακεδονία αυξάνει τη χωρητικότητα του κατά 100%, διαθέτοντας πλέον τις υποδομές για περισσότερες προσεγγίσεις πολλών  τύπων αεροσκαφών και μετατρέπεται σε ένα μεγάλο συγκοινωνιακό κόμβο της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης αναδεικνύοντας τον μητροπολιτικό ρόλο της Θεσσαλονίκης στις μεταφορές.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

Οι φετινοί νικητές του ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019, για το έργο αναβάθμισης του Αεροδρομίου Μακεδονία,   είναι η Fraport Greece ως η παραχωρησιούχος εταιρεία και αναθέτουσα αρχή και η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ως η εταιρεία που ανέλαβε την εργολαβία αυτή. Βραβείο επίσης θα παραλάβουν το Υπουργείο Υποδομών, ως ο ιδιοκτήτης της υποδομής κα το ΤΑΙΠΕΔ ως η υπεύθυνη αρχή ιδιωτικοποίησης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Θεσσαλονίκης.

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Το βραβείο για το ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019, θα απονεμηθεί στις 10 Ιουνίου 2020, στα πλαίσια του ITC 2020-4ο Συνέδριο Υποδομών-Μεταφορών. Θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών 10-11 Ιουνίου.  Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα καλεστούν εκπρόσωποι της Fraport Greece, της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, του υπουργείου ΥΠΟΜΕ και του ΤΑΙΠΕΔ να παραλάβουν το βραβείο και να μιλήσουν για αυτό το πολύ σημαντικό έργο υποδομής της χώρας.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Σε θεσμό μετατρέπεται η διαδικασία ανάδειξης του ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ. Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των αναγνωστών και οι χιλιάδες ψήφοι, αναδεικνύουν την μεγάλη δυναμική του γεγονότος. Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου και ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου. Τα 5 κορυφαία έργα που τέθηκαν στη διαδικασία ψηφοφορίας από το κοινό προήλθαν σαν αποτέλεσμα προηγούμενης επιλογής μέσα από μία δεξαμενή 20 υποψήφιων έργων  από δημοσιογράφους του ρεπορτάζ των υποδομών.  Άξιος διεκδικητής υπήρξε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτης, έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Εξαιρετική παροουσία είχαν και τα έργα ολοκλήρωσης του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης, ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου και ολοκλήρωσης του Προβλήτα ΙΙΙ στο λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε παρακάτω την τελική κατάταξη:

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019

 

image_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα