Connect with us

Αφιερώματα

Αφιέρωμα ΝΟΗΣΙΣ: Ένα καινοτομικό κτίριο, φιλικό προς το περιβάλλον

Avatar

Δημοσιεύθηκε

στις

Το κτίριο που στεγάζεται σήμερα το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», κατασκευάστηκε κατά τα έτη 2002-2004 με στόχο την μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση και την ελάχιστη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον.

Στόχος της ορθολογικής σχεδίασης του κτιρίου ήταν η δημιουργία βέλτιστων συνθηκών άνεσης στους χώρους των επισκεπτών και των εργαζομένων, με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν οι θερμικές ιδιότητες του κελύφους του, ο προσανατολισμός και η χωροθέτησή του στον ενεργειακό ιστό της πόλης.

Στον σχεδιασμό του κτιρίου λήφθηκαν υπόψη οι βασικές τοπικές συνιστώσες που διαμορφώνουν το μικροκλίμα. Τα σημαντικότερα κλιματικά στοιχεία που διαμόρφωσαν τον ενεργειακό σχεδιασμό είναι η θερμοκρασία του αέρα, η ηλιακή ακτινοβολία, η υγρασία και ο άνεμος.


Η ενεργειακή μελέτη του κτιρίου
Η μελέτη επικεντρώθηκε κυρίως σε:

– Ανάλυση μικροκλιματικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

– Έλεγχο της θερμικής συμπεριφοράς κάθε χώρου του κέντρου και ιδιαίτερα του φουαγιέ, που παρουσιάζει λόγω αρχιτεκτονικών ιδιοτήτων, αυξημένες τιμές ενεργειακής ζήτησης σε ψύξη.

– Έλεγχο του φυσικού φωτισμού των εσωτερικών χώρων, μετά την εφαρμογή συστημάτων υαλοστασίων τόσο για τα κατακόρυφα όσο και για τα οριζόντια ανοίγματα με υαλοπίνακες βελτιωμένων θερμικών ιδιοτήτων.

Για την ενεργειακή ανάλυση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν υπολογιστικά εργαλεία και ειδικά προγράμματα, μαθηματικά μοντέλα και στατιστικά κλιματικά δεδομένα από θερμικούς και βιοκλιματικούς χάρτες της περιοχής.

Επίσης λήφθηκαν υπόψη φυσικά φαινόμενα που αφορούν:

Στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο αναφέρεται στην μετατροπή της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα και την παγίδευση αυτής μέσα στο χώρο ως θερμική ενέργεια.

Στην αποθήκευση της θερμικής ενέργειας στη θερμική μάζα του κτιρίου, λόγω της αποθηκευτικής ικανότητας όλων των συνιστωσών του κελύφους

Η εξαγωγή συμπερασμάτων, τεχνικών προδιαγραφών και υπολογισμών προέκυψε κατόπιν δυναμικής θερμικής προσομοίωσης. Με τη χρήση ειδικού λογισμικού , στο οποίο έγινε εισαγωγή των δεδομένων, καθώς και με την αξιοποίηση των υπαρχουσών βιβλιοθηκών υλικών και στοιχείων, προσδιορίστηκαν τα θερμικά φορτία και οι ενεργειακές απώλειες. Έτσι, επιλέχθηκαν οι ιδανικές λύσεις για την ποιότητα και το είδος των υλικών και των τεχνικών ενεργειακών λύσεων.

Καινοτόμες επεμβάσεις
Στο κτίριο ενσωματώθηκαν οι παρακάτω καινοτόμες επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και φιλικότερης συμπεριφοράς προς το περιβάλλον :

1. Προσανατολισμός κτιρίου με υπολογισμό των διαστάσεων των ανοιγμάτων ώστε ο φωτισμός του κτιρίου να είναι φυσικός και οι ανάγκες φωτισμού του κτιρίου να καλύπτονται από το φώς του ήλιου σε ποσοστό τουλάχιστον 70%.

2. Εφαρμογή βελτιωμένων συστημάτων υαλοστασίων τόσο στα οριζόντια όσο και στα κατακόρυφα διαφανή στοιχεία με υαλοπίνακες, αλλά και άλλα υλικά βελτιωμένων θερμικών ιδιοτήτων. Στόχος ήταν η μείωση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και η αποφυγή θάμβωσης, ιδιαίτερα σους χώρους που φέρουν μεγάλης επιφάνειας οριζόντια ανοίγματα.

3. Εφαρμογή βελτιωμένου συστήματος τεχνητού αερισμού με ανοιγοκλεινόμενα ηλεκτρικά παράθυρα με στόχο την απαγωγή του θερμού αέρα που εγκλωβίζεται στα υψηλότερα επίπεδα ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, το φυσικό δροσισμό των χώρων και τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του συστήματος ψύξης.

4. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος διαχείρισης τεχνητού φωτισμού (BUS) με χρήση αισθητήρων μέτρησης φωτεινής στάθμης και λειτουργίας χρονοπρογραμμάτων. Το ζητούμενο είναι η βέλτιστη διαχείριση της κατανάλωσης και η μακροζωία των πηγών φωτισμού.

5. Εφαρμογή φυτεμένου δώματος (green building), με στόχο την βελτίωση των συνθηκών άνεσης στους χώρους πάνω από τους οποίους εφαρμόζεται, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Λειτουργεί ως θερμομονωτική επιφάνεια και δεν προσβάλλει αισθητικά το περιβάλλον.

6. Φωτοβολταικός σταθμός παραγωγής ενέργειας, επιφάνειας 200 τ.μ. που παράγει 30.000 KWh ετησίως και αναλογικά καλύπτει το – της ενεργειακής ζήτησης σε φωτισμό, δεδομένου ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις του κτιρίου για την τροφοδοσία των ενεργειακών αναγκών του Πλανηταρίου.

7. Σύστημα κεντρικού ελέγχου κτιρίου ( Β.Μ.S.) μεσω του οποίου ελέγχονται και προγραμματίζονται αυτόματα, βασικά συστήματα του κτιρίου όπως η θέρμανση και ο κλιματισμός, οι μετασχηματιστές του Υποσταθμού Μέσης Τάσης, το σύστημα πυρανίχνευσης και φωτισμού. Το σύστημα αυτό που αποτελείται από πολλά χιλιόμετρα καλωδίων, πλακέτες, ηλεκτρικούς διακόπτες και μοτέρ, επιτρέπει στον διαχειριστή να ελέγχει ή να προγραμματίζει μέσω ενός Η/Υ όλες τις ενεργειακές ανάγκες κτιρίου. Έτσι, αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, τα συστήματα αυτοπροστατεύονται από φθορές και αντέχουν στο χρόνο.

8. Διερεύνηση της επίδρασης θερμοεπικαλύψεων και της ρευστοδυναμικής μεταξύ των οριζόντιων ανοιγμάτων πάνω από το χώρο του φουαγιέ με εγκατάσταση υλικών όπως θερμοδυναμικών πανέλων και θερμικών υαλοπινάκων που τοποθετήθηκαν και διαστασιολογήθηκαν έτσι ώστε να «συνεργάζονται» για το βέλτιστο ενεργειακό αποτέλεσμα

9. Χρωματισμοί τελικών εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών και πλαισίων με εφαρμογή οικολογικών χρωμάτων, υψηλής ανακλαστικότητας και χαμηλής θάμβωσης στις επιφάνειες της οροφής του Μουσείου και χαμηλότερης ανακλαστικότητας στους τοίχους και στα δάπεδα.

10. Εφαρμογή και τοποθέτηση κατάλληλων οικοδομικών υλικών για τη βέλτιστη θερμική συμπεριφορά και αντοχή του κτιρίου όπως η χρήση πωρόλιθων και μονωτικών υλικών σε συγκεκριμένες ενεργειακές εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου.

11. Μοναδικό σύστημα αποθήκευσης ψυκτικής ενέργειας με χρήση αποθηκευτικών δεξαμενών.

Η ψύξη του κτιρίου παρέχεται από δύο συμβατικούς αερόψυκτους ψύκτες μειωμένης ψυκτικής ενέργειας σε σχέση με τα απαιτούμενα σε περιόδους αιχμής θερμικά φορτία. Οι ψύκτες παράγουν ψύξη ελεγχόμενα και ανάλογα με τη ζήτηση, με σχεδόν σταθερούς ρυθμούς καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου. Κατά την διάρκεια της νύχτας ή σε περιόδους μικρών φορτίων -όπου η παραγωγή μπορεί να υπερκαλύψει τη ζήτηση- η ψύξη αποθηκεύεται στις δεξαμενές που χρησιμοποιούν διάλυμα νερού-γλυκόλης ως μέσο αποθήκευσης εγκλωβίζοντας μεγάλα ποσά ψύξης και χτίζοντας πάγο ( χρήση λανθάνουσας θερμότητας). Τα ποσά αυτά τα αποδίδουν στο δίκτυο σε περίπτωση ζήτησης, εξασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών σε περιόδους αιχμής (μεσημεριανές ώρες). Αυτή η μειωμένη λειτουργία των ψυκτών σε περιόδους αιχμής, όπου είναι ιδιαίτερα αυξημένο και το κόστος χρήσης κιλοβατώρας, παρέχει μειωμένη ηλεκτρική κατανάλωση και σημαντικά οικονομικά οφέλη σε ποσοστό 25%. Επίσης, οι δεξαμενές συμβάλλουν στην ξεκούραστη λειτουργία των ψυκτών και βελτιώνουν τουλάχιστο κατά 30% την οικολογική συμπεριφορά του συστήματος, σε σχέση με τα συμβατικά.

12. Εγκατάσταση συστημάτων λεβητών και καυστήρων που λειτουργούν με φυσικό αέριο και συμβάλλουν με τη μέγιστη ενεργειακή τους απόδοση στην μειωμένη εκπομπή ρύπων σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά συστήματα πετρελαίου.

13. Εγκατάσταση μετασχηματιστών ξηρού τύπου τελευταίας τεχνολογίας, με ενεργειακή απόδοση ενεργού- αέργου ισχύος πάνω από 90% και υψηλής ποιότητας πεδίο αντιστάθμισης και κατανομής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μην καταναλώνεται άσκοπα άχρηστη και βλαβερή ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο διανομής ρεύματος στο κτίριο.

Τα παραπάνω συστήματα και εγκαταστάσεις είναι πρωτοποριακά και καινοτόμα και συμβάλλουν στο φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα του κέντρου, μειώνοντας σε ποσοστό περίπου 50% τις εκπομπές ρύπων αερίων θερμοκηπίου, σε σχέση με ένα αντίστοιχο συμβατικό κτίριο. Έτσι, το κτίριο του ΝΟΗΣΙΣ κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα των πιο οικολογικών κτιρίων στα Βαλκάνια και πολύ ψηλά στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή λίστα ενεργειακών κτιρίων .

Γράφουν οι: Α. Κοντονικολάου – Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Β. Μάτσος – Τμημ/χης Πληροφορικής & Ειδικών Εξοπλισμών

Πηγή: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών ΝΟΗΣΙΣ: http://www.noesis.edu.gr


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

image_pdfimage_print

Αφιερώματα

Τα 20 μεγαλύτερα υπό δημοπράτηση έργα στην Ελλάδα -Ποιά είδη έργων κυριαρχούν

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Έργα, Υποδομές, Κατασκευές

Σε μία περίοδο που τα νέα έργα είναι το ζητούμενο για τον κατασκευαστικό κλάδο, τα μεγάλα υπό δημοπράτηση έργα της χώρας είναι αυτά που δίνουν τον τόνο της επόμενης μέρας στο χώρο. Τα έργα αυτά πρόκειται να προσφέρουν απασχόληση και να κινητοποιήσουν την εξαιρετικά μεγάλη αλυσίδα γύρω από τις κατασκευές.

Σήμερα θα επιχειρήσουμε να δούμε τα 20 μεγαλύτερα έργα υπό δημοπράτηση έργα που μας έχουν απασχολήσει λιγότερο ή περισσότερο.

Αυτό που έχε μεγάλο ενδιαφέρον είναι πως στην παρακάτω λίστα οι αυτοκινητόδρομοι και γενικά τα οδικά έργα συνεχίζουν να κυριαρχούν.

Στην πρώτη πεντάδα έχουμε διαφορετικού τύπου έργα υποδομής. Δύο στα πέντε έργα είναι οδικά.

Κορυφαίο στη λίστα είναι το έργο κατασκευής της νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας και ακολουθεί ο διπλός διαγωνισμός του ΒΟΑΚ, η υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας-Περάματος, το ενδιαφέρον οδικό έργο-ΣΔΙΤ για τον άξονα Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη και ο διαγωνισμός για τις φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενδιαφέρον έχει και το ποιοι τύποι διαγωνισμών είναι σε αυτό το ΤΟΡ-20. Βλέπουμε τόσο δημόσια έργα, όσο και έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ αλλά και ιδιωτικά έργα. Το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο της λίστας είναι η ολοκλήρωση του 6ου  Προβλήτα  στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τον ΟΛΘ. Μεγαλύτερο ΣΔΙΤ είναι αυτό για το τμήμα του ΒΟΑΚ Χερσόνησος-Νεάπολη.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι τα είδη των έργων. Για πρώτη φορά στην εικοσάδα των μεγάλων υπό δημοπράτηση έργων έχουμε πέρα από τα “κλασικά” είδη έργων (Μετρό, οδικά, σιδηροδρομικά) και άλλα. Για παράδειγμα έχουμε τρία έργα για φοιτητικές εστίες (στα Πανεπιστήμια Θράκης, Θεσσαλίας, Κρήτης), δύο αντιπλημμυρικά (στα Ρέματα Εσχατιάς και Ερασίνου),  ενεργειακά, δύο μονάδες απορριμμάτων στην Κρήτη,  αποχευτικά δίκτυα. Αυτή η μεγάλη “ποικιλία” έργων, μας δείχνει και την τάση που επικρατεί και ειδικά στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άλλωστε πρόσφατα το Υποδομών υπέγραψε σύμβαση με την ΕΤΕπ για την χρηματοδότηση 10 μεγάλων τέτοιων έργων.

Τέλος ενδιαφέρον έχει και η Γεωγραφία των μεγάλων υπό δημοπράτηση έργων. Βλέπουμε έργα στην Αττική, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θράκη. Σαφώς, μεγάλη κερδισμένη στην Περιφέρεια είναι η Κρήτη με 5 μεγάλα υπό δημοπράτηση έργα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν εκτελούνται μεγάλα έργα σε άλλες Περιφέρειες μιας και υπάρχουν αρκετά έργα με μικρότερο προϋπολογισμό που είναι σε διαγωνιστική διαδικασία σε όλη τη χώρα.

Το ΤΟΡ-20 των μεγάλων υπό δημοπράτηση έργων της χώρας

1.Γραμμή 4 Μετρό Αθήνας 1,8δισ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)

2.ΒΟΑΚ 1,46δισ.ευρώ (Παραχώρηση-Έργο-ΣΔΙΤ)

3.Υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας-Περάματος 400εκατ.ευρώ (εκτίμηση) (Έργο Παραχώρησης)

4.Αυτοκινητόδρομος Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη 200εκατ.ευρώ (Έργο-ΣΔΙΤ)

5.Φοιτητικές Εστίες με ΣΔΙΤ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 255εκατ.ευρώ (Έργο-ΣΔΙΤ)

6.Ολοκλήρωση 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης 170εκατ.ευρώ (Ιδιωτικό έργο)

7.Εργολαβία Σκούπα Αμβρακίας Οδού 150εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)

8.Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίου Θράκης 107 εκατ.ευρώ (Έργο-ΣΔΙΤ)

9.Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 105 εκατ.ευρώ (Έργο-ΣΔΙΤ)

10.Αντιπλημμυρική θωράκιση Ρέματος Εσχατιάς, τμήμα Ευπυρίδων-Λεωφόρος Πάρνηθος 86,2εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)

11.Δίκτυα-Αγωγοί Ακαθάρτων σε Σπάτα-Αρτέμιδα 86εκατ.ευρώ

12.Δίκτυα-Αγωγοί Ακαθάρτων σε Ραφήνα-Πικέρμι 79εκατ.ευρώ

13.Ηλεκτροκίνηση Σιδηροδρομικού Τμήματος Κιάτο-Ροδοδάφνη 83εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)

14.Αποχετευτικό Δίκτυο Παλλήνης 71,9εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)

15.Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Χερσονήσου Κρήτη 57,3εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)

16.Σηματοδότηση-Ηλεκτροκίνηση Σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα 54εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)

17.Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Αμαρίου 48,8εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)

18.Διευθέτηση Ρέματος Ερασινού Ανατολικής Αττική 48,6εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)

19.Πρόδρομες Εργασίες Γραμμής 4 Μετρό Αθήνας 48,2εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)

20.Διπλή Σύνδεση Λευκάδας με Αμβρακία Οδό 48,1εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)

*Στη λίστα δεν έχουν μπει μεγάλα ιδιωτικά τουριστικά projects καθώς τυχόν διαγωνιστική διαδικασία είναι εκτός δημοσιότητας.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις τελευταίες πληροφορίες για όλα τα μεγάλα υπό κατασκευή αλλά και υπό δημοπράτηση/προετοιμασία έργα υποδομής της χώρας, στους Νέους Καταλόγους Μεγάλων Έργων του ypodomes.com, η επικαιροποιημένη έκδοση των οποίων (έκδοση Ιουλίου) θα δημοσιευθεί σε λίγες ημέρες.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Αφιερώματα

1o Infrastructure & Transport Review: Παραδόθηκε επίσημα στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών

Avatar

Δημοσιεύθηκε

στις

Παραδόθηκε στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών το 1ο Infrastructure & Transport Review

Η επίσημη παράδοση της 1ης έκδοσης Infrastructure & Transport 2018-2019 προς την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε χθες, 22 Μαϊου 2020, από τους Νίκο Καραγιάννη και Φώτη Φωτεινό, συνεκδότες του εγχειρήματος.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, εκδήλωσε την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα, το οποίο οφείλεται στην προσπάθεια και πολύμηνη ενασχόληση μιας ομάδας συνολικά 6 δημοσιογράφων.

Υπενθυμίζουμε ότι στην έκδοση αρθρογράφησε και ο ίδιος ο κος Καραμανλής αλλά και άλλα εξέχοντα στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο γενικός γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Νίκος Σταθόπουλος, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Λούλης.

Η έκδοση καλύπτει τα γεγονότα και περιλαμβάνει αναλύσεις για τα 2 προηγούμενα έτη (2018 / 2019) στους τομείς των Υποδομών (μεγάλα έργα, ενέργεια και περιβάλλον, επενδύσεις τουρισμού και real estate) και Μεταφορών.

Εάν επιθυμείτε να προμηθευτείτε την έκδοση, παρακαλούμε στείλτε μας email στο sales@ypodomes.com για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Αφιερώματα

Τα 18 μεγαλύτερα υπό κατασκευή έργα της χώρας

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

έργα

Από το ypodomes.com έχουμε πολλές φορές παρουσιάσει τα μεγαλύτερα σε κόστος έργα σε κατασκευή. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί τα έργα αλλάζουν. Κάποια προστίθενται, κάποια αφαιρούνται από τη λίστα. Με το ΕΣΠΑ 2014-2020 να είναι σε πλήρη εξέλιξη και να προσθέτει ήδη νέα έργα σε αυτό τον κατάλογο, βλέπουμε ότι πολλά έργα είναι σε πολλή προχωρημένη φάση και πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα στο τρέχων έτος. Πολλά από αυτά είναι στην πρώτη δεκάδα των μεγάλων έργων της χώρας μας.

Σήμερα σας παρουσιάζουμε τα 18 μεγαλύτερα (από άποψη κόστους) υπό κατασκευή έργα στην Ελλάδα. Η κατάταξη τους έχει ως παρακάτω:

198.Κάθετος Εγνατίας Ξάνθη-Σύνορα, τμήμα Δημαριό-Σύνορα: 50εκατ.ευρώ. Σε φάση προχωρημένων έργων. Πιθανή λειτουργία  το 2020.

17.Επέκταση Τραμ Φάληρο-Πειραιάς: 95εκατ.ευρώ. Σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων. Πιθανή λειτουργία μέχρι το Φθινόπωρο.

16.ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας: 113εκατ.ευρώ. Σε φάση προχωρήμενων έργων. Πιθανή λειτουργία το 2020.

15.Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο:  120εκατ.ευρώ. Η σύμβαση έχει υπογραφεί όμως τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει γιατί αναμένεται η έγκριση από την DG Comp. Έχει χωριστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει το 202-23.

14.Σιδηροδρομική Σήραγγα Σεπολίων: 150εκατ.ευρώ. Πρόκειται για έργο που θα ολοκληρωθεί μετά το 2023.

13.Έργα Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου: 150εκατ.ευρώ. Θα ολοκληρωθεί το 2020 (απαιτείται και νέα εργολαβία για τη δημιουργία παράκτιου πάρκου).

12.Σιδηροδρομικό έργο υποδομής τμήματος Ψαθόπυργος-Ρίο: 215εκατ.ευρώ. Σε φάση προχωρημένων έργων.

11.Σιδηροδρομικό έργο ολοκλήρωσης τμήματος Κιάτο-Ροδοδάφνη: 275εκατ.ευρώ: Εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία τον Απρίλιο.

 

Tα 10 μεγαλύτερα έργα υποδομής που κατασκευάζονται αυτή την εποχή στην Ελλάδα είναι τα παρακάτω:

10.Αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος: 300εκατ.ευρώ: Εδώ υπάρχει αναμονή. Έχουν υπογραφεί 5 εργολαβίες.  Χρονικός ορίζοντας  ολοκλήρωσης άγνωστος προς το παρόν.

9.Νότιο Τμήμα Αυτοκινητόδρομου Ε65- Λαμία-Ξυνιάδα: 300εκατ.ευρώ: Τα έργα εκκίνησαν στις αρχές του 2019 και σύμφωνα με τη σύμβαση θα διαρκέσουν 36 μήνες, δηλαδή μέχρι τις αρχές του 2022.

8.Σιδηροδρομικό έργο αναβάθμισης τμήματος Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος: 315εκατ.ευρώ: Σε φάση ολοκλήρωσης.

7.Έργα αναβάθμισης στα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια: 340εκατ.ευρώ. Κάποια αεροδρόμια έχουν ήδη ολοκληρωθεί (όπως αυτό της Ζακύνθου ή του Ακτίου, της Ρόδου, της Κεφαλονιάς κ.α.). Στο σύνολο τους θα ολοκληρωθούν σταδιακά μέχρι το 2021.

6.Νέο Αεροδρόμιο Καστέλι Ηρακλείου: 500εκατ.ευρώ: Σε φάση εκκίνησης του κυρίως έργου. Χωρίς να υπολογίζουμε τυχόν καθυστερήσεις από αρχαιολογικά-απαλλοτριώσεις θα ολοκληρωθεί το 2025.

5.Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλάδος Πατρίκιος-Μίκρα: 500εκατ.ευρώ: Θα λειτουργήσει το 2023.

4. Μετρό Αθήνας: Επέκταση Γραμμής 3 Αγία Μαρίνα-Δημοτικό Θέατρο: 660εκατ.ευρώ: Θα λειτουργήσει σταδιακά από το 2020 μέχρι το 2022.

3.Βασική Γραμμή Μετρό Θεσσαλονίκης: 1,1 δισ.ευρώ: Θα λειτουργήσει το 2023.

2.Νέα Λιγνιτική Μονάδα Πτολεμαϊδα: 5 1,4 δισ.ευρώ: Θα λειτουργήσει το 2020.

1.Αγωγός ΤΑΡ: 1,5δισ.ευρώ. Η ολοκλήρωση αναμένεται το 2020, η λειτουργία το 2022.

Αυτό που παρατηρούμε είναι πως σε αυτή τη χρονική στιγμή τα κυρίαρχα μεγάλα έργα στη χώρα είναι σταθερής τροχιάς (σιδηροδρομικά και έργα Μετρό) ενώ τις δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν έργα ενέργειας.

Στο επόμενο διάστημα, που αφορά τους επόμενους 6-12 μήνες αυτή η λίστα πρόκειται να αλλάξει καθώς κάποια έργα ολοκληρώνονται αλλά κάποια άλλα έργα θα τα δούμε να εισέρχονται. Νέα και πολυαναμενόμενα έργα είναι η Υποθαλάσσια Ζέυξη Σαλαμίνας-Περάματος, η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, τα έργα ηλεκτροκίνησης Κιάτο-Ροδοδάφνη και Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και η εργολαβία-σκούπα της Αμβρακίας Οδού.

Γενικά φέτος είναι μία χρονιά στην οποία βλέπουμε σημαντικές ανακατατάξεις στην διαβάθμιση των μεγάλων έργων με κυρίαρχο στοιχείο πλέον την απουσία πολλών μεγάλων οδικών έργων, καθώς αυτά σε σημαντικό βαθμό έχουν υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα