Connect with us

Αφιερώματα

Αφιέρωμα ΝΟΗΣΙΣ: Ένα καινοτομικό κτίριο, φιλικό προς το περιβάλλον

Avatar

Δημοσιεύθηκε

στις

Το κτίριο που στεγάζεται σήμερα το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», κατασκευάστηκε κατά τα έτη 2002-2004 με στόχο την μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση και την ελάχιστη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον.

Στόχος της ορθολογικής σχεδίασης του κτιρίου ήταν η δημιουργία βέλτιστων συνθηκών άνεσης στους χώρους των επισκεπτών και των εργαζομένων, με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν οι θερμικές ιδιότητες του κελύφους του, ο προσανατολισμός και η χωροθέτησή του στον ενεργειακό ιστό της πόλης.

Στον σχεδιασμό του κτιρίου λήφθηκαν υπόψη οι βασικές τοπικές συνιστώσες που διαμορφώνουν το μικροκλίμα. Τα σημαντικότερα κλιματικά στοιχεία που διαμόρφωσαν τον ενεργειακό σχεδιασμό είναι η θερμοκρασία του αέρα, η ηλιακή ακτινοβολία, η υγρασία και ο άνεμος.


Η ενεργειακή μελέτη του κτιρίου
Η μελέτη επικεντρώθηκε κυρίως σε:

– Ανάλυση μικροκλιματικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

– Έλεγχο της θερμικής συμπεριφοράς κάθε χώρου του κέντρου και ιδιαίτερα του φουαγιέ, που παρουσιάζει λόγω αρχιτεκτονικών ιδιοτήτων, αυξημένες τιμές ενεργειακής ζήτησης σε ψύξη.

– Έλεγχο του φυσικού φωτισμού των εσωτερικών χώρων, μετά την εφαρμογή συστημάτων υαλοστασίων τόσο για τα κατακόρυφα όσο και για τα οριζόντια ανοίγματα με υαλοπίνακες βελτιωμένων θερμικών ιδιοτήτων.

Για την ενεργειακή ανάλυση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν υπολογιστικά εργαλεία και ειδικά προγράμματα, μαθηματικά μοντέλα και στατιστικά κλιματικά δεδομένα από θερμικούς και βιοκλιματικούς χάρτες της περιοχής.

Επίσης λήφθηκαν υπόψη φυσικά φαινόμενα που αφορούν:

Στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο αναφέρεται στην μετατροπή της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα και την παγίδευση αυτής μέσα στο χώρο ως θερμική ενέργεια.

Στην αποθήκευση της θερμικής ενέργειας στη θερμική μάζα του κτιρίου, λόγω της αποθηκευτικής ικανότητας όλων των συνιστωσών του κελύφους

Η εξαγωγή συμπερασμάτων, τεχνικών προδιαγραφών και υπολογισμών προέκυψε κατόπιν δυναμικής θερμικής προσομοίωσης. Με τη χρήση ειδικού λογισμικού , στο οποίο έγινε εισαγωγή των δεδομένων, καθώς και με την αξιοποίηση των υπαρχουσών βιβλιοθηκών υλικών και στοιχείων, προσδιορίστηκαν τα θερμικά φορτία και οι ενεργειακές απώλειες. Έτσι, επιλέχθηκαν οι ιδανικές λύσεις για την ποιότητα και το είδος των υλικών και των τεχνικών ενεργειακών λύσεων.

Καινοτόμες επεμβάσεις
Στο κτίριο ενσωματώθηκαν οι παρακάτω καινοτόμες επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και φιλικότερης συμπεριφοράς προς το περιβάλλον :

1. Προσανατολισμός κτιρίου με υπολογισμό των διαστάσεων των ανοιγμάτων ώστε ο φωτισμός του κτιρίου να είναι φυσικός και οι ανάγκες φωτισμού του κτιρίου να καλύπτονται από το φώς του ήλιου σε ποσοστό τουλάχιστον 70%.

2. Εφαρμογή βελτιωμένων συστημάτων υαλοστασίων τόσο στα οριζόντια όσο και στα κατακόρυφα διαφανή στοιχεία με υαλοπίνακες, αλλά και άλλα υλικά βελτιωμένων θερμικών ιδιοτήτων. Στόχος ήταν η μείωση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και η αποφυγή θάμβωσης, ιδιαίτερα σους χώρους που φέρουν μεγάλης επιφάνειας οριζόντια ανοίγματα.

3. Εφαρμογή βελτιωμένου συστήματος τεχνητού αερισμού με ανοιγοκλεινόμενα ηλεκτρικά παράθυρα με στόχο την απαγωγή του θερμού αέρα που εγκλωβίζεται στα υψηλότερα επίπεδα ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, το φυσικό δροσισμό των χώρων και τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του συστήματος ψύξης.

4. Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος διαχείρισης τεχνητού φωτισμού (BUS) με χρήση αισθητήρων μέτρησης φωτεινής στάθμης και λειτουργίας χρονοπρογραμμάτων. Το ζητούμενο είναι η βέλτιστη διαχείριση της κατανάλωσης και η μακροζωία των πηγών φωτισμού.

5. Εφαρμογή φυτεμένου δώματος (green building), με στόχο την βελτίωση των συνθηκών άνεσης στους χώρους πάνω από τους οποίους εφαρμόζεται, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Λειτουργεί ως θερμομονωτική επιφάνεια και δεν προσβάλλει αισθητικά το περιβάλλον.

6. Φωτοβολταικός σταθμός παραγωγής ενέργειας, επιφάνειας 200 τ.μ. που παράγει 30.000 KWh ετησίως και αναλογικά καλύπτει το – της ενεργειακής ζήτησης σε φωτισμό, δεδομένου ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις του κτιρίου για την τροφοδοσία των ενεργειακών αναγκών του Πλανηταρίου.

7. Σύστημα κεντρικού ελέγχου κτιρίου ( Β.Μ.S.) μεσω του οποίου ελέγχονται και προγραμματίζονται αυτόματα, βασικά συστήματα του κτιρίου όπως η θέρμανση και ο κλιματισμός, οι μετασχηματιστές του Υποσταθμού Μέσης Τάσης, το σύστημα πυρανίχνευσης και φωτισμού. Το σύστημα αυτό που αποτελείται από πολλά χιλιόμετρα καλωδίων, πλακέτες, ηλεκτρικούς διακόπτες και μοτέρ, επιτρέπει στον διαχειριστή να ελέγχει ή να προγραμματίζει μέσω ενός Η/Υ όλες τις ενεργειακές ανάγκες κτιρίου. Έτσι, αποφεύγεται η άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, τα συστήματα αυτοπροστατεύονται από φθορές και αντέχουν στο χρόνο.

8. Διερεύνηση της επίδρασης θερμοεπικαλύψεων και της ρευστοδυναμικής μεταξύ των οριζόντιων ανοιγμάτων πάνω από το χώρο του φουαγιέ με εγκατάσταση υλικών όπως θερμοδυναμικών πανέλων και θερμικών υαλοπινάκων που τοποθετήθηκαν και διαστασιολογήθηκαν έτσι ώστε να «συνεργάζονται» για το βέλτιστο ενεργειακό αποτέλεσμα

9. Χρωματισμοί τελικών εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών και πλαισίων με εφαρμογή οικολογικών χρωμάτων, υψηλής ανακλαστικότητας και χαμηλής θάμβωσης στις επιφάνειες της οροφής του Μουσείου και χαμηλότερης ανακλαστικότητας στους τοίχους και στα δάπεδα.

10. Εφαρμογή και τοποθέτηση κατάλληλων οικοδομικών υλικών για τη βέλτιστη θερμική συμπεριφορά και αντοχή του κτιρίου όπως η χρήση πωρόλιθων και μονωτικών υλικών σε συγκεκριμένες ενεργειακές εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου.

11. Μοναδικό σύστημα αποθήκευσης ψυκτικής ενέργειας με χρήση αποθηκευτικών δεξαμενών.

Η ψύξη του κτιρίου παρέχεται από δύο συμβατικούς αερόψυκτους ψύκτες μειωμένης ψυκτικής ενέργειας σε σχέση με τα απαιτούμενα σε περιόδους αιχμής θερμικά φορτία. Οι ψύκτες παράγουν ψύξη ελεγχόμενα και ανάλογα με τη ζήτηση, με σχεδόν σταθερούς ρυθμούς καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου. Κατά την διάρκεια της νύχτας ή σε περιόδους μικρών φορτίων -όπου η παραγωγή μπορεί να υπερκαλύψει τη ζήτηση- η ψύξη αποθηκεύεται στις δεξαμενές που χρησιμοποιούν διάλυμα νερού-γλυκόλης ως μέσο αποθήκευσης εγκλωβίζοντας μεγάλα ποσά ψύξης και χτίζοντας πάγο ( χρήση λανθάνουσας θερμότητας). Τα ποσά αυτά τα αποδίδουν στο δίκτυο σε περίπτωση ζήτησης, εξασφαλίζοντας την κάλυψη των αναγκών σε περιόδους αιχμής (μεσημεριανές ώρες). Αυτή η μειωμένη λειτουργία των ψυκτών σε περιόδους αιχμής, όπου είναι ιδιαίτερα αυξημένο και το κόστος χρήσης κιλοβατώρας, παρέχει μειωμένη ηλεκτρική κατανάλωση και σημαντικά οικονομικά οφέλη σε ποσοστό 25%. Επίσης, οι δεξαμενές συμβάλλουν στην ξεκούραστη λειτουργία των ψυκτών και βελτιώνουν τουλάχιστο κατά 30% την οικολογική συμπεριφορά του συστήματος, σε σχέση με τα συμβατικά.

12. Εγκατάσταση συστημάτων λεβητών και καυστήρων που λειτουργούν με φυσικό αέριο και συμβάλλουν με τη μέγιστη ενεργειακή τους απόδοση στην μειωμένη εκπομπή ρύπων σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά συστήματα πετρελαίου.

13. Εγκατάσταση μετασχηματιστών ξηρού τύπου τελευταίας τεχνολογίας, με ενεργειακή απόδοση ενεργού- αέργου ισχύος πάνω από 90% και υψηλής ποιότητας πεδίο αντιστάθμισης και κατανομής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μην καταναλώνεται άσκοπα άχρηστη και βλαβερή ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο διανομής ρεύματος στο κτίριο.

Τα παραπάνω συστήματα και εγκαταστάσεις είναι πρωτοποριακά και καινοτόμα και συμβάλλουν στο φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα του κέντρου, μειώνοντας σε ποσοστό περίπου 50% τις εκπομπές ρύπων αερίων θερμοκηπίου, σε σχέση με ένα αντίστοιχο συμβατικό κτίριο. Έτσι, το κτίριο του ΝΟΗΣΙΣ κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα των πιο οικολογικών κτιρίων στα Βαλκάνια και πολύ ψηλά στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή λίστα ενεργειακών κτιρίων .

Γράφουν οι: Α. Κοντονικολάου – Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Β. Μάτσος – Τμημ/χης Πληροφορικής & Ειδικών Εξοπλισμών

Πηγή: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών ΝΟΗΣΙΣ: http://www.noesis.edu.gr


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

image_pdfimage_print

Αφιερώματα

Ψηφίστε για το ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Κατασκευή, εργοτάξιο

Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία της online ψηφοφορίας για την αναδείξη του ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019, για το ypodomes.com.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου στις 23:59. Μπορείτε τώρα να ψηφίσετε το δικό σας έργο της χρονιάς. Τα πέντε έργα που προέκυψαν ως υποψήφια έργα της χρονιάς είναι τα παρακάτω: (χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι έχουν μπει με σειρά σπουδαιότητας):

Ψηφίστε το έργο της χρονιάς

Ηλεκτρική Διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης
Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου
Ολοκλήρωση Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ Αθήνας-Θεσσαλονίκης, τμήμα Τιθορέα-Δομοκός
Ολοκλήρωση Προβλήτα ΙΙΙ, Λιμένας Πειραιά
Αναβάθμιση-Νέος Τερματικός Σταθμός Αεροδρομίου «Μακεδονία»
Created with Quiz Maker

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η ανακοίνωση του νικητήριου έργου θα γίνει στις 2 Ιανουαρίου 2020. Ακολούθως θα ενημερώσουμε την Αναθέτουσα Αρχή, την ανάδοχο εταιρεία, το μελετητικό γραφείο και το αρμόδιο Υπουργείο (εάν εμπλέκεται).

Η βράβευση του ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2020, στα πλαίσια του ITC 2020-4o Συνέδριο Υποδομών-Μεταφορών, που θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Αναφορικά με τα έργα έχει ενδιαφέρον πως φέτος έχουμε ένα μεγαλο εύρος στα αντικείμενα των υποψήφιων έργων. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε ένα έργο συνδυασμένου αντικειμένου, που είναι η Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου, ένα ενεργειακό με την ηλεκτρική διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης, ένα σιδηροδρομικό με την εργολαβία-σκούπα στο Τιθορέα-Δομοκός, ένα λιμενικό με την ολοκλήρωση του Προβλήτα ΙΙΙ στο Λιμάνι του Πειραιά και ένα έργο σε αεροδρόμιο με την αναβάθμιση και τον νέο αεροσταθμό στο Αεροδρόμιο Μακεδονία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου:
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ, Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

2.Ηλεκτρική Διασύνδεση Πελοποννήσου-Αττικής:
Ανάδοχοι: FULGOR, PRYSMIAN, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΤΕΡΝΑ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ-NARI, Αναθέτουσα Αρχή: ΑΔΜΗΕ

3.Εργολαβία-σκούπα σιδηροδρομικού τμήματος Τιθορέα-Δομοκός
Ανάδοχη Κοινοπραξία: ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ-ΑΒΑΞ, Αναθέτουσα Αρχή: ΕΡΓΟΣΕ

4.Ολοκλήρωση Προβλήτα ΙΙΙ Λιμάνι Πειραιά
Ανάδοχος: ΤΕΚΑΛ, Αναθέτουσα Αρχή: COSCO

5.Αναβάθμιση – νέος αεροσταθμός Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης Μακεδονία:
Ανάδοχος: ΙΝΤΡΑΚΑΤ, Αναθέτουσα Αρχή: FRAPORT GREECE

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ypodomes.com θέλοντας να αναδείξει τον κατασκευαστικό κλάδο, αποφάσισε να διεξάγει σε ετήσια βάση την διαδικασία ανάδειξης του ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ. Βασικά κριτήρια είναι το κατά πόσο μέσα στη χρονιά αναφοράς, το έργο προόδευσε ή ολοκληρώθηκε, η τοπική ή υπερτοπική του σημασία, η περιβαλλοντική του ευαισθησία αλλά και η διαχείριση της κατασκευής του εν γένει.

Έργα για το ypodomes.com νοούνται αυτά που κατασκευάζονται και δεν αφορούν μόνο αυστηρά μεγάλα έργα υποδομής, αλλά επεκτείνονται σε όλο το φάσμα της κατασκευής. Άρα μιλάμε για έργα που μπορεί να αφορούν μία γραμμή Μετρό, ένα ξενοδοχείο, μία μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, ένα αιολικό πάρκο, ένα σχολείο, ένα λιμάνι κ.ο.κ.

Για να φτάσουμε στα 5 υποψήφια έργα το ypodomes.com έδωσε μία λίστα 20 έργων από τον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα και ζήτησε από δημοσιογράφους να ψηφίσουν κατά τη δική τους κρίση τα τρία σημαντικότερα. Από αυτή την ψηφοφορία προέκυψαν τα πέντε πιο ψηφισμένα έργα, τα οποία βρίσκονται στην κρίση των αναγνωστών του ypodomes.com.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Αφιερώματα

Ποιο έργο προηγείται στην κούρσα για την ανάδειξη του ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019;

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Κατασκευή, εργοτάξιο

Μία εβδομάδα συμπληρώθηκε από την έναρξη της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ για το ypodomes.com. Σε αυτό το διάστημα έχουν καταγραφεί πάνω από 12.000 επισκέψεις και περίπου 1.500 ψήφοι.

Μέχρι και σήμερα νωρίς το πρωί, πρώτο σε ψήφους κατατάσσεται το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτης με πάνω από 460 ψήφους, ενώ λίγο πιο πίσω έρχεται το έργο για την αναβάθμιση και τον νέο τερματικό του Αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσαλονίκη. Στην τρίτη θέση με πάνω από 300 ψήφους είναι μέχρι στιγμής το έργο ολοκλήρωσης της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης στο τμήμα Τιθορέα-Δομοκός.

Στην τέταρτη θέση βλέπουμε το έργο Ανάπλασης Φαληρικού Όρμου με τα έργα Α`φάσης με πάνω από 250 ψήφους και στην πέμπτη θέση το λιμενικό έργο ολοκλήρωσης του Προβλήτα ΙΙΙ στο λιμάνι του Πειραιά.

Εδώ μπορείτε να συνεχίσετε να ψηφίζετε μέχρι και το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να αναδείχθεί το ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 για το ypodomes.com.):

Ψηφίστε το έργο της χρονιάς

Ηλεκτρική Διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης
Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου
Ολοκλήρωση Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ Αθήνας-Θεσσαλονίκης, τμήμα Τιθορέα-Δομοκός
Ολοκλήρωση Προβλήτα ΙΙΙ, Λιμένας Πειραιά
Αναβάθμιση-Νέος Τερματικός Σταθμός Αεροδρομίου «Μακεδονία»
Created with Quiz Maker

 

Οι πιθανότητες και για τα πέντε έργα να νικήσουν είναι σχεδόν οι ίδιες καθώς οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες και μπορούμε να δούμε ανατροπές στις υπόλοιπες εβδομάδες μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η πρωτιά μέχρι τώρα της του πολύπλοκου και με πολλαπλές εργολαβίες έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Πελοποννήσου-Κρήτη αποτελεί έκπληξη μιας και δεν είναι ενα πολυδιαφημισμένο project αλλά από την άλλη επιβεβαιώνει πως οι αναγνώστες του ypodomes.com επιλέγουν με πραγματικά κριτήρια, ποιο έργο ξεχώρισε.

Μην ξεχνάμε ότι στην αντίστοιχη περυσινή ψηφοφορία το έργο για τη Μονάδα Απορριμμάτων Ηπείρου, ήρθε πρώτο με διαφορά, παρότι ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ.

Η ψηφοφορία συνεχίζεται και σας καλούμε να ψηφίσετε και εσείς το ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019. Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά όλη τη διαδικασία ανάδειξης.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Αφιερώματα

Infra & Trans REVIEW 2018 – 2019: Τα μεγάλα ονόματα που αρθρογραφούν στην πρώτη Επιχειρηματική Έκδοση της χρονιάς

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Infra-Trans Review 2019

Οι ιστοσελίδες ypodomes.com και metaforespress.gr βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουν ότι προχωρούν στην έκδοση της 1ης Επιχειρηματικής Έκδοσης  της Ανασκόπησης (Infra & Trans Review) στον κλάδο των Υποδομών και Μεταφορών.

Η έκδοση – που θα είναι σε έντυπη μορφή – θα περιλαμβάνει, για κάθε επιμέρους υποκλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών, την ανασκόπηση της προηγούμενης και τρέχουσας χρονιάς, σε συνδυασμό με την αποτύπωση των βασικών εξελίξεων και προοπτικών, σε θεσμικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Οι θεματικοί άξονες που θα παρουσιαστούν είναι οι εξής:

Α. Τομέας Υποδομών

-Μεγάλα Έργα Υποδομών

-Ενεργειακές και περιβαλλοντικές υποδομές

-Τουριστικές υποδομές

-Real estate Υποδομές και Επενδύσεις

Β. Τομέας Μεταφορών

-Αεροπορικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές αυτοκινήτου

-Logistics / εμπορευματικές μεταφορές / ταχυμεταφορές

-Αστικές συγκοινωνίες και ευφυή συστήματα μεταφορών.

Η Επιχειρηματική Ανασκόπηση θα διανεμηθεί σε υπουργεία, οργανισμούς, φορείς, επιμελητήρια, εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μέσα ενημέρωσης.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Μέχρι τώρα έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους με άρθρα οι τέσσερις Υπουργοί: Υποδομών και Μεταφορών κ.Κώστας Καραμανλής, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζηδάκης, Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης. Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος και ο Χρήστος Σπίρτζης.

Αρθρογραφούν επίσης οι επικεφαλής των μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας: Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (ΕΛΛΑΚΤΩΡ), Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ), Φίλιππος Τσαλίδης (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), Alexander Zinell (FRAPORT) κ.α.

Αρθρογραφούν Γενικοί Γραμματείς: Νίκος Μαντζούφας, Γιώργος Καραγιάννης, Ευθύμης Μπακογιάννης.

Αρθρογραφούν και υποστηρίζουν επικεφαλείς μεγάλων ΔΕΚΟ της χώρας: Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ),   Νίκος Κουρέτας (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ), Κώστας Σπηλιόπουλος (ΟΣΕ), IMET-EKETA, ΓΑΙΑΟΣΕ κ.α.

Επίσης την έκδοση υποστηρίζουν μέσω χορηγίας και άρθρων μεγάλες εταιρείες όπως: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, AECOM, OMEK, HILL INTERNATIONAL, SALFO, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, DHL κ.α.

Αν θέλετε και εσείς να συμμετάσχετε στην 1η Έκδοση για την Ανασκόπηση Υποδομών-Μεταφορών, μπορείτε να απευθυνθείτε στους κ.κ. Νίκο Καραγιάννη, ιδρυτή του ypodomes.com,  (n.karagiannis@ypodomes.com, τηλ. 6936 855974) και Φώτη Φωτεινό, ιδρυτή του metaforespress.gr (ffotinos@metaforespress.gr, τηλ. 6945 393285).

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα