Βαγγέλης
Θάνος

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το σχέδιο για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αχαΐα.

Πιο συγκεκριμένα, βγήκε στη δημοσιότητα ο διαγωνισμός του έργου “Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας”.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στα 93 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 75 εκατ.) και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας
(ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.).

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) εντός του ΧΥΤΑ Φλόκα, συνολικής δυναμικότητας 53.032 τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Εντός του γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) δυναμικότητας 8.113 τόνων ετησίως.

Η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 85%, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»» σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 31/10/2022, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 07/11/2022. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού η σύμβαση θα έχει διάρκεια 96 μήνες (8 χρόνια).

Ταυτότητα έργου

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) εντός του ΧΥΤΑ Φλόκα, συνολικής δυναμικότητας 53.032 τόνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Eντός του γηπέδου θα κατασκευαστεί και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) δυναμικότητας 8.113 τόνων ετησίως. Επίσης, η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 6 μήνες. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία της υποδομής για έξι χρόνια. Η σύμβαση προβλέπει επιπλέον: α) Δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον έξι(6) έτη λειτουργίας του έργου και β) Δικαίωμα προαίρεσης για εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή / και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή και τον Π/Υ, όπως αναλύονται στην Προμελέτη και στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου.

Οι νέες υποδομές προβλέπεται να εξυπηρετούν τα απορρίμματα των Δήμων Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας και Πατρέων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά έργου

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή, και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη. Το Α’ μέρος προβλέπει την κατασκευή και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Το Β’ μέρος περιλαμβάνει την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι χρόνια.

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Νομού Αχαΐας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά:

• Στην κανονική λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) ετών (δικαίωμα προαίρεσης).

• Σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με σκοπό την προσαρμογή της ΜΕΑ στις απαιτήσεις του ΕΣΔΑ και του οικείου ΠΕΣΔΑ, είτε με παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, είτε την αύξηση της δυναμικότητας των γραμμών επεξεργασίας των βιοαποβλήτων και αντίστοιχα μείωσης των συμμείκτων, είτε με επιλογή άλλης μεθόδου, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, προκειμένου με την μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση, η εγκατάσταση να συνεισφέρει στην σταδιακή επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για το 2030.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV