Απευθείας για το δημόσιο χρέος τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις του ΤΑΙΠΕΔ

Στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους θα κατευθύνονται τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων.

 

Τις τελευταίες εβδομάδες διεξάγεται σκληρή διαπραγμάτευση με την τρόικα, καθώς οι δανειστές -και κυρίως η Γερμανία- ζητούσαν την ενίσχυση της εποπτείας του ειδικού λογαριασμού. Μάλιστα, είχε επανέλθει και η αρχική πρόταση της τρόικας για τήρηση του λογαριασμού στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, με τη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου η μοναδική αλλαγή που επέρχεται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει τον λογαριασμό είναι ότι θα αποτελεί πηγή εσόδων του το «τίμημα που εισπράττει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του, αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου». Μέχρι σήμερα, η νομοθεσία προέβλεπε ότι τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ πήγαιναν σε λογαριασμό της ΤτΕ που αφορούσε έσοδα αποκρατικοποιήσεων. Πλέον, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι εισπράξεις θα κατευθύνονται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Υπενθυμίζεται ότι οι άλλες πηγές εσόδων του ειδικού λογαριασμού είναι τα δάνεια που αποδεσμεύονται από τον EFSF και τα χρηματικά ποσά από τη συμμετοχή του Δημοσίου για την αποπληρωμή του χρέους.