Connect with us

Επικαιρότητα

ΣΑΤΕ: Οι προσφερόμενες εκπτώσεις στα έργα πρέπει να μειωθούν δραστικά

Avatar

Δημοσιεύθηκε

στις

Παρέμβαση από το ΣΑΤΕ

Οι προσφερόμενες ως τώρα εκπτώσεις στα δημόσια έργα θα πρέπει – άμεσα – να μειωθούν δραστικά, τονίσθηκε σε ενημερωτική εκδήλωση που οργανώθηκε στη Λάρισα, από το Περιφερειακό Τμήμα του ΣΑΤΕ.

Στην εκδήλωσε υπογραμμίστηκε ότι η εφαρμογή, αλλά και ο έλεγχος εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών και της σήμανσης CE των Προϊόντων Δομικών Κατασκευών, αναντίρρητα θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και του χρόνου ζωής των δημόσιων έργων, με όφελος την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των περιορισμένων δημόσιων πόρων, άρα και την συνολική μείωση των δημόσιων δαπανών.

Κατά τη συνάντηση περιγράφηκαν οι μεγάλες αλλαγές που επέρχονται στα δημόσια έργα στη
χώρα μας με

• τις 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που ισχύουν υποχρεωτικά σε όλα τα Δημόσια Έργα από 1/10/2012 και την επιβαλλόμενη εναρμόνιση των συμβατικών τευχών,

• τις 24 ΚΥΑ για τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών και την υποχρέωση σήμανσης συμμόρφωσης CE κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 89/106,

• τον Κανονισμό αριθ. 305/2011/ΕΚ για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, που αντικαθιστά την οδηγία 89/106/ΕΟΚ από την 1/7/2013,

• τα «επικαιροποιημένα» ΝΕΤ – συμβατά με τις ΕΤΕΠ – των οποίων η έγκριση αναμένεται.

Όπως τονίστηκε, οι προσφερόμενες ως τώρα εκπτώσεις στα δημόσια έργα θα πρέπει – άμεσα – να μειωθούν δραστικά, αφού πλέον η υποχρέωση ενσωμάτωσης σύμμορφων υλικών με σήμανση CE και η ενσωμάτωση των νέων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στους συμβατικούς όρους των έργων, δημιουργεί επιπλέον υποχρεώσεις στους εργολήπτες, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τα υφιστάμενα Νέα Ενιαία Τιμολόγια (ΝΕΤ) όσο και από το υφιστάμενο σύστημα αναθεώρησης τιμών, λόγω πλήρους ασυμβατότητας των παλιών αναλύσεων με τα ΝΕΤ.

Τα νέα δεδομένα και οι συνθήκες που δημιουργούνται, επισημάνθηκε, επιβάλλουν και την αλλαγή της νοοτροπίας και της πρακτικής πολλών Υπηρεσιών του Δημοσίου, οι οποίες συνεχίζουν να ακυρώνουν διαγωνισμούς, επικαλούμενες προσφορά χαμηλού ποσοστού έκπτωσης, το οποίο το συγκρίνουν με το ποσοστό από παλιότερους διαγωνισμούς, με μεγάλα ποσοστά έκπτωσης, δηλαδή, όταν οι συνθήκες και οι απαιτήσεις ήταν διαφορετικές.

Κοινή διαπίστωση της συζήτησης που επακολούθησε της ενημέρωσης υπήρξε η μεγάλη υστέρηση εφαρμογής εναρμονισμένων πρακτικών στα θέματα τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων και σήμανσης συμμόρφωσης CE των ΠΔΚ, η οποία – σε συνδυασμό με την καθυστερημένη, κάθε φορά, εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική – οξύνει τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος της ασφάλειας των έργων, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του κλάδου.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, τονίστηκε, πρέπει άμεσα, μεταξύ άλλων, να γίνουν αποδεκτά από τα αρμόδια Υπουργεία:

α) Το χρόνιο αίτημα του εργοληπτικού κόσμου για εκσυγχρονισμό του συστήματος τιμολόγησης των δημοσίων έργων, με την αποδοχή ενός αμοιβαία αποδεκτού συστήματος έγκυρης, αντικειμενικής και σύμφωνης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τους κανονισμούς, ανάλυσης τιμών των εργασιών και αναθεώρησης αυτών, αίτημα το οποίο συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα έχει κατατεθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης (πρώην ΥΠΟΜΕΔΙ) από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις.

β) Η σύσταση Παρατηρητηρίου Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων, με ισότιμη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να τροφοδοτείται με αξιόπιστες τιμές το σύστημα αναλύσεων τιμών και να παρέχεται έγκυρη ενημέρωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ως προς τους ισχύοντες τεχνικούς κανόνες (πρότυπα, κανονισμούς, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και ως προς τα σύμμορφα υλικά και τους προμηθευτές τους, πρόταση που έχει καταθέσει στους αρμόδιους ο ΣΑΤΕ και έχει τύχει της ένθερμης υποστήριξης όλων των Φορέων του Τεχνικού Κόσμου (Εργολήπτες, Μελετητές, ΤΕΕ).

γ) Ο σωστός και αποτελεσματικός έλεγχος και εποπτεία της αγοράς των προϊόντων δομικών κατασκευών.

Να σημειωθεί ότι ο ΣΑΤΕ, καθώς διαπιστώνει καθυστερήσεις και ανακολουθίες στην εφαρμογή στις αλλαγές που επέρχονται στα δημόσια έργα, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους εργολήπτες, προσανατολίζεται στην σύσταση προσωρινού γραφείου νομικού και τεχνικού ελέγχου των τευχών δημοπράτησης ως προς τη συμβατότητα και την εναρμόνισή τους με το νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και ειδικότερα ως προς την εγκυρότητα των όρων της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Τιμολογίου, ώστε να προφυλάξει τα μέλη του από συμβατικούς όρους που δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

image_pdfimage_print
Advertisement

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα

Social Proof Apps