Αττική: Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας-Παιανίας για το δίκτυο ύδρευσης

Προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Παιανίας, Σπύρος Στάμου, με αντικείμενο την κατασκευή του έργου «Αντικαταστάσεις – μετατοπίσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Παιανίας». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Η αντικατάσταση – μετατόπιση του δικτύου ύδρευσης είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση του συνολικού έργου «Κατασκευή δικτύων απορροής υδάτων Δήμου Παιανίας Β’ Φάση», που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εντάσσεται σε μια συνολική παρέμβαση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αντικαταστάσεις – μετατοπίσεις  θα γίνουν κατά τμήματα τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων κατασκευής του ανωτέρω έργου στο Δήμο Παιανίας και συγκεκριμένα στις οδούς: Σπύρου Δήμα, Βασ. Σοφίας, Αναπαύσεως – Δ. Αντωνίου, Νικολογιάννη, Λ. Λαυρίου, Καραολή & Δημητρίου, Υψηλάντου, Αγ. Σπυρίδωνα, Αγ. Τριάδος, Επισκοπής, Προσηλίου, Αγ. Ανδρέα, Παπαδημητρίου, Κρήτης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές, τοποθέτηση σωλήνων πολυαιθυλενίου και σύνδεσή τους με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, επιχώσεις με θραυστό υλικό και ασφαλτική αποκατάσταση στα σημεία εκσκαφής των ορυγμάτων.  

Το τμήμα του δικτύου ύδρευσης που θα αντικατασταθεί – μετατοπιστεί θα είναι συνολικού μήκους 1,3 χλμ.

Ερωτηθείσα σχετικά η Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου, υπογράμμισε τη σημασία του έργου, το οποίο «συμβάλλει αποτελεσματικά στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και συγκεκριμένα στην αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής».

«Η Περιφέρεια Αττικής, προγραμματισμένα και συστηματικά, προχωρά στα απαραίτητα έργα υποδομής που λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας για τους πολίτες και την περιουσία τους», συνέχισε η Περιφερειάρχης.