Connect with us

Αναπλάσεις Αθήνας

Τι απαντά το ΥΠΕΚΑ στον Παναθηναϊκό για το θέμα της Διπλής Ανάπλασης σε Αλεξάνδρας – Βοτανικό

Avatar

Δημοσιεύθηκε

στις

“Η ανακοίνωση του ιστορικού Αθηναϊκού συλλόγου, με τους άδικους χαρακτηρισμούς που εμπεριέχει, εκδόθηκε με χρονική καθυστέρηση ενός μηνός από τη δημοσιοποίηση της υπογραφής του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (03.09.2012) – το οποίο σε κάθε περίπτωση θα κριθεί για τη νομιμότητά του από το Συμβούλιο της Επικρατείας – και απέχει πολύ από το πραγματικό περιεχόμενο της προσπάθειας υλοποίησης αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής πολεοδομικής και περιβαλλοντικής παρέμβασης που επιχειρείται στη πόλη των Αθηνών, μέσω του προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, το οποίο προβλέπει και περιγράφει σαφώς και την πορεία κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ουδέποτε ενήργησε μονομερώς και πολύ περισσότερο με τρόπο «αήθη» στο ζήτημα της Διπλής Ανάπλασης, στις περιοχές του γηπέδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Ελαιώνα – Βοτανικού.

Να επισημανθεί ότι, με στόχο την εξασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων μερών, στο άρθρο 7 του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος αναφέρονται τα εξής:

«1. Το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης υλοποιείται με τη σύμπραξη και συμμετοχή των φορέων υλοποίησης αυτού και συνίσταται στην εισφορά εκτάσεων, στη χρηματοδότηση ή και κατασκευή των αναγκαίων έργων και υποδομών και στη διάθεση των υποστηρικτικών και συνοδών έργων για την αμοιβαία εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων χρήσεων, τόσο των ιδιωτικών όσο και των κοινωφελών.

2. Φορείς υλοποίησης:
α. Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι ο Δήμος Αθηναίων και οι κύριοι των ακινήτων στις Περιοχές Ανάπλασης Ι και ΙΙ καθώς και όσοι έλκουν από αυτούς δικαιώματα.
β. Στους φορείς υλοποίησης μπορεί να περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς.
γ. Τη γενική ευθύνη και τον συντονισμό του προγράμματος έχει ο Δήμος Αθηναίων.»

Επιπροσθέτως, στο άρθρο 23, παράγραφος δ’, του Ν. 3983/11, αναφέρεται ότι :

«Απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας, είναι η υποβολή πρότασης από το Δήμο Αθηναίων για το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης του συνόλου του προγράμματος της διπλής ανάπλασης, καθώς και για τις υποχρεώσεις των κυρίων των ακινήτων που μετέχουν στο πρόγραμμα, ή όσων έλκουν από αυτούς δικαιώματα, ιδίως ως προς την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων και παρεμβάσεων και τις παρεχόμενες εγγυήσεις για την εκπλήρωσή τους».
Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει να υποβάλει τα σχέδια, τις μελέτες και την πρόταση για τους όρους προστασίας, διαχείρισης και παρακολούθησης, καθώς την πρόταση εκτέλεσης και χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου.

Σχετικά με το ιστορικό του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα :

Το σχέδιο παρέμβασης της Διπλής Ανάπλασης για τις περιοχές της Λ. Αλεξάνδρας και Βοτανικού, θεσμοθετήθηκε με τον Νόμο 3481/2006.
Ο στόχος του προγράμματος, είναι αφενός η απομάκρυνση του γηπέδου του Παναθηναϊκού από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και η μετατροπή της έκτασης (Ο.Τ 22) σε υπερτοπικό πόλο πρασίνου και αναψυχής και αφετέρου η μεταφορά του γηπέδου στην περιοχή του Ελαιώνα / Βοτανικού, με ταυτόχρονη μετατροπή της τελευταίας σε ορθολογικά πολεοδομημένη περιοχή, με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, καθώς και κτίρια κεντρικών λειτουργιών.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 3059/2009 απόφασή του, κατέστησε αναγκαίο τον ανασχεδιασμό του προγράμματος, κρίνοντας ότι οι επιπλέον χρήσεις (κτίρια κεντρικών λειτουργιών) είναι πέραν των απαραιτήτων για το εγχείρημα της Διπλής Ανάπλασης και τη βιώσιμη υλοποίηση του προγράμματος.
Αυτό αποτυπώθηκε στο άρθρο 23 του Ν. 3983/2011. Βασική επιδίωξη της ρύθμισης είναι η εξειδίκευση και εφαρμογή των χωροταξικών κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών (Ν. 1515/89), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επισημαίνεται ότι εδώ και μια δωδεκαετία, με τον Νόμο 3481/2006 (άρθρο 23), το Οικοδομικό Τετράγωνο (ΟΤ) 22, της λεωφόρου Αλεξάνδρας του Δήμου Αθηναίων, χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου, χρήση την οποία επιβεβαιώνει και ο Ν. 3983/2011.

Με δεδομένο το παραπάνω νομικό πλαίσιο υποβλήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών (ΟΡΣΑ), ο φάκελος για την έγκριση του προγράμματος Διπλής Ανάπλασης. Ο ΟΡΣΑ, τηρώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του Ν. 3983/2011, απέστειλε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για γνωμοδότηση στους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων και ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2012 και ακολούθησε επεξεργασία του Π.Δ από τη Διεύθυνση Νομοθετικού του ΥΠΕΚΑ.
Κατά το στάδιο της διαβούλευσης, ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος κατέθεσε τη διαφωνία του ως προς Διατάξεις του άρθρου 23, ενώ ο ΟΡΣΑ στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι, αφενός το ακολουθούμενο πλαίσιο αποτελεί νόμο του κράτους και η νομιμότητά του κρίνεται από την Ολομέλεια του Σ.τ.Ε, αφετέρου το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα αποσταλεί, μετά την υπογραφή του Υπουργού ΠΕΚΑ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία και θα διατυπωθεί κρίση επί της νομιμότητας, ή μη, των Διατάξεων.”

image_pdfimage_print

Αναπλάσεις Αθήνας

ΕΟΑΝ: Υπόδειγμα μεγάλου «πράσινου έργου» το project του Ελληνικού

ypodomes team

Δημοσιεύθηκε

στις

από

Κατεδαφίσεις κτιρίων στο Ελληνικό

Το εργοτάξιο του Ελληνικού επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) κ. Νίκος Χιωτάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Γιάννης Σιδέρης.

Σκοπός της επίσκεψης του κλιμακίου του ΕΟΑΝ στο Ελληνικό ήταν ο έλεγχος της τήρηση των προβλέψεων του Νόμου για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με αφορμή την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων στη συγκεκριμένη έκταση.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε παρουσία των εκπροσώπων του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΑΚΕΜ, που έχουν αναλάβει την εργασία για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών κατεδάφισης, διαπιστώθηκε ότι διενεργούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τον έλεγχο, διαχωρισμό και ξεχωριστή απόθεση των υλικών που προέρχονται από τις κατεδαφίσεις των κτιρίων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τούβλα, τσιμέντο, μέταλλα, γυαλιά, πλαστικά, χώματα , ξύλα, κλπ.

Το μεγαλύτερο μέρος των υλικών αυτών, λόγω της υψηλής τους ποιότητας, θα επαναχρησιμοποιηθεί και θα αξιοποιηθεί στα επόμενα στάδια υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα ως υπόστρωμα υψηλής ποιότητας, για την εκτέλεση των έργων κατασκευής του οδικού δικτύου που θα δημιουργηθεί εντός του χώρου της επένδυσης.

Όπως επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο και το Δ/ντα Σύμβουλο του ΕΟΑΝ, η επένδυση  στο Ελληνικό μπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγμα μεγάλου «πράσινου έργου», που εκτελείται με πρότυπο τρόπο και με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Αποτελεί μια πρόκληση και μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα αλλά και τον ΕΟΑΝ, ο οποίος έχει αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του ελέγχου τήρησης της εθνικής νομοθεσίας, όσον αφορά την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων , αφού το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει οδηγό και για τον τρόπο υλοποίησης κι άλλων μεγάλων έργων κι επενδύσεων, που ήδη δρομολογούνται στην Ελλάδα.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Αναπλάσεις Αθήνας

Εγκρίθηκε η τεχνική προσφορά για το Καζίνο στο Ελληνικό

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Καζίνο Ελληνικό Mohegan ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ένα βήμα μπρος έχουμε στην υπόθεση του καζίνο στο Ελληνικό μιας και όπως έγινε γνωστό, εγκρίθηκε η τεχνική προσφορά της κοινοπραξίας Mohegan-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΕΠ), που είναι άλλωστε και η φιναλίστ για το μεγάλο αυτό έργο.

Πλέον απομένει μόνο η κατακύρωση του διαγωνισμού, βήμα το οποίο προς το παρόν είναι άγνωστο το πότε θα γίνει λόγω της εκκρεμότητας που υπάρχει με την προσφυγή της Hard Rock International στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να θυμίσουμε ότι η Αμερικανική εταιρεία προχώρησε σε αυτή την κίνηση παρά τις επανηλλειμένες αρνητικές για αυτήν αποφάσεις στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, λόγω της απόρριψης της προσφοράς της.

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το Integrated Resort Casino (IRC), είναι μία βασική αναβλητική αίρεση για την εκκίνηση του έργου στο Ελληνικό, πράγμα που σημαίνει πως θα πρέπει πρώτα να υπογραφεί η σχετική σύμβαση για να πέσουν οι υπογραφές για τη μεγάλη επένδυση στο χώρο του πρώην αεροδρομίου.

INSPIRE ATHENS

Η επίσημη ονομασία που έχει δοθεί από την κοινοπραξία Mohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι “Inspire Athens” και είναι ένα mega-project, το μεγαλύτερο κτιριακό έργο στην Ελλάδα ενώ για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την υλοποίηση του θα είναι μία κορυφαία προσθήκη στο portfolio των έργων που εκτελεί.

Το Inspire Athens, αφορά στο πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (Integrated Resort and Casino – IRC) στην Ελλάδα, αποτελείται από ένα πολυτελές ξενοδοχείο, χώρους ψυχαγωγίας, συνεδριακό κέντρο, καταστήματα, εστιατόρια, καζίνο, καθώς και έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Το έργο θα βοηθήσει να εκκινήσει μια νέα εποχή τουριστικής ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας για την Ελλάδα και ολόκληρη την περιοχή.

Το εμβληματικό σχέδιο του κτιρίου, είναι μια δημιουργία του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου Steelman Partners, που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή συγκροτημάτων IRC.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Αναπλάσεις Αθήνας

Μεγάλος Περίπατος: Παράταση μέχρι το Φθινόπωρο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Αίτημα προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απηύθυνε ο δήμος Αθηναίων, με θέμα την παράταση, μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, της ισχύος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά την «επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας», δηλαδή τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον «Μεγάλο Περίπατο».

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ, έγινε αποτίμηση συμπερασμάτων από τη μέχρι τώρα δοκιμαστική περίοδο του Μεγάλου Περιπάτου.

Επίσης, συζητήθηκε η λήψη επιπλέον υποστηρικτικών μέτρων (σηματοδότηση, διαρκής αστυνόμευση, ελεγχόμενη στάθμευση κ.ά.) και η καλύτερη αστυνόμευση των λεωφορειολωρίδων, που θα διευκολύνει την ταχύτερη κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Όπως ανέφερε στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, στις 21 Αυγούστου ξεκινά το δεύτερο τρίμηνο της πιλοτικής παρέμβασης στο κέντρο της πρωτεύουσας, του Μεγάλου Περιπάτου, με την παραχώρηση μεταξύ άλλων, μιας ακόμα λωρίδας στην οδό Πανεπιστημίου για την κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς.

«Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μία ακόμα λωρίδα της Πανεπιστημίου για την κυκλοφορία των οχημάτων ώστε να έχουμε εκτίμηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων, και να προχωρήσουμε στις αποφάσεις για τη διαμόρφωση του τελικού έργου», είπε.

Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε και στο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο καταρτίζεται από τον δήμο Αθηναίων και θα αποτελέσει, όπως υποστήριξε «κορωνίδα της διαβούλευσης, καθώς είναι το θεσμικό εκείνο όχημα που θα μας επιτρέψει να λαμβάνουμε αποφάσεις σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην ανάκτηση του δημόσιου χώρου και στη διαχείρισή του».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της «Ανοιχτής Πόλης», Νάσος Ηλιόπουλος, κατηγόρησε τη δημοτική αρχή ότι με την πρακτική της «ακύρωσε τη διάθεση για συνεργασία» της παράταξής του.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για μεγάλη προχειρότητα, ασυδοσία και έλλειψη διαβούλευσης. «Θα φανεί αν πρόκειται για κάτι πειραματικό, ή αν όλα αυτά έγιναν έτσι, προκειμένου η πόλη να συνηθίσει κάτι προαποφασισμένο».

Ωστόσο σημείωσε ότι αυτός «ο λάθος δρόμος της υλοποίησης που έχει ακολουθηθεί», δεν ακυρώνει την πραγματική ανάγκη για την πόλη να υπάρξει ένα ζωντανό κέντρο.

Στο πλαίσιο αυτό κατέθεσε εννέα προτάσεις, μεταξύ των οποίων ήταν ο περιορισμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων διαμερισμάτων, η 24ωρη λειτουργία του ΜΕΤΡΟ, η αξιοποίηση άδειων δημόσιων κτιρίων, η στήριξη της επαναφοράς του κέντρου της Αθήνας ως επιλογής μόνιμης κατοικίας κ.ά.

Τέλος, ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Είσαι Εσύ», Παύλος Γερουλάνος άσκησε κι εκείνος κριτική σε πολλές πτυχές του εγχειρήματος και κυρίως σε ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, συνδέοντας τη συνέχιση της στήριξης της παράταξής του, με την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων για περισσότερη διαφάνεια, διαβούλευση, ευρύτερη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων κ.ά., όπως τις διατύπωσε και προ ημερών σε επιστολή του προς το δήμαρχο.

Ακόμη, για την κατάσταση και τα προβλήματα που αναμένεται να δημιουργηθούν το Σεπτέμβριο σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, ζήτησε από τώρα να μεριμνήσει η διοίκηση του δήμου και για την αντιμετώπισή τους.

image_pdfimage_print
συνέχεια ανάγνωσης

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα