Connect with us

Επικαιρότητα

Απαλλοτριώσεις: με διαδικασία fast track για την επιτάχυνση των έργων

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Μπορεί η ανάπτυξη να είναι το ζητούμενο των τελευταίων δύο χρόνων, ωστόσο λίγες ημέρες πριν από την προκήρυξη εθνικών εκλογών, η κυβέρνηση- μέσω του υπουργείου Υποδομών- επιχειρεί να βάλει τάξη στο αχανές «τοπίο» των απαλλοτριώσεων 

Το πολυνομοσχέδιο του Υποδομών προβλέπει σημαντικές αλλαγές στο ισχύον νομικό πλαίσιο για τις απαλλοτριώσεις, των οποίων  η αργή υλοποίηση αποτελεί βασική αιτία για την οποία οι κατασκευαστικές εργασίες στα μεγάλα έργα έχουν ανασταλεί.
 
Οι τροποποιήσεις που φέρει το Υποδομών στο ν.2882/2001 είναι, κατά βάση, αυτές που είχαν τεθεί σε διαβούλευση τον περασμένο Οκτώβριο και είχαν προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις του συνόλου των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας.
 
Τι αλλάζει, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του Υποδομών:
 – Όταν η εκτέλεση δημοσίων έργων επισπεύδεται από το δημόσιο, η αποβολή των εγκατεστημένων στα ακίνητα διατάσσεται οριστικά και τελεσίδικα με την απόφαση βάσει της οποίας καθορίζεται η προσωρινή αποζημίωση.
 
– Το τίμημα της εξαγοράς του προς απαλλοτρίωση ακινήτου μπορεί να καθοριστεί και από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να παρακάμπτονται οι τριμελείς κρατικές επιτροπές των οποίων η συγκρότηση πολλές φορές καθυστερεί.
 
– Ως κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη, κατά βάση, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο καθορισμού της, παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, καθώς και οι δυνατότητες προσόδου του ακινήτου. Η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου δεν μπορεί να είναι μικρότερη της αντικειμενικής του αξίας.
 
– Τι συμβαίνει σε περίπτωση διαφωνίας για το ύψος της αποζημίωσης; Ο οριστικός καθορισμός της γίνεται κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφερομένου στα αρμόδια δικαστήρια, η οποία ασκείται εντός 60 ημερών, από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού της.
 
Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος δικαστής προσδιορίζει δικάσιμο προς συζήτηση της αίτησης σε χρόνο όχι μικρότερο από 30 ημέρες και όχι μακρότερο από 60 ημέρες από την κατάθεσή της και συγχρόνως διατάσσει να επιδοθεί η αίτηση με την πράξη προσδιορισμού δικασίμου, με επιμέλεια του αιτούντος και τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την δικάσιμο, σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 
– Με στόχο το Δημόσιο να αποφύγει την καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεων για ακίνητα των οποίων η αξία «φούσκωσε» μετά την κήρυξη της περιοχής όπου αυτά βρίσκονται ως ζώνης αστικής ανάπλασης, δεν λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριωμένου (αφότου μία περιοχή θεσμοθετήθηκε ως ζώνη αστικής ανάπλασης).
 
– Κατ΄ εξαίρεση, για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα οποία εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απαλλοτρίωση των αναγκαίων ακινήτων κηρύσσεται με  απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 
– Σε επείγουσες περιπτώσεις η απαλλοτρίωση μπορεί να κηρύσσεται με απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας. Σκοπός της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι να ξεπεραστούν τα εμπόδια που δημιουργούνται από την έλλειψη κτηματολογίου.
 
– Εάν το υπουργικό συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι ένα έργο είναι ευρύτερης σημασίας, για την υλοποίηση ξεχωριστών απαλλοτριώσεων που απαιτούνται για το ίδιο έργο δεν χρειάζεται καινούργια απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα. Αντίθετα, το υπουργικό μετά τον κατ? αρχήν χαρακτηρισμό του έργου ως «γενικότερης σημασίας για την εθνική οικονομία», έχει τη δυνατότητα να χορηγεί εξουσιοδότηση στο αρμόδιο όργανο, ώστε να  κηρύσσει αυτό πλέον τις επόμενες απαλλοτριώσεις για το ίδιο έργο.
 
– Το Εφετείο, όπου βρίσκεται η έδρα της αρχής που είναι υπεύθυνη για την απαλλοτρίωση, είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης. Μάλιστα, με την απόφαση του Εφετείου-που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα- διατάσσεται ταυτόχρονα η αποβολή του κατόχου από το ακίνητο, με τον όρο της κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης.
 
– Καταργείται η συναρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών που επιβαρύνει χρονικά τη συνολική διαδικασία από 2 έως 4 μήνες.
 
 
Πηγή:capital.gr

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα