Connect with us

Αφιερώματα

8ος Κατάλογος Μεγάλων Έργων (Σεπ.14): Φράγμα Αχυρών Αιτωλοακαρνανίας

Νίκος Καραγιάννης

Δημοσιεύθηκε

στις

Το έργο περιλαμβάνεται στο Νέο Κατάλογο με τα Μεγάλα Έργα στην Ελλάδα

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά το έργο της κατασκευής του Φράγματος Αχυρών Αιτωλοακαρνανίας.  Στην παρούσα φάση βρισκόμαστε στα έργα της τελευταίας περιόδου της σύμβασης, η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Ωστόσο δόθηκε άλλη μία παράταση για τις 31 Μαρτίου 2015. Το έργο έχει την δική του ιστορία καθώς η δημοπράτηση πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2006, δηλαδή σχεδόν 8 χρόνια πριν.

Ο Ανάδοχος του έργου ΕΛΤΕΡ ξεκίνησε το έργο στις 3.5.2007 αλλά λόγω σημαντικών προβλημάτων αλλά και της κρίσης τελικά το έργο καθυστέρησε σημαντικά. Το αρχικό κόστος του έργου ανερχόταν σε 35εκ.ευρώ. Με την έκπτωση της ΕΛΤΕΡ το ποσό της σύμβασης έπεσε στα 21.312.814,50 ενώ αργότερα (στις 13.10.2010) υπογράφηκε μία συμπληρωματική σύμβαση ύψους 5.056.431,29 ευρώ.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.  Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί  οι παρακάτω εργασίες:

–    η κατασκευή του σώματος του φράγματος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, [βρίσκεται στο υψόμετρο 372 μ. από αυτό της στέψης 372,5 μ.] (98,63%),

–    η διάνοιξη της σήραγγας τσιμεντενέσεων-αποστραγγίσεων σε μήκος 150μ από τα 160μ (93,85%) και συνεχίζονται οι σκυροδετήσεις δαπέδου και τοιχίων,
–    η διάνοιξη της σήραγγας υδροληψίας σε όλο το μήκος της των 2.111μ , [έχει κατασκευαστεί η τελική επένδυση σε μήκος 776μ και τα δάπεδα εισόδου (224μ) και εξόδου (88μ) συνολικού μήκους 312μ ], συνεχίζεται η αποκατάσταση του βλαφθέντος (αστοχημένου) τμήματος της σήραγγας και οι σκυροδετήσεις τελικής επένδυσης από τη βλάβη προς την έξοδο της σήραγγας,
–    η κατασκευή του αντλιοστασίου Κατούνας (συνεχίζονται οι εργασίες)
–    η κατασκευή των τοιχίων εκ σκυροδέματος στη διώρυγα φυγής του υπερχειλιστή
–    η κατασκευή των αρδευτικών δικτύων Κεντρικού Ξηρομέρου σε μήκος  40.395 μ από τα 45.000 μ (88,2%),  
–    η αποκατάσταση της κατολίσθησης από το υψόμετρο 393,5 μ μέχρι το τελικό υψόμετρο στέψης 400,7μ (74,45%).

Τα αρδευτικά δίκτυα της «χαμηλής ζώνης», για τα οποία εκπονείται η μελέτη του κτηματολογίου, θα δημοπρατηθούν το 2014/ 2015 και με αυτά θα αρδεύεται έκταση 18.500 στρ. περίπου.

 Το φράγμα Αχυρών προορίζεται να εξυπηρετήσει την άρδευση 26.000 στρ. καθαρά γεωργικών εκτάσεων μέσω των προαναφερόμενων αρδευτικών δικτύων και δεν υπάρχει δυνατότητα για την υδροδότηση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων Κατούνας- Κονοπίνας γιατί το νερό του ταμιευτήρα του φράγματος επαρκεί μόνο για την άρδευση των ανωτέρω εκτάσεων.

Με την ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται πως θα αρδεύεται έκταση 7.500 στρεμμάτων
υπάρξει ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων με ταυτόχρονη κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών για τις επόμενες δεκαετίες. Ο μέσος αριθμός των εργαζόμενων στα εργοτάξια είναι 50-80 εργ. /ημέρα από την τοπική κοινωνία και έμμεση επίδραση σε 200 εργ. στην ευρύτερη περιοχή και στην Αθήνα.

Υπάρχει σχετική τόνωση της τοπικής κοινωνίας (εμπορικά καταστήματα, οικοδομικά υλικά, καταστήματα τροφίμων, τράπεζες, ασφαλιστές, συνεργεία, που δεδομένης της οικονομικής κρίσης θεωρείται σημαντική.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή φράγματος με τα συναφή έργα, στην κοιλάδα του χειμάρου Νήσσα, στη θέση «Αχυρά»  Ν. Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και η κατασκευή αρδευτικών δικτύων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών άρδευσης της περιοχής κεντρικού Ξηρομέρου.

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής επί μέρους έργα:
α)    Χωμάτινο ανάχωμα, μεγίστου ύψους 36,50 μ. και όγκου 720.000 μ.3 με τα συναφή έργα ασφάλειας, υπερχείλισης και εκκένωσης.
β)    Έργα παροχέτευσης των απορροών της γειτονικής λεκάνης Κεφαλόβρυσου για τον εμπλουτισμό του ταμιευτήρα.
γ)    Έργα υδροληψίας, που περιλαμβάνουν σήραγγα μήκους 2.200 μ. με τα συνοδά της έργα και έργο κατανομής της παροχής.
δ)    Αρδευτικά έργα της «ψηλής ζώνης» κεντρικού Ξηρομέρου, καθαρής εκτάσεως 7.500 στρ., που περιλαμβάνουν διώρυγα μήκους 1.000 μ., δύο δεξαμενές συνολικού όκγου 22.500 μ.3 και σωληνωτά δίκτυα συνολικού μήκους 44 km.
ε)    Οδούς προσπέλασης στα έργα, συνολικού μήκους 5,5 km περίπου και βελτίωση των υφισταμένων αγροτικών οδών σε μήκος 35 km περίπου.
Ο δημιουργούμενος ταμιευτήρας θα έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 41,7 x 106 μ.3 και επιφάνεια στην ανώτατη στάθμη λειτουργίας (+370,00) 2.980 στρέμματα περίπου.

Η διαθέσιμη μέση ετήσια απόληψη ανέρχεται σε 16 x 106 μ.3 περίπου και προορίζεται να εξυπηρετήσει την άρδευση 26.000 στρεμμάτων καθαρά γεωργικών εκτάσεων της κτηματικής περιοχής του Δήμου Κατούνας και των κοινοτήτων Κομπωτής, Κονοπίνας, Τρύφου και Αετού.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
Σε δεύτερη φάση (εκτιμάται εντός του 2014) και αφού πρώτα ολοκληρωθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο αναδασμός στις περιοχές Τρύφου, Κατούνας, Κονωπίνας, Μπαμπίνη και Κομπωτή, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων θα δημοπρατηθεί και η κατασκευή σωληνωτών δικτύων για την άρδευση 18.600 στρεμμάτων της «χαμηλής ζώνης» Κεντρικού Ξηρομέρου, προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε η συνολικά προβλεπόμενη έκταση, που πρόκειται να αρδευτεί από τον ταμιευτήρα του φράγματος Αχυρών, θα ανέλθει στα 26.100 στρέμματα. Το έργο προβλέπεται να περατωθεί σε δύο χρόνια από την ανάθεσή του.

Επίσης το ΥΠΟΜΕΔΙ κατασκευάζει στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας το έργο: «Ανακατασκευή της Διώρυγας Δ1, και επέκταση της διώρυγας Αμβρακίας – Αμφιλοχίας για άρδευση-ύδρευση κοινοτήτων Επαρχίας Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού 40.000.000 € για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των περιοχών Αμβρακίας, Αμφιλοχίας και Βάλτου από νερά του ποταμού Αχελώου (φράγμα Στράτου).
 
Στο σχεδιασμό των έργων για άρδευση των ανωτέρω περιοχών προβλέπεται τα δίκτυα Κατούνας-Κονοπίνας να συνδεθούν με τη διώρυγα Αμβρακίας μέσω της διώρυγας Αγρίλου.

Το έργο ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, περιλαμβάνεται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ του ypodomes.com και η κατασκευή του έργου είναι σε εξέλιξη.

**Μήνες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου:6


Πατήστε εδώ για μεταφερθείτε στην ενότητα Αφιερώματα για περισσότερα έργα από τον νέο ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ που θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα  29 Σεπτεμβρίου 2014


Πηγή:ypodomes.com

 

image_pdfimage_print
Advertisement

Facebook

Ετικέτεςδημοφιλη θεματα

Social Proof Apps