Newsroom

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Εσπερίδα με θέμα «Λιανική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και καταναλωτές», που πραγματοποίησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ.

Η εσπερίδα ξεκίνησε με ομιλία του Διευθυντή Χρηστών Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κου Νικόλαου Δρόσου, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου των ρευματοκλοπών.

Ο κ. Δρόσος ανέλυσε τις διαδικασίες που ακολουθεί η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και παρουσίασε τα ακόλουθα απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου:

Στο σύνολο των εξυπηρετούμενων μέχρι σήμερα περιπτώσεων:

– 23% των υπόχρεων προχωρούν σε εφάπαξ καταβολή (15% επί των εισπράξεων)

– 87% των υπόχρεων αποπληρώνουν με δόσεις (85% επί των εισπράξεων)

Στο σύνολο όλων των διεκπεραιωμένων μέχρι σήμερα περιπτώσεων:

– ~ 60% εξυπηρετούνται

– ~ 5% δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες

– ~ 15% προς διερεύνηση

– ~ 20% αμιγώς μη εξυπηρετούμενες

Καταλήγοντας στα ακόλουθα συμπεράσματα:

– Το πλαίσιο παρέχει επαρκή και αποτελεσματικά διοικητικά μέτρα αποτροπής, παράλληλα με την ποινική δίωξη των παραβατών

– Υπάρχει πλήρης εναρμόνιση του ΔΕΔΔΗΕ στο νέο πλαίσιο

– Διαπιστώνεται ότι η άρτια τεκμηρίωση και διεκπεραίωση οδηγούν σε συμμόρφωση των παραβατών

– Υπάρχει κοινωνική απήχηση της προσπάθειας σε ορισμένες περιπτώσεις

– Τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ανακοπής του φαινομένου

– Απαιτείται συστράτευση και συναντίληψη όλων των δυνάμεων της εταιρείας στον «διακηρυγμένο πόλεμο» για την καταπολέμηση του φαινομένου, με αναγκαία τη συνέχιση της προσπάθειας με αμείωτη προσήλωση και επιμονή και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων.

Ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο στο οποίο συμμετέχει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ελλάδας μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Δήμο Μετσόβου, το λεγόμενο «STEP-IN – Using Living Labs to roll out Sustainable Strategies for Energy Poor Individuals)» με αντικείμενο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσίασε η Δρ. Λευκοθέα Παπαδά, στέλεχος της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτών & Περιβάλλοντος και Λιανικών Αγορών.

Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

Η κα Παπαδά ανέλυσε τα βασικά αίτια εμφάνισης του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας και τις ιδιαιτερότητες αυτού στην ελληνική επικράτεια αλλά και στις ορεινές περιοχές. Χαρακτηριστικά, ανέφερε πως η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή των ευρωπαϊκών χωρών που πλήττονται από αυτή.

Εν συνεχεία, παρουσίασε τη μεθοδολογική προσέγγιση του ερευνητικού έργου STEP-IN και τα προσδοκώμενα οφέλη από τη λειτουργία των εργαστηρίων διερεύνησης (Living Labs), που λαμβάνουν χώρα σε τρεις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία), διαφορετικού ενεργειακού προφίλ η καθεμιά.

Ειδικά για την ελληνική περίπτωση μελέτης, παρουσίασε ενδεικτικά αποτελέσματα από την πρώτη έρευνα βάσης, που πραγματοποιήθηκε στον οικισμό του Μετσόβου, την υπό εξέταση περιοχή μελέτης.

Τέλος, επεσήμανε τη σημαντική υστέρηση στο κομμάτι της αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας και την αναγκαιότητα εξειδικευμένης ενεργειακής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η λιανική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου

Τις εξελίξεις της λιανικής ενεργειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα παρουσίασε κατά τη διάρκεια της Εσπερίδας της ΡΑΕ , η κα. Ευαγγελία Γκότζου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτών & Περιβάλλοντος και Λιανικών Αγορών.

Η κα Γκότζου ανέφερε ότι το 2019 αποτελεί μία χρονιά έντονης δραστηριότητας και περαιτέρω ενίσχυσης του ανταγωνισμού στον τομέα της προμήθειας τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και του φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, παρουσίασε την εξέλιξη των τάσεων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διαχρονικά, από το 2008 και έπειτα, τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς (μερίδια αγοράς των Προμηθευτών ενέργειας, κινητικότητα, σύγκριση τιμολογίων λιανικής), καθώς και τις ιδιαιτερότητες του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

Αναφορά έκανε σε κάποια από τα προβλήματα που εμποδίζουν το περαιτέρω άνοιγμα της λιανικής αγοράς, όπως για παράδειγμα η έλλειψη εργαλείων αντιστάθμισης ρίσκου στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τα παράπονα των καταναλωτών αναφορικά με τη μη ορθή προσυμβατική ενημέρωση, τόσο για τα τιμολόγια προμήθειας (μέγεθος εκπτώσεων, ρήτρες προσαρμογής, ρήτρα οριακής τιμής συστήματος) όσο και, γενικότερα, για τα νόμιμα δικαιώματά τους (π.χ. υπαναχώρηση), με αποτέλεσμα και την αύξηση παραπόνων λόγω απόκλιση της τιμής μεταξύ του συμβατικού σταδίου και του σταδίου της έκδοσης λογαριασμού.

Τέλος, έμφαση έδωσε στο ρυθμιστικό έργο που επιτέλεσε η Αρχή την τελευταία τριετία, αναφορικά με δομικές αλλαγές, ενίσχυση εποπτείας και καινοτόμες δράσεις, όπως η γνωμοδότηση διαμόρφωσης νομικού πλαισίου ηλεκτροκίνησης και ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία διαδικτυακού Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών (ΕΣΤ) ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, κ.ά.

Ακολουθούν οι παρουσιάσεις:

Ρευματοκλοπές: Αποτελέσματα από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου

Νικόλαος Δρόσος, Δ/ντης Χρηστών Δικτύου, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Αντιμετωπίζοντας την Ενεργειακή Φτώχεια: Το Πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα STEP-IN – Using Living Labs to roll out Sustainable Strategies for Energy Poor Individuals.

Δρ. Λευκοθέα Παπαδά, Πολιτικός Μηχανικός, Μονάδα Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος και λιανικής αγοράς, ΡΑΕ

Η εγχώρια λιανική αγορά ενέργειας: Δράσεις και Προοπτικές

Ευαγγελία Γκότζου, Οικονομολόγος, Ειδ. Επιστήμονας, Δ/ντρια Προστασίας Καταναλωτών και Περιβάλλοντος και λιανικής αγοράς, ΡΑΕ

Οι Εσπερίδες της ΡΑΕ θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ. Συγκεκριμένα:

– Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και καινοτομίες στην ηλεκτρική αγορά (Ολοκληρωμένο σχέδιο διασυνδέσεων ΜΔΝ, πορεία υλοποίησης διασυνδέσεων Κυκλάδων και Κρήτης, ηλεκτροκίνηση, αποθήκευση ενέργειας, κτλ), την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 19:00-21:45 στο Συνεδριακό κέντρο Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ

– Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (Απλοποίηση αδειοδότησης, Διαγωνισμοί ΑΠΕ, Ενεργειακές Κοινότητες, οι βασικές ρυθμίσεις του νέου πακέτου μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κτλ), την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 19:00-21:45 στο Συνεδριακό κέντρο Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ

– Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Target Model – οι τέσσερις νέες αγορές, NOME, κτλ) την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 19:00-21:45 στο Συνεδριακό κέντρο Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ

– Φυσικό Αέριο (Η διαμόρφωση της χονδρεμπορικής αγοράς με τις νέες υποδομές, πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων ανάπτυξης δικτύων διανομής φυσικού αερίου, κτλ) την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 19:00-21:45 στο Συνεδριακό κέντρο Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις ενεργειακές εκδηλώσεις της ΡΑΕ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.cosmo-one.gr/rae-tif-2019-dilosi-simmetoxis/

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV