Βαγγέλης
Θάνος

Νέα παράταση έλαβε ο διαγωνισμός για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων που δρομολογείται στην Κεντρική Μακεδονία.

Αυτή είναι η πέμπτη μετάθεση του διαγωνισμού. Το έργο είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε προϋπολογισμό που δρομολογούνται στην Ελλάδα και είναι λογικά να έχει τραβήξει την προσοχή των κορυφαίων παικτών του κλάδου.

Όπως ενημερώνει ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, αιτία της παράτασης αποτελεί η προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ υποψήφιας αναδόχου για χορήγηση της αναστολής – προσωρινών μέτρων.

Μετά από αυτή την εξέλιξη η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 08/06/2023 και η αποσφράγιση των προσφορών προγραμματίστηκε για τις 14 Ιουνίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στα 241,88 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 195 εκατ.). Το πρότζεκτ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Επιπλέον, χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ταμείο Συνοχής, από Ιδίους Πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο

Το έργο προβλέπει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα επεξεργάζεται 150.200 τόνους/έτος εκ των οποίων: 128.200 τν/ε σύμμεικτων αποβλήτων. Θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο), τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης , 22.000 τν/ε προδιαλεγμένων αποβλήτων (1η ΜΕΒΑ Ανατολικού Τομέα Π.Ε. Θεσσαλονίκης).

Τα υπολειμματικά σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) θα προέρχονται από τους Δήμους, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού και Θέρμης καθώς και από το Δημοτικό Διαμέρισμα Ε (Αναλήψεως) του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ακόμα προβλέπεται να εξυπηρετεί τους Δήμους της Π.Ε. Χαλκιδικής (Νέας Προποντίδας, Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Πολυγύρου). Τα προδιαλεγμένα οργανικά (βιοαπόβλητα) θα προέρχονται από τον Δήμο Θέρμης και από τα Δημοτικά Διαμερίσματα Δ (Τούμπας) και Ε (Ανάληψης) του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το παραγόμενο υπόλειμμα της επεξεργασίας και το παραγόμενο CLO θα οδηγούνται στους ΧΥΤΥ Μαυροράχης, Ανθεμούντα, Αρναίας και Πολυγύρου ενώ το παραγόμενο απορριμματογενές καύσιμο θα μεταφέρεται σε τσιμεντοβιομηχανία.

Δικαίωμα προαίρεσης

Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης) κατά το μέρος που αφορά:

-σε εργασίες προσαρμογής των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, με α) αύξηση της παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου και της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών, β) μείωση του υπολείμματος της ΜΕΑ, γ) ελαχιστοποίηση παραγωγής CLO δ) παραλαβή και επεξεργασία χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων υλικών και ε) ανάκτηση ενέργειας από την επεξεργασία προδιαλεγμένων οργανικών, προκειμένου με τη μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση, η εγκατάσταση να συνεισφέρει στη σταδιακή επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για το 2030 και του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Η Προαίρεση δύναται να ασκηθεί, με την υπογραφή της σύμβασης και μετά την τελική έγκριση και έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ ΚΜ που εναρμονίζεται με τον ΕΣΔΑ.

-στην κανονική λειτουργία του έργου για έξι έτη, στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης. Σε αυτή την περίπτωση ο προϋπολογισμός της 6ετούς λειτουργίας του έργου ανέρχεται σε 65.899.667,78 € με ΦΠΑ (ήτοι πρόσθετο κόστος στην 6ετή κανονική λειτουργία του έργου 21.009.164,90 € με Φ.Π.Α.)

-στην κανονική λειτουργία του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα έως έξι έτη. Η προαίρεση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο μέχρι το πέρας της κανονικής λειτουργίας του Έργου.
Τα δικαιώματα προαίρεσης χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

Προϊόντα παραγωγής

Από την επεξεργασία των δύο ρευμάτων υλικών στη ΜΕΑ παράγονται τα εξής προϊόντα:
• Ανακυκλώσιμα Υλικά: (Γυαλί, Χαρτί, Πλαστικό PET, Πλαστικό PE, Σιδηρούχα μέταλλα, Αλουμινούχα μέταλλα)
• Κομπόστ τύπου Α (CLO)
• Κομπόστ προδιαλεγμένων οργανικών υψηλής ποιότητας
• Απορριμματογενές εναλλακτικό καύσιμο (RDF)
• Υπόλειμμα προς ταφή.
Στο υποέργο περιλαμβάνονται επιπρόσθετα οι μελέτες εφαρμογής, η εξωτερική οδοποιία, ο κινητός εξοπλισμός και η δοκιμαστική λειτουργία.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV