4 ΧΡΟΝΙΑ YPODOMES.COM: Η συμβολή του άξονα Ε65 στην οικονομική ανάκαμψη της Θεσσαλίας

Πέντε αναγνώστες, προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αθρογραφούν στο ypodomes.com για τις υποδομές, τα έργα και την ανάπτυξη

Ο Ε65 θα συνδέει τον κύριο οδικό και εν πολλοίς αναπτυξιακό άξονα ΠΑΘΕ με τον νέο, επίσης μεγάλης σημασίας άξονα, αυτόν της Εγνατίας Οδού. Το μεγαλύτερο τμήμα του θα διέρχεται από την περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα από τις ΠΕ Καρδίτσας και Τρικάλων, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται εκεί η εμβέλειά του.

Πέρα από την μείωση της χρονοαπόστασης μεταξύ των παραπάνω περιοχών και της Αθήνας, εξίσου σημαντική θα είναι η μείωση της χρονοαπόστασης από την Αθήνα και την Δυτική Θεσσαλία προς τα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα καθώς και από την ΠΕ Τρικάλων προς την Θεσσαλονίκη.

Οικονομικό προφίλ της περιοχής
Ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της περιφέρειας Θεσσαλίας είναι οι εξαγωγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εμπορικό ισοζύγιο από -172,518 εκατ. € το 2004 ανήλθε στα 69,908 εκατ. € το 2009 και 274,074 εκατ. € το 2010 ενώ παράλληλα ο λόγος εξαγωγών προς εισαγωγές ανήλθε από το 76,3% το 2004 στο 110% το 2009 και 144,6 % το 2010 (Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2013).

Παρά την έλλειψη στοιχείων μετά το 2011, εύκολα συμπεραίνεται ότι πρόκειται για μια κατά κύριο λόγο εξαγωγική περιφέρεια που επηρεάζεται άμεσα απ’ την επάρκεια και την ποιότητα των μεταφορικών υποδομών. Όσον αφορά τον προορισμό των προϊόντων, το μεγαλύτερο μέρος τους προορίζεται για την Γερμανία, την Τουρκία και την Ιταλία.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα έσοδα από τις εξαγωγές προς τις παραπάνω χώρες αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό μετά την δημιουργία της Εγνατίας Οδού και την αναβάθμιση του ΠΑΘΕ (2004 – 2007) (Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2013).

Το γεγονός αυτό αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην μείωση του χρόνου που απαιτείται για την σύνδεση της Περιφέρειας με τις πύλες εξόδου της Χώρας (Λιμένας Ηγουμενίτσας, μεθοριακοί σταθμοί Προμαχώνα, Κήπων κ.α.) μιας και μεγάλο ποσοστό των εξαγώγιμων προϊόντων είναι τρόφιμα, συνήθως άμεσης κατανάλωσης. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της Περιφέρειας λόγω του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού της περιβάλλοντος (Μετέωρα, νησιά Σποράδων, Πήλιο, λίμνη Πλαστήρα κ.α.).

Συμπερασματικά, η υλοποίηση του άξονα Κεντρικής Ελλάδος Ε65 θα επιφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:
•    Ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας της περιοχής τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς επισκέπτες καθώς θα διευκολυνθεί η πρόσβαση στην περιοχή από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Εγνατία Οδό και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δυτική Θεσσαλία θα είναι ο μόνος καθιερωμένος χειμερινός τουριστικός προορισμός που θα συνδέεται με την Αθήνα με κλειστό αυτοκινητόδρομο σε διάστημα μικρότερο των 3 ωρών ή λιγότερο.

•    Δυνατότητα δικτύωσης των χειμερινών προορισμών της Δυτικής Θεσσαλίας, των Τζουμέρκων, των Ζαγοροχωρίων, της Βασιλίτσας και του Πηλίου (μετά την υλοποιούμενη βελτίωση του άξονα Λαρίσης – Τρικάλων) με αμοιβαία και πολλαπλασιαστικά οφέλη.

•    Διευκόλυνση των εξαγωγών μιας και η πρόσβαση στις πύλες εξόδου της χώρας θα είναι λιγότερο χρονοβόρα και θα απαιτεί χαμηλότερο κόστος. Καθώς ένα μεγάλο τμήμα τους διενεργείται προς την Ιταλία, την Γερμανία και την Τουρκία, η ποιοτική αναβάθμιση της σύνδεσης της Θεσσαλίας με την Εγνατία Οδό θα συνεισφέρει ιδιαίτερα θετικά στην τόνωσή τους.

•    Αύξηση της συνολικής δυναμικότητας της περιοχής καθώς θα ενισχυθεί η δικτύωση των αναπτυξιακών πόλων της τόσο μεταξύ τους όσο και με τους αντίστοιχους της χώρας. Επιπλέον, δεν θα υπάρξει άμεση «απειλή» απομύζησης του πλούτου της από κάποιο μεγαλύτερο αστικό κέντρο μιας και οι περιοχές τις οποίες θα εξυπηρετεί έχουν ποσοτικά παρεμφερή παραγωγική βάση.

•    Ποιοτική αναβάθμιση της σύνδεσης του λιμένα Ηγουμενίτσας και του βόρειου τμήματος της Περιφέρειας Ηπείρου με τον λιμένα του Βόλου ενισχύοντας την πραγματοποίηση συνδυασμένων μεταφορών και αναβαθμίζοντας την σημασία του τελευταίου.

Πηγή τεκμηρίωσης
Έκθεση Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2013): Θεσσαλία – οι απόψεις των πολιτών

Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα προπτυχιακής εργασίας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «Σκοπιμότητα και Επιπτώσεις της Κατασκευής του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας Ε65» που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013.  η συγκεκριμένη ενότητα της εργασίας  συντάχθηκε από τον Γ. Καλογεράκο ενώ το σύνολο της εργασίας συντάχθηκε  και επιμελήθηκε από όλα τα υπόλοιπα μέλη:

Αντωνίου Κωνσταντίνος, ετών 23
Καλογεράκος Γεώργιος, ετών 23
Καφαρίδης Γεώργιος, ετών 23
Σεντελές Αθανάσιος, ετών 23
Χωραφάς Πολύβιος, ετών 23

Το ypodomes.com σας δίνει τώρα το βήμα! Γράψτε το δικό σας άρθρο με γενικό θέμα “Υποδομές Έργα και ανάπτυξη” με αφορμή τα 4 χρόνια του ypodomes.com στις 12 Ιουνίου. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ.