Connect with us

Πράσινη Ενέργεια-ΑΠΕ

4 μέτρα από το ΥΠΕΚΑ για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών

Δημοσιεύθηκε

στις

Η πρώτη δέσμη μέτρων που αποτελείται από τέσσερις παρεμβάσεις, κυρίως στα φωτοβολταϊκά, για την ενίσχυση του λογαριασμού των ΑΠΕ, ανακοινώθηκε σήμερα από το ΥΠΕΚΑ. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, όπως είχε αποκαλύψει το «Κεφάλαιο», την αναστολή χορήγησης νέων αδειών, τη μείωση των τιμών για τα νέα πάρκα αλλά και για τα συστήματα σε στέγες καθώς και τη διάθεση του 25% του τέλους της ΕΡΤ για το λογαριασμό ΑΠΕ.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ αφήνονται αιχμές για τις στρεβλώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, τους κακούς υπολογισμούς και τη σημαντική απόκλιση των πραγματικών μεγεθών και εκτιμήσεων για τον υπολογισμό του ΕΤΜΕΑΡ, αλλά και στις οφειλές των εταιρειών Energa και Hellas Power που παραμένουν δεσμευμένες σε λογαριασμούς και οδήγησαν την αγορά σε σημείο κατάρρευσης. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ με τις νέες παρεμβάσεις διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του συστήματος.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη δέσμη μέτρων καθώς υπάρχει και ένα πακέτο και άλλων μέτρων που θα ανακοινωθούν στα τέλη Αυγούστου, καθώς απαιτείται νομοθετική παρέμβαση και η βουλή παραμένει κλειστή. Στο δεύτερο πακέτο μέτρων θα περιληφθεί εκτός απροόπτου και η περίφημη έκτακτη εισφορά επί του τζίρου.

Αναλυτικά η πλήρης ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ έχει ως εξής:

Το τεράστιο έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων και εσφαλμένου σχεδιασμού αντιμετωπίζεται σήμερα με συγκεκριμένες αποφάσεις.

Οι στρεβλώσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, οι κακοί υπολογισμοί, η σημαντική απόκλιση των πραγματικών μεγεθών και των εκτιμήσεων των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ΕΤΜΕΑΡ, οι οφειλές των εταιρειών Energa και Hellas Power που παραμένουν σε δεσμευμένους λογαριασμούς και οι καθυστερήσεις χρόνων έφτασαν σε σημείο κατάρρευσης την αγορά ενέργειας, που θα προκαλούσε ανυπολόγιστες ζημιές στην οικονομία της χώρας. Αρχικοί υπολογισμοί για τη διάσωση της αγοράς οδηγούσαν σε υπέρογκες επιβαρύνσεις των απλών καταναλωτών, οι οποίοι θα καλούνταν για ακόμη μια φορά να σώσουν την κατάσταση με κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος.

Οι παρεμβάσεις της σημερινής Κυβέρνησης με δέσμη μέτρων περιόρισαν σχεδόν στο ελάχιστο την επιβάρυνση στον τελικό καταναλωτή και ταυτόχρονα διασφάλισαν τη βιωσιμότητα της αγοράς ενέργειας και κατ΄ επέκταση της οικονομίας. Με αποφασιστικότητα και τη συνεισφορά όλων, επιτυγχάνεται ο εξορθολογισμός και η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Σήμερα, ανακοινώνεται η πρώτη δέσμη με Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ.Μάκης Παπαγεωργίου. Ενώ σε δεύτερη φάση θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα μετά τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα:

1.  «Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.»

2. «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/31.1.2012 (Β’97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς»

Και οι Κοινές Υπουργικές Aποφάσεις:

3. «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ.Γιώργο Μαυραγάνη.

4. «Προσδιορισμός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του άρθρου 14 του ν.1730/1987, το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν.2773/1999» με τον Υφυπουργό πάρα τω Πρωθυπουργώ, κ.Σίμο Κεδίκογλου.

Η ανακοίνωση των μέτρων γίνεται στο πλαίσιο του διάλογου που ξεκίνησε με τους φορείς των ΑΠΕ, τις εισηγήσεις των ανεξάρτητων αρχών, των αρμόδιων διαχειριστών των δικτύων (ΑΔΜΗΕ/27.7.2012 και ΔΕΔΔΗΕ/1.8.2012) και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τεχνολογιών και τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Άλλωστε, έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις με εκπροσώπους όλων των φορέων στο χώρο της ενέργειας για αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς, που θα υλοποιηθεί μετά από δημόσια διαβούλευση μέσω και της ΡΑΕ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2012.  Στόχος είναι η προστασία της αγοράς ενέργειας στο σύνολό της και της οικονομίας, πρωτίστως όμως των καταναλωτών. Ο σχεδιασμός δεν επηρεάζει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα και το επενδυτικό περιβάλλον, ενώ συνυπολογίζει έγκαιρα και προβλέπει τις μελλοντικές εξελίξεις προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να εξυγιανθεί η αγορά ενέργειας.

Οι σημερινές αποφάσεις σε συνδυασμό με τη δεύτερη δέσμη μέτρων με τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα ακολουθήσει, την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη δανειοδότηση του ΛΑΓΗΕ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και  τις προσπάθειες που γίνονται για την αποδέσμευση των λογαριασμών των Energa και Hellas Power, αποκαθιστούν σταδιακά τη ρευστότητα στην αγορά ενέργειας και αντιμετωπίζουν άμεσα τη δύσκολη σημερινή πραγματικότητα.

Ειδικότερα, αναστέλλεται προσωρινά η υποβολή νέων αιτημάτων για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών
 
Με την αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας δεν εξετάζονται νέα αιτήματα για χορήγηση άδειας παραγωγής και έκδοση προσφοράς σύνδεσης, καθώς και τα αντίστοιχα αιτήματα που εκκρεμούν. Συνεχίζουν όμως ακωλύτως την αδειοδοτική διαδικασία έργα με άδεια παραγωγής, καθώς και έργα που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Από τις προβλέψεις της Υ.Α. εξαιρούνται τα Φ/Β στις στέγες και τα έργα που έως την ημερομηνία της αναστολής είχαν ενταχθεί σε διαδικασία fast track.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (τέλος Ιουνίου 2012) η ισχύς των έργων που συνεχίζουν απρόσκοπτα την εξέλιξη τους (δηλ. δεν υπάγονται στις προβλέψεις της προαναφερθείσας Υ.Α. για την αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για Φ/Β σταθμούς) υπολογίζεται περίπου σε 5.500 MW, εκ των οποίων έργα συνολικής ισχύος 3.700 MW διαθέτουν άδεια παραγωγής, ενώ έργα συνολικής ισχύος 1.800 MW, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, διαθέτουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Από τα έργα αυτά περίπου 1.750 MW έχουν υπογράψει σύμβαση πώλησης.

Ταυτόχρονα στο τέλος Ιουνίου 2012 σε κανονική λειτουργία βρίσκονταν 1.015 MW φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, εκ των οποίων τα 195 MW αφορούσαν σε εγκαταστάσεις του ειδικού προγράμματος Φ/Β στις στέγες.

Πηγή:www.capital.gr

Advertisement href="https://tuvaustriahellas.gr/ypiresies/?service=ypodomon#service-container" target="_blank">

Facebook

Ετικέτες

δημοφιλη θεματα