Βαγγέλης
Θάνος

Αρνητική  απάντηση  έλαβε από τη  ΡΑΕ, ο  δήμος  Αγίου Βασιλείου στην Κρήτη, στο αίτημα του για αναθεώρηση των αδειών που αφορούν την κατασκευή τριών αιολικών σταθμών.

Πιο συγκεκριμένα, ο δήμος με αίτημα του προς τη ΡΑΕ, ζητούσε την παύση του έργου καθώς, όπως υποστηρίζει δεν πληροί τις νομικές προϋποθέσεις ούτως ώστε να υλοποιηθεί. Πρόκειται για τρεις αιολικούς σταθμούς ισχύος 24, 36 και 39 MW, των οποίων η άδεια παραγωγού έχει εκδοθεί από το 2011 και θα “φιλοξενηθούν” σε θέσεις εντός ορίων του Δήμου.

Τα επιχειρήματα του δήμου, για παύση του έργου, υποστηρίζουν πως έχει ως βάση παράνομη διάταξη , η οποία παραβιάζει νομικά άρθρα για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα.

Επιπλέον, οι αποφάσεις τη Αρχής παραβιάζουν διατάξεις για την αδειοδότηση Ειδικών Έργων. Ακόμα, ότι ο ειδικός όρος για ανεξάρτητη σύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα ενέργειας, της εν λόγω βεβαίωσης παραγωγού ειδικού έργου είναι παράνομος καθώς το έργο δε συνιστά «συγκρότημα αιολικών πάρκων».

Ο δήμος Αγίου Βασιλείου υποστηρίζει ότι παρανόμως δεν έχει ανακληθεί ήδη από το έτος 2013 η άδεια παραγωγής καθώς, από τότε είχε διαπιστωθεί αδυναμία της αιτούσας εταιρείας να υλοποιήσει τον ειδικό όρο της άδειάς της, που προβλέπει την κατασκευή της ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης του έργου με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας, λόγω της ένταξης της διασύνδεσης στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή από αυτόν.

Σχετικά με τον ειδικό όρο της υποθαλάσσιας σύνδεσης, το 2021 υπήρξε μια τροποποίηση του νόμου για τα έργα που προέβλεπαν αυτόν τον όρο στον σχεδιασμό τους. Συγκεκριμένα, με νέα διάταξη τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκε πριν τις 1ης Ιανουαρίου 2016, τα οποία αποτελούν τμήμα ενός ενιαίου έργου το οποίο αναπτύσσεται σε νησί ή σε σύμπλεγμα νησιών με πρόβλεψη υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης στο σύστημα της ηπειρωτικής χώρας από κοινό φορέα υλοποίησης μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την υποχρέωση κατασκευής της ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης, για τις περιπτώσεις που οι φάσεις διασύνδεσης του νησιού ή των νησιών όπου εγκαθίστανται τα έργα με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας έχουν ολοκληρωθεί ή προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις  31 Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

Σε επόμενο στάδιο οι κάτοχοι των αδειών με αυτόν τον όρο, έπρεπε να υποβάλλουν στην Αρχή αίτημα ούτως ώστε να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη παράμετρος από τον όρο, γεγονός που πραγματοποιήθηκε από τον κύριο του έργου.

Η απάντηση της ΡΑΕ

Στην απάντηση της η Αρχή αναφέρει πως οι εντάσεις του Δήμου εξετάστηκαν ενδελεχώς. Οι υπό κρίση λόγοι αναθεώρησης κρίνονται απορριπτέοι και νομικά αβάσιμοι. Οι αίτηση αναθεώρησης των αδειών υποβάλλεται απαραδέκτως, ελλείψει εννόμου συμφέροντος και οι προβαλλόμενοι λόγοι αναθεώρησης στερούνται στο σύνολό τους βασιμότητας και γι αυτό το λόγο είναι απορριπτέοι.

Το έργο

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί προωθούνται από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και αποτελούν τμήμα ενός ενιαίου έργου αιολικών σταθμών, με τον ειδικό όρο της κατασκευής από το φορέα του έργου, με δικές του δαπάνες, ανεξάρτητης υποθαλάσσιας σύνδεσής τους με το σύστημα της ηπειρωτικής χώρας.

Οι υποδομές προβλέπεται να κατασκευαστούν στις θέσεις Κορφές-Πρασοκέφαλα , Κουρούπα-Ξηρόν στο δήμο Αγίου Βασιλείου. Και στη θέση Αγριμοκεφαλα-Καρανταλε, των δήμων Αγίου Βασιλείου και Ρεθύμνης.

Τα τρία αιολικά αποτελούν μέρος ενός τεράστιου πρότζεκτ συνολικής ισχύος που ξεπερνάει τα 800 (873) MW. Το σχέδιο της εταιρείας αποτελείται συνολικά από 25 βεβαιώσεις, τι οποίες κατέχει από το 2011 και προβλέπει υποδομές και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης.

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ

  • Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
  • Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
  • Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV